När nu Josefine Ekros Roth, kansliråd på Näringsdepartementet, kliver in som ägarrepresentant i Samhalls styrelse är det en välkommen förstärkning. Med snart 20 års arbetslivserfarenhet inom hållbarhetsfrågor, varav de senaste fyra åren som specialist inom hållbart företagande på Regeringskansliet, har hon en nästintill skräddarsydd profil för Samhall.

– Min roll är att vara en styrelseledamot som alla andra, men givetvis är det min förhoppning att min bakgrund och mina erfarenheter kommer att vara till god användning. Samhall har ett jätteviktigt uppdrag i att bryta utanförskap och det kommer bli spännande att få jobba med ett bolag som har den rollen i samhället, säger Josefine Ekros Roth.

Att arbeta med hållbarhetsfrågor ur ett bolagsperspektiv är något hon brinner för och integrationen av hållbarhetsfrågor i affärs- och verksamhetsmodeller har blivit allt viktigare under senare år. Sedan tidigare har Josefine Ekros Roth framför allt arbetat med noterade bolag, men hade för några år sedan en önskan om att ta klivet över till det statliga ägandet och konstaterar att man här generellt kommit väldigt långt på området.

– Min expertis är bolagsperspektivet som jag jobbat med länge. Jag har fått en bra förståelse för hur man ska ta sig an de här frågorna strategiskt. Som med många andra områden är det mycket viktigt att arbeta framåtblickande, inte minst nu när det kommer mycket lagstiftning på EU-nivå, säger hon.

Josefine Ekros Roth berättar att hållbarhetsfrågor inom bolagen är ett fält som förändrats mycket sedan hon som nyutexaminerad i internationell ekonomi och Europapolitik började jobba med frågorna.

Samhall har ett jätteviktigt uppdrag i att bryta utanförskap.

Josefine Ekros Roth

– Det har gått från policyfrågor till att bli en del av affärsstrategierna, säger hon. För många bolag i dag är det helt avgörande att inta en ledande roll i omställningen, säger hon.

Trots att utvecklingen gått snabbt framåt är utmaningarna alltjämt stora och det menar Josefine Ekros Roth är något som även gäller Samhall.

– Det är ett komplext och utmanande uppdrag och kommer även fortsättningsvis att vara så. Det finns många aspekter att balansera och nu befinner sig näringslivet i en utmanande tid med både covid och Ukraina och även den förändrade ekonomiska situation vi nu ser i Sverige och omvärlden. Samhall är inget undantag, men det är imponerande att se hur Samhall kunnat vända det till möjligheter – som de visat prov på under pandemin, säger hon.

Hon avser det faktum att Samhall de senaste åren fortsatt har lyckats i att uppfylla sina arbetsmarknadspolitiska mål och samtidigt ha en ekonomi i balans. Allt tack vare att de lyckats skapa efterfrågade arbetstillfällen för de som står längst från arbetsmarknaden.
Inte minst som när de snabbt kunde ställa om produktionen till att storskaligt producera munskydd och handsprit när det behövdes som allra mest.

– Som samhället ser ut finns det ett uppenbart behov av Samhall. Det finns även ett internationellt intresse för verksamheten och det ska bli otroligt roligt att få ingå i styrelsen. Det händer mycket inom bolaget och det känns inspirerande att få följa deras resa, säger Josefine Ekros Roth