Samhall Lyssna på innehållet

”Det är självklart för alla att vi jobbar som ett lag”

När företaget Inpac inledde sitt samarbete med Samhall var personalen initialt orolig för hur det skulle bli. Men tack vare ett metodiskt inkluderingsarbete jobbar nu alla medarbetare sida vid sida som ett lag. Som ett bevis på detta tog Inpac emot Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare 2021.

På produktions- och packföretaget Inpac i Lund, rullar affärerna – bildligt talat – på.

Små, spritflaskor rullar på stora band innan de paketeras in i kompakta papplådor. 

Mitt i coronapandemin, började Inpac dessutom att tillverka egen handsprit, vilket gjorde att det – till skillnad från många andra branscher – kunde behålla samma styrka utan att behöva säga upp sin personal. 

– Vi har fått fler affärer tillsammans med Samhall de senaste åren och jag är osäker på om det hade hänt om vi inte hade jobbat på det sätt vi gör, säger Henrik Nyberg, vd för Inpac.

Jobbar man som ett lag nås målen lättare.

Henrik Nyberg, vd för Inpac

Dessutom fick Inpac ta emot utmärkelsen Året arbetsgivare då Visa vägen-priset delades ut tidigare i höstas. Med andra ord – det går riktigt bra för Inpac.

– Priset är såklart en drivkraft och det är ett kvitto på vårt arbete med inkludering i samarbete med Samhall, uppenbarligen är det någonting vi gör bra, säger Henrik.

Dessutom är Henrik övertygad om att Inpac har lyckats att skapa en lyhörd, trygg och tilltalande miljö där medarbetarna känner sig både sedda och respekterade. 

– Jobbar man som ett lag nås målen lättare, säger han.

– Och precis som i ett idrottslag, där man kan spela olika roller, är det här på Inpac. Vi jobbar med individer som alla är unika på sina sätt. Och vi får, helt enkelt, anpassa laguppställning och taktik baserat på de olika individernas förutsättningar, drivkrafter och engagemang. 

Eva Christoffersson sorterar varor. Hon bär svart klädsel.
Eva Christoffersson, som jobbar hos Inpac via Samhall, sorterar produkter.

Utökat samarbete med Samhall

Lagmedarbetaren Eva Kristoffersson, har under sina åtta år på Inpac fått möjligheten att utvecklas. Hon fick jobbet genom Samhall och har sedan dess fått en fast tjänst hos Inpac. 

– Jag har lyckats jobba mig upp i företaget. Jag har många bra minnen härifrån, berättar Eva.

Förutom att vara en bra arbetsgivare, visar siffrorna att Inpac dessutom är en framgångsrik kund och leverantör.

Under de tre senaste åren har företagets omsättning ökat med 40 procent och vinsten har ökat väsentligt mycket mer än så. Det utökade samarbetet med Samhall har, onekligen, bidragit till det förbättrade resultatet. Dessutom har nya affärer kunnat startas. Detta mycket tack vare den flexibilitet som samarbetet innebär.

– Det är både arbetsglädjen och flexibiliteten som ger oss bättre ekonomi, förklarar Henrik. 

Men initialt var det lite knepigt, berättar Henrik. I personalgruppen fanns det till en början en viss oro för hur mycket tid och energi som skulle krävas av dem för upplärning av de nya medarbetarna från Samhall. 

Men tack vare att ledningen skapade ett tillåtande och öppet samtalsklimat där alla fick komma till tals och ventilera sina tankar och sin oro så gick det väldigt bra när sedan väl samarbetet kom igång. I dag har Inpac en arbetsmiljö som är öppen och tillåtande och det är en fin gemenskap i arbetsgruppen. Han berättar också att hans egen personal nu har en större förståelse för att det ibland kan ta längre tid med olika moment.

– Generellt sätt tror jag att samarbetet med Samhall har lett till en ännu mer öppen och positiv människosyn hos alla medarbetare. I dag är det fullständigt självklart att vi är ett lag.

Så stärkte Inpac arbetsgruppen

Då Inpac startade samarbetet med Samhall fanns det initialt ett visst motstånd hos en del av personalen mot att börja jobba tillsammans med Samhall-medarbetare. Motståndet berodde till största delen på en oro över att samarbetet med Samhall skulle innebära merjobb för Inpacs egen personal. För ledningen var det viktigt att då förmedla till personalen att det var högt i tak och att alla hade möjlighet att yttra sig och lufta sina funderingar. Samtidigt klargjordes tidigt att Inpac som företag värnar om alla människors lika värde och kräver att dess medarbetare och kunder respekterar varandra.

