Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Stort internationellt intresse för Samhall

Intresset för Samhalls verksamhet är mycket stort utanför Sveriges gränser. De senaste fem åren har 65 länder i form av regeringar, företag eller organisationer besökt eller varit i kontakt för att lära sig mer om den framgångsrika Samhall-modellen. Nästa år skapas ”Jobbkanalen” i Finland med Samhall som förlaga.

När Finlands arbetsminister Tuula Haatainen (i bilden ovan) och hennes medarbetare kom på studiebesök i Västberga hösten 2021 var det ett led i förberedelserna av ”Jobbkanalen”, en arbetsmarknadsinsats med Samhall som förlaga, som blir verklighet i Finland under 2022. I dag är det en rad mindre aktörer i landet som arbetar för att sysselsätta personer med funktionsnedsättning. 

– Vi har provat olika vägar tidigare, men det har inte varit tillräckligt. Nu behöver vi bättre åtgärder för människor som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och därför började vi 2020 att förbereda ett finländskt Samhall, sade Haatainen under Sverigebesöket.

Samhalls vd Sara Revell Ford konstaterade i samband med besöket att sättet Samhall jobbar på, att med framgång utgöra en brygga till arbetsmarknaden, är väldigt ovanligt:

– Det finns så klart en stor nyfikenhet på, och samhällsnytta i, hur man får de två världarna att öppna upp och mötas.

I Finland sjösätts ”Jobbkanalen”

Samhalls kommunikationschef Albin Falkmer har spelat en viktig roll i processen som pågår på andra sidan Östersjön. Han berättar att flera finländska organisationer under lång tid sneglat på verksamheten, kommit på besök, och lobbat gentemot sin regering. 

– Det känns fantastiskt kul att Finland bygger vidare på den grund vi har lagt, säger Albin Falkmer.

Samhall grundades 1980. Vad tror du att det beror på att det tagit så lång tid för Finland att komma till skott? 
– Över lag i världen finns i princip ingen verksamhet som liknar vår. I stället handlar det om lokala och regionala initiativ, motsvarande kommuner och regioner, som äger och driver verksamheter. Det fungerar väl ganska bra men vi ser stordriftsfördelarna.

Intresset för Samhall är kanske som allra störst i Sydkorea och Japan.

Albin Falkmer.

Han förklarar att det också är ett politiskt svårt beslut att göra om en hel verksamhet för en grupp som har det väldigt tufft på arbetsmarknaden. 

– Vi måste ha respekt för att det är en stor apparat, och respekt för alla människor och intressenter runtomkring. Man går inte gärna in och pillar i verktygen om man inte verkligen behöver, eftersom det kan skapa oro bland alla berörda, säger Albin Falkmer.

Porträtt av Jukka Lindberg. Han bär lila skjorta och svart kavaj.
Jukka Lindberg, utvecklingschef på den offentligt finansierade men fristående stiftelsen Vates.

I Finland har Jukka Lindberg, utvecklingschef på den offentligt finansierade men fristående stiftelsen Vates, haft stort inflytande över den process som lett fram till att ”Jobbkanalen” nu ska sjösättas. Han är sakkunnig på området sociala företag och har genom åren träffat och utbytt erfarenheter med Albin Falkmer inom ramen för den ideella organisationen Workability International. 

När den finländska regeringen beslutade att grunda Jobbkanalen kom Lindberg tidigt in i bilden och etablerade kontakter med Samhall. 

– ”Jobbkanalen” blir ingen kopia men kommer att likna Samhall. En svår fråga är att sätta målsättningen i hur många procent som ska lämna verksamheten för jobb på den externa arbetsmarknaden. Det finns lediga arbeten i Finland men samtidigt har vi tiotusentals personer som inte får jobb. Inom exempelvis vårdsektorn och återvinning finns behov av arbetskraft, säger Jukka Lindberg.

Hur ser du på Samhalls modell?
– De långsiktiga lösningarna och att man har ett strukturellt finansiellt stöd och riktiga jobb är bra. Samhall har en mycket stor verksamhet och har funnits i 40 år. Vi måste börja i mindre skala och inrikta oss på några små kärngrupper. Det kommer att ta tid. Att staten äger bolaget är bra, då finns kapital bakom som i sin tur ökar trovärdigheten på marknaden. Men i Finland behöver vi hitta en bra lösning på hur ”Jobbkanalen” kan gå samman med det nuvarande systemet utan att störa övriga aktörer.

