Svensk Plaståtervinning tar hand om nästan all plast som källsorteras av svenska hushåll. Varje timme, dygnet runt, passerar 20 ton plastförpackningar de olika stegen i sorteringsanläggningen i Motala för att sedan skickas vidare och bli till ny plast. Det är ett företag vars uppgift är att effektivisera vår resursanvändning och som ett led i det arbetet har de sedan starten 2019 också valt att samarbeta med Samhall. 

– Det som är speciellt med vår anläggning är att den sorterar ut så många olika plastsorter. Det normala i Europa är 4–5 olika plaster, medan vi kan sortera ut 12. Det är vi ensamma om i världen, säger Karin Petersson som är COO, head of operations på Svensk Plaståtervinning.

– Vi jobbar inom ett område som handlar om hållbarhet och då gäller det också att hitta social hållbarhet. Vi ser Samhall som ett företag som hjälper personer ut i arbete och det vill vi vara med och bidra till. Vi har många där ute i anläggningen som har svårt att få arbete och vi har jobb som passar dem, säger hon.

Vi ser Samhall som ett företag som hjälper personer ut i arbete och det vill vi vara med och bidra till.

Karin Petersson

Nöjda med samarbetet

För Samhalls medarbetare här är den primära arbetsuppgiften att städa undan den plast som faller ner på golvet under sorteringsanläggningen eller fastnar i maskinerna. Tjänster som har tydliga och återkommande rutiner och som ofta lämpar sig väldigt bra.

– Det är en ganska speciell miljö som kanske inte alla klarar av i och med att man hanterar sopor och det är bullrigt. Men de vi hittar som fungerar bra här, trivs så bra att de inte vill jobba någon annanstans, säger Sara William, som är kundansvarig områdeschef på Samhall.

På Svensk Plaståtervinning är de mycket nöjda med samarbetet och Samhalls medarbetare är lika uppskattade i verksamheten som de egna anställda. När chansen dyker upp rekryterar de dessutom dem gärna till den egna personalstyrkan. Hittills har det hänt fem gånger. 

– Samhalls medarbetare berikar vårt företag och gör så att det blir fler typer av karaktärer än det annars skulle vara. Vi jobbar även med rekrytering via ordinarie bemanningsföretag och då blir det till slut en väldigt homogen grupp. Anledningen till att vi vill ha spridning är att det blir en trevligare arbetsplats. Det blir roligare att jobba helt enkelt, säger Karin Petersson.