 

Ledningen informerade personalen om hur Samhall-samarbetet skulle gå till. Det var viktigt att få med hela personalen på tåget genom att förklara varför Samhall-samarbetet var viktigt ur ett strategiskt perspektiv och att det behövdes för att företaget skulle kunna växa, något som också skulle gynna personalen på sikt.

 

Genom tydlig kommunikation, genom att följa upp och visa på goda exemplen och resultat, har Inpac gradvis sett en förändring i engagemanget hos personalen. I dag förekommer inte längre de tidigare motståndet, utan alla medarbetare – såväl Inpacs egen personal och Samhalls medarbetare – arbetar sida vid sida som ett lag och respekterar varandra.

Arbetsglädje på jobbet

På Inpac jobbar det idag drygt 50 anställda och utöver detta finns dagligen 20-30 personer från Samhall. Andreas Gräntz, som jobbat på Inpac i fyra år, är en av dem. 

Andreas Gräntz matar flaskor i en maskin. Fotot är taget genom en glasruta.
Andreas Gräntz matar flaskor i maskinen.

– Jag trivs jättebra här, säger Andreas, som för tillfället arbetar på avdelningen där man fyller och paketerar små spritflaskor som ska ut till försäljning.

Tack vare samarbetet med Samhall har Inpac öppnat upp arbetsmarknaden för honom och andra som annars skulle ha svårare att få jobb. Det är genom att se individens utvecklingsmöjligheter i stället för dess begränsningar som Inpac gett Andreas Gräntz – som just nu har en tjänst på 100 procent – en möjlighet att utvecklas och chansen till ett riktigt jobb. 

– Det känns riktigt bra att ha något att gå till varje dag och att veta att man ska jobba med bra människor. Jag trivs med kollegorna, vi har roligt ihop, säger Andreas. 

Kollegan Carlos Diaz, som jobbat på Inpac i ett år, håller med om att lagandan och den kamratliga stämningen på Inpac gör arbetsplatsen särskilt attraktiv. 

– Jag trivs med folket, med arbetet och med att ha en inkomst, säger Carlos Diaz samtidigt som han smådansar.

– Det är viktigt att ha roligt på jobbet! 

Carlos Diaz packar producter i lådor. Han bär svart klädsel.
Carlos Diaz packar produkter i lådor.

För Henrik Nyberg, som har lång och framgångsrik erfarenhet av att utveckla organisationer genom förändringsprocesser samt att skapa nya affärsmöjligheter, handlar inkludering främst om att våga prova.

– Jag tror framför allt på att man måste våga och inte ha fördomar och förutfattade meningar. När man väl är i gång och testar så gäller det att man är lyhörd och inte ger upp, säger han.

– Jag är ganska säker på att det går att arbeta mer inkluderande på de allra flesta arbetsplatser om man bara är villig att våga, som sagt.

Kennet Mellesmo, områdeschef vid Samhall, är mycket nöjd med samarbetet med Inpac. Han tycker att lyhördheten har varit en särskilt viktig faktor i samarbetet, samt att Inpac inte gör skillnad på de medarbetare som kommer från Samhall och de som är anställda direkt av företaget. 

– Det är viktigt att alltid ha respekt för folks olikheter och personligheter. Och att man som arbetsgivare anpassar dessa olikheter till de behov som finns inom företaget. Det tycker jag att Inpac har lyckats med. Både som kund och som arbetsgivare är Inpac mycket inkluderande.

Utmaning
För några år sedan kom Inpac in i en period med snabb tillväxt, med behov av en utökad produktion där en del produkter behövde handpackas. Inpac behövde en flexibel lösning för bemanningen eftersom behoven varierade kraftigt mellan olika linjer och produkter.

 

Lösning

Genom att identifiera medarbetare som redan hade förutsättningarna eller bedömdes kunna växa med uppgiften kunde Samhall erbjuda medarbetare som kunde arbeta tillsammans med Inpacs personal på produktionslinjerna. Ett noga genomtänkt pusslande med arbetsuppgifter och arbetstider gav en flexibel och effektiv lösning.

 

Effekt

Tack vare samarbetet med Samhall har Inpac fått nya affärer, ökat sin lönsamhet och dessutom fått en arbetsplats där alla medarbetare trivs, stämningen är god och allas lika värde är en självklarhet.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se