Stort intresse i Östasien

Vid sidan av Finland intresserar sig en rad andra nationer för Samhall. En helt vanlig arbetsdag för några år sedan stod plötsligt en sydkoreansk delegation i receptionen på Samhalls huvudkontor i Stockholm. De hade sett loggan på väggen och kom på oväntat besök.

– Intresset för Samhall är kanske som allra störst i Sydkorea och Japan. I många länder har man en demografisk utmaning med färre personer i arbetsför ålder. Man inser då att man inte har råd att ha många som står utanför arbetsmarknaden, säger Albin Falkmer.

Han betonar samtidigt att det inte är en prioriterad del av uppdraget att berätta om verksamheten.

– Varje vecka får vi i snitt fem förfrågningar från internationella aktörer som vill lära mer om Samhall. Men då det inte ligger i vårt uppdrag att informera om oss internationellt så tar vi endast emot besök om det är en annan stat som kommer eller om vår ägare genom regeringen eller dess myndigheter ber oss att göra det.

Porträtt av Albin Falkmer. Han har en ljusrutig skjorta och svart kavaj.
Albin Falkmer.

När han är ute och berättar om verksamheten är det framför allt hur det går till att identifiera medarbetares förmågor och kompetenser som efterfrågas. Mycket fokus ligger alltså på hur man får de anställda att växa som personer och sedan matcha dessa mot rätt jobb. Men på senare år har han noterat ett ökande intresse för så kallade övergångsarbeten. 

– Vi har ett mål från regeringen att varje år ska minst 1 500 anställda sluta hos oss för att ta ett vanligt jobb hos en annan arbetsgivare. Där är vi outstanding. Vi lyckas skapa arbetsförmåga, utveckla medarbetarna och bygga självförtroende till den nivå att de kan sluta hos oss för ett nytt arbete, säger Albin Falkmer. 

Arbetsmarknadspolitiska uppdrag i andra länder

 • Än så länge är det endast Finland som har skapat ett nytt bolag baserat på Samhall. Men många andra länder har inspirerats av Samhall tagit med sig metoder och arbetssätt in i sina egna verksamheter.
 • I många länder pågår diskussioner om att starta försöksprojekt med Samhall som förlaga.
 • Förutom Finland har våra grannländer Norge och Danmark flera gånger besökt Sverige för att lära sig mer om hur Samhall fungerar. I Norge arbetar man just nu mycket med regionala/lokala motsvarigheter och i Danmark är det stort fokus på subventionerade anställningar.
 • I hela världen uppskattas närmare en miljard människor ha en funktionsnedsättning, och omkring hälften av dem är i arbetsför ålder. Sättet att mäta och räkna skiljer sig kraftigt mellan olika länder, vilket gör det svårt att räkna ut hur många som står utanför arbetsmarknaden.

Ingår i europeiskt nätverk

I en internationell jämförelse lyckas Samhall uppnå en betydligt större genomströmning av medarbetare än genomsnittet. De senaste åren har 5–7 procent av medarbetarna gått vidare till riktiga anställningar, medan motsvarande organisationer som arbetar med samma målgrupp i Europa som bäst redovisar siffror kring 2 procent. 

Samhall medverkar också till att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning ute i världen, och har varit delaktig i grundandet av två organisationer. Redan 1987 bildades den ideella organisationen Workability International, där Albin Falkmer är vice ordförande, för verksamheter som erbjuder funktionsnedsatta jobb. Deras medlemmar har globalt genererat arbete åt 3–4 miljoner människor.

2017 skapades också ett nytt nätverk när flera europeiska organisationer och företag efterlyste mer forskning kring funktionsnedsattas arbetsmarknad. Det bildades av Samhall och liknande företag och organisationer i Spanien, Frankrike, Slovenien, Holland, och Belgien och beslutar om olika forskningsprojekt. Man tittar på vilken lagstiftning som främjar målgruppen och vilka initiativ som bör tas av bland andra EU.

– Syftet är att visa best practices. Att lyfta fram vad som fungerar bäst och som kan driva på utvecklingen. Vi har tagit fram rekommendationer till EU-kommissionen och jobbar hårt för att påverka så att rätt frågor kommer på bordet, säger Albin Falkmer.

Länder som besökt eller bjudit in Samhall:

Världskarta.
Bild: Amcharts

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se