Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Jag känner mig mäktig när jag kör truck”

När Abir Al Moughabat rattar trucken över verkstadsgolvet på Volvo Cars i Torslanda är hon alltid glad. Hennes väg in i arbetslivet har varit allt annat än rak, men tack vare Samhall har hon nu hittat rätt. 

Det känns som en vänskap. När Abir Al Moughabat, 44, glider in på sätet i trucken uppstår ett slags samförstånd. Här är det Abir som bestämmer och det klumpiga fordonet böjer sig fogligt under hennes instruktioner.

– Jag känner mig mäktig när jag kör truck. När jag jobbar glömmer jag bort mina bekymmer, säger hon.

Hon må verka självklar i sin roll som en av Samhalls medarbetare på Volvo Cars i Torslanda, men livet har inte alltid följt en spikrak väg för Abir. Hon föddes i Libanon men kom till Sverige redan som tolvåring tillsammans med sin familj. Som näst yngst i en syskonskara med sju bröder och en syster fick hon sparsamt med uppmärksamhet.

Person som sitter i en truck.
Abir kör truck på Volvo Cars i Torslanda.

– Jag gifte mig tidigt och fick fem barn. Nu är min man och jag separerade, men barnen bor fortfarande hemma med mig, säger hon.

När Abir pratar om sina barn – eller om truckkörning – tittar solen fram i den mörka verkstadslokalen. Hennes stora leende får även andra i rummet att dra på smilbanden.

Samhalls områdeschef hos Volvo Cars Stefan Lindqvist, som tjuvlyssnat på samtalet, flikar in.

– Du är väldigt omtyckt av dina kollegor. Och även om jag vet att du känner dig dålig ibland är du alltid glad och samlad när du är här, säger han till Abir.

Samhalls samarbete med Volvo Cars består i att ta hand om och hantera alla tomma emballage från produktionen. Allt ska sorteras och packas för att därefter kunna hämtas upp av leverantörerna ute på lastgården. 

När Abir började jobbet för sju månader sedan var hon noga med att lära sig alla arbetsuppgifter för att få en helhetsbild och samtidigt kunna rycka in där det krävdes arbetskraft.

– Även om det var truckkörningen jag var inriktad på var det viktigt för mig att lära mig hela verksamheten, säger hon.

Truckkörning är väldigt, väldigt roligt och jag kan rekommendera det för alla, både kvinnor och män.

Abir Al Moughabat 

Abir har en bakgrund som tolk på Migrationsverket, men i takt med den minskade flyktingströmmen har hon gått långa perioder utan jobb. När hon fick möjlighet till arbete via Samhall i början av året hade hon varit arbetslös i åtta månader. Dessutom hade hon fått fysiska problem. Bland annat har hon en skada i axeln som påverkar hennes möjlighet att få en anställning.

Industrin oroade barnen

Eftersom Abir var inskriven på Arbetsförmedlingen kom frågan om arbetsträning upp under ett möte. Hon erbjöds att träffa en representant för Samhall.

– Eftersom jag har körkort fick jag frågan om jag ville lära mig att köra truck. Det lockade mig, säger hon.

De vuxna barnen oroade sig för att deras mamma skulle in i verkstadsindustrin. Äldsta sonen gick så långt att han liknade truckkörning vid ett ”mansjobb” och tyckte att hon skulle välja något annat. 

Men Abir stod på sig.

– Nu känns det som jag har fått revansch. Truckkörning är väldigt, väldigt roligt och jag kan rekommendera det för alla, både kvinnor och män, säger hon och ler så att ögonen smalnar.

Abir Al Moughabat

Ålder: 44 år

Arbetsuppgifter: Truckförare på Volvo Cars i Torslanda.

Gör på fritiden: Sköter om hemmet och sina fem barn.

Drömmer om: Att barnen ska utbilda sig och få en bra framtid.

Områdeschefen Stefan Lindqvist är den första att hålla med. Han skulle gärna se många fler tjejer på uppdraget för Volvo Cars. 

– Tjejerna är ofta lugnare än killarna och hetsar inte upp sig lika mycket. De lyssnar på anvisningar utan att stressa, säger han.

Stefan är ansvarig för de femtiotal Samhallmedarbetare som arbetar för Volvo Cars. Till sin hjälp har han utsett flera teamledare som fördelar arbetsuppgifterna inne i verkstaden och ute på lastbryggan. 

En av teamledarna är Madeleine Olsson som har jobbat på fabriken i Torslanda i tre år. Först som truckförare och nu i en arbetsledande position.

Madeleine berättar att hon har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som gjort att hon haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Medarbetarbild på fyra personer bärandes reflexjackor. Alla tittar in i kameran och ler.
Abir tillsammans med kollegorna Madeleine, Stefan och Mohamad.

– Samhall har varit jättebra för mig och jag har fått en chans att utvecklas. Men jag tror att det handlar mycket om vilken inställning man har. Den som är villig att lära sig har stora möjligheter att växa i jobbet, säger hon.

Bra stämning på jobbet

Ute på gården dundrar långtradare in med jämna mellanrum. De ska lastas fulla med restmaterial som ska skickas i retur till leverantörerna. Med truckarnas hjälp lyfter medarbetarna de färdigpackade emballagen och packar vagnarna. Arbetet sker metodiskt efter ett – för den oinvigde – helt obegripligt system. 

Abir klättrar vant upp i den två ton tunga motviktstrucken som används för arbetet utomhus. Här brukar hon vanligtvis inte vara stationerad, men fotografen vill ha en bild under den gråtunga himlen. Trots att Abir inte är helt bekant med arbetet anpassar hon snabbt takten till de övriga truckarna som pilar omkring på gårdsplanen. 

En kollega svänger upp intill henne och de sträcker ut huvudena genom fönstren för att byta några ord. Mohamad Bakira är från Syrien och han och Abir småpratar en stund.

– Alla i personalen är så snälla mot varandra. Jag har jobbat på många andra ställen men aldrig upplevt att folk gillar varandra på samma sätt som här, säger Abir.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se