Nästan all plast som källsorteras av svenska hushåll kommer till Motala och företaget Svensk Plaståtervinning. Varje timme, dygnet runt, passerar 20 ton plastförpackningar de olika stegen i sorteringsanläggningen för att sedan skickas vidare och bli till ny plast. Processen sker längs ett virrvarr av transportband med en sammanlagd längd av 1,5 kilometer. Maskinerna skapar ett intensivt buller samtidigt som lukten av odiskad återvinning pockar på uppmärksamhet. Här tillhör skiftarbete vanligheterna och personalen är ständigt på benen. Det är ett krävande jobb men arbetsgivaren är populär, inte minst med tanke på att syftet är att effektivisera vår resursanvändning. Som ett led i det arbetet har företaget sedan starten 2019 också valt att samarbeta med Samhall.

Samhall-medarbetaren Kubrom Masho och Jennifer Sjöberg bär reflexkläder och sopar skräp på marken med skyfflar.
Samhall-medarbetaren Kubrom Masho och Jennifer Sjöberg arbetar på företaget Svensk Plaståtervinning i Motala.

– Vi jobbar inom ett område som handlar om hållbarhet och då gäller det också att hitta social hållbarhet. Vi ser Samhall som ett företag som hjälper personer ut i arbete och det vill vi vara med och bidra till. Vi har många där ute i anläggningen som har svårt att få arbete och vi har jobb som passar dem, säger Karin Petersson som är, chief operating officer, COO, på Svensk Plaståtervinning.

För Samhalls medarbetare som jobbar här är den primära arbetsuppgiften att städa undan den plast som faller ner på golvet under sorteringsanläggningen eller fastnar i maskinerna. Tjänster som har tydliga och återkommande rutiner och som ofta lämpar sig väldigt bra.

– Det är en ganska speciell miljö som kanske inte alla klarar av. Men de vi hittar som fungerar bra här, trivs så bra att de inte vill jobba någon annanstans, säger Sara William, som är områdeschef på Samhall med kundansvar för Svensk Plaståtervinning.

Att Samhalls medarbetare känner sig som en del av företaget är dock inget arbetsgivaren anser sig ha jobbat något särskilt på.

Porträtt på Karin mot en ljus fasadbakgrund utomhus.Hon bär glasögon och har svart kavaj.

Samhalls medarbetare berikar vårt företag och gör så att det blir fler typer av karaktärer än det annars skulle vara.

Karin Petersson som är, chief operating officer, COO

– Inkluderingen har fallit sig ganska naturligt. Dels på grund av att de delar arbetsuppgifter med våra egna anställda, dels att alla lunchar och fikar ihop. Vi har inte heller jobbat med anpassningar på ett traditionellt sätt, mer än att Samhall vet vilka individer som krävs för de jobb vi har. De står även för en viss arbetsledning och stöd till medarbetarna själva, säger Karin Petersson.

Mer om kunden:

Se filmen där kunden berättar om samarbetet med Samhall.

Lyhörda gentemot medarbetarna

Enligt Sara William beror Samhallmedarbetarnas stora trivsel i mångt och mycket på att de blir sedda och hörda av Svensk Plaståtervinning. Hon säger att en anpassning dessutom inte behöver vara en så stor sak och att det ofta bidrar till förbättringar i arbetsmiljön för alla som jobbar på arbetsplatsen.

– Det kan vara att man får mer tid på sig att utföra ett arbete, en tydligare instruktion eller en checklista för att ha koll på det som ska göras under dagen. Eftersom vi har varit med här sedan de startade har vi fått sätta rutinerna tillsammans och de har även varit jättelyhörda gentemot våra medarbetare när de har kommit med egna tips och förslag på förbättringar, säger Sara William.

Jennifer Sjöberg och Eric Hjertz står bredvid varandra. De bär arbetskläder i reflexgult. De ler och ser in i kameran.
På Svensk plaståtervinning arbetar en grupp Samhallmedarbetare med grovstäd. Medarbetaren Jennifer Sjöberg och Eric Hjertz trivs väldigt bra på arbetsplatsen.

För en person som tidigare stått långt från arbetsmarknaden handlar ett jobb också om mycket mer än vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Främst rör det sig om att få komma ut och i gång i arbetslivet, att få vara en del av ett sammanhang och att utvecklas.

– De här medarbetarna kan så mycket, man får se bort från hindren och se vad de vill och drivs av och då får man jättemycket tillbaka, säger Sara William.

En av de som hon hjälpt att matcha med jobb här är Eric Hjertz, som tidigare inte kunnat hitta jobb trots att han sökt många. Nu anser han sig ha fått drömjobbet eftersom det erbjuder tydliga rutiner och instruktioner. Han har asperger och säger att han därför inte tycker om att improvisera. 

– Innan jag började på Samhall gick jag arbetslös och hade bara haft ett sommarjobb. Livet blir så tråkigt av att inte ha något att göra. Nu mår jag bättre, särskilt eftersom det jag gör har betydelse för andra, jag arbetar för klimatet och vi får ett renare och mer miljövänligt land. Det ger mening samtidigt som det känns skönt att tjäna egna pengar, säger Eric Hjertz.

Porträttbild på Sara William som är områdeschef på Samhall. I bakgrunden syns plastskräp från lokalen.

De här medarbetarna kan så mycket, man får se bort från hindren och se vad de vill och drivs av och då får man jättemycket tillbaka.

Sara William, områdeschef på Samhall med kundansvar för Svensk Plaståtervinning.

Nöjda med samarbetet

Även för kollegan Mattias Schenström som har adhd är de rutinfasta uppgifterna viktiga. Innan han började på Samhall och fick platsen på Svensk Plaståtervinning var han sjukskriven och arbetslös länge, men nu har jobbet gett honom stolthet och självförtroende. 

– Förut kunde jag inte ta mig upp på morgnarna, men sedan jag fick jobb här har jag aldrig misskött mig, inte kommit försent eller försovit mig. I början kändes det ganska jobbigt eftersom vissa har fördomar om Samhall – även om det inte är accepterat på den här arbetsplatsen. Det var mycket nytt folk och det var svårt att prata med de andra anställda, men när jag fick visa vad jag kan släppte det ganska fort, säger Mattias Schenström.

På Svensk Plaståtervinning är de mycket nöjda med samarbetet och Samhalls medarbetare är lika uppskattade i verksamheten som de egna anställda. När chansen dyker upp rekryterar de dessutom dem gärna till den egna personalstyrkan. Hittills har det hänt fem gånger. 

– Samhalls medarbetare berikar vårt företag och gör så att det blir fler typer av karaktärer än det annars skulle vara. Vi jobbar även med rekrytering via ordinarie bemanningsföretag och då blir det till slut en väldigt homogen grupp. Anledningen till att vi vill ha spridning är att det blir en trevligare arbetsplats. Det blir roligare att jobba helt enkelt, säger Karin Petersson.