Företaget Beneli gör tryckt elektronik, främst är det medicintekniska produkter som till exempel en ”patch” som fästs på huden och mäter EKG och hjärtfrekvens. Kunderna är främst från Europa och USA. Det är bolag där efterfrågan skiftar en del sett över året. Det kräver följsamhet av Beneli som producent, något som rimmade illa med att ha produktionen förlagd i Kina.

– Det fanns en tröghet i systemet som gjorde det svårt med snabba omställningar. Det var inte en hållbar lösning vare sig för miljön eller för oss som bolag när det gäller flexibilitet och att ha kontroll på produkterna, säger Henric Ungh, vd på Beneli.

2018 tog företaget därför hem sin produktion. Nu görs monteringen i egna lokaler med hjälp av 110 Samhallmedarbetare. Det var inte den billigaste lösningen, men strategin har bidragit till både förbättrad kvalitet och flexibilitet vilket ökat omsättningen och volymerna.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan med rätt förutsättningar kombineras framgångsrikt. Det har gått väldigt bra, vi har blivit som en familj.

Henric Ungh, vd på Beneli.

– Nu har vi allt i huset. Vi kan gå dit på förmiddagen och göra ändringar inför eftermiddagen. Vi kan stoppa linan eller dubbla produktionen. Nu har vi inte längre åtta veckors leveranstid eller produkter ute på vift och kvaliteten som Samhalls medarbetare levererar är makalöst bra, säger Henric Ungh.

Men även den mångfald som Samhalls medarbetare kommer in med tycker de har berikat företaget.

– Det är lite av en win-win. Många i Samhalls personal har tidigare stått långt från arbetsmarknaden, men får nu vara med och vara med och utvecklas och känna sig behövda. Samtidigt skulle jag absolut säga att mångfalden gör det mycket roligare, säger Magnus Jonasson, production manager på Beneli.

Men för Beneli handlar upplägget inte om välgörenhet. Det är de noga med att påpeka.

– Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet kan med rätt förutsättningar kombineras framgångsrikt. Det har gått väldigt bra, vi har blivit som en familj, säger Henric Ungh.