Lantmännen Unibakes bageri i Örebro är en del av en av Europas största bagerikoncerner som ägs av Lantmännen. Här är rena arbetskläder, hårnät och handskar avgörande för att fabriken ska kunna möta livsmedelsbranschens hårda hygienkrav. Det säkerställer Samhalls tvätteri som tre gånger i veckan hämtar upp smutsig tvätt och ersätter den med ren.

– De livsmedelsstandarder som finns ställer bland annat vissa krav på våra kläder, säger Erik Olsson Wahman, platschef på bageriet i Örebro. Vilken typ av material vi får använda, hur kläderna ska göras rent och dokumenteras samt att vi har insyn i processen. Vi måste vara 100 procent säkra på att kraven efterföljs. Den tryggheten får vi med Samhall. 

Porträtt av Erik Olsson Wahman. Han bär vit skjorta och svart kostym.
Erik Olsson Wahman, platschef på bageriet i Örebro.

Anpassade processer möter olika krav

Att integrera olika typer av kompetenser i produktionen har länge varit en viktig del i Lantmännen Unibakes verksamhet. De hade sedan tidigare anlitat Samhall för olika trädgårdstjänster som underhåll av rabatter och gräsklippning, både kring fastigheten i Örebro och kring deras anläggning i Huddinge. När Samhall skulle öppna ett tvätteri i Örebro föll det sig därför naturligt för dem att vända sig till Lantmännen Unibake för rådgivning. 

– Vi har lång erfarenhet av livsmedelshygien och kunde ta med våra kunders krav in i diskussionen, säger Jenny Lindstrand, Hygienledare på Lantmännen Unibake. Det blev en bra grund att utgå ifrån. 

Tillsammans med Samhall skissade de fram hur det nya tvätteriet behövde utformas. Resultatet blev ett flexibelt tvätteri, utformat för att möta alla lagar och regler som krävs för att leva upp till branschens hårda hygienkrav. 

– Varje månad får vi en rapport från Samhall. Sedan gör vi årliga kontrollbesök där vi följer upp att alla standarder och rutiner efterföljs, berättar Jenny Lindstrand. Det är jätteviktigt för oss. 

Vi har lång erfarenhet av livsmedelshygien och kunde ta med våra kunders krav in i diskussionen.

Jenny Lindstrand

Att det finns en möjlighet att justera processerna längs vägen är också något Jenny Lindstrand tycker är bra. På så sätt anpassas tjänsten löpande efter olika kunders krav vilket kan vara svårare på större tvätterier där rutinerna är anpassade efter en mer generell verksamhet. 

Portätt av Jenny Lindstrand som står framför en fondvägg med gröna blad.
Jenny Lindstrand är hygienledare på Lantmännen Unibak.

Flexibla tjänster med korta ledtider 

Korta ledtider och att det är enkelt att snabbt prioritera sådant som är viktigast för stunden, är något som uppskattas med Samhall. Erik Olsson Wahman upplever också att samarbetet lett till att de kunnat nyttja sin egen personal på ett bättre sätt. 

– Hade vi stått för de här tjänsterna själva skulle vi ha blivit mycket mer upplåsta, säger Erik Olsson Wahman. Nu köper vi de timmar vi behöver av Samhall och kan prioritera våra egna resurser på själva produktionsprocessen. 

Utmaning

Lantmännen Unibake har hårda hygienkrav att leva upp till. Arbetskläderna måste tvättas med ett speciellt tvättmedel och levereras enligt standardiserade rutiner vad gäller till exempel upphämtning, märkning och återlämning. Möjlighet till insyn i tvättprocessen är ett måste.

 

Lösning

I cirka fem år har Samhalls medarbetare på tvätteriet ansvarat för tvätten av Lantmännen Unibakes arbetskläder i Örebro. De hämtar, tvättar, paketerar och lämnar tillbaka rena kläder i uppmärkta säckar tre gånger i veckan för att få en bra rotation på kläderna.

 

Effekt

Samhalls medarbetare på tvätteriet gör att Lantmännen Unibake kan känna sig trygga i att rutiner och standarder för arbetskläder i livsmedelsbranschen efterföljs. I stället för att ha egen tvätt-utrustning och trädgårdspersonal kan Lantmännen Unibake numera köpa den service de verkligen behöver och be om mer hjälp vid behov. På så sätt har de lyckats frigöra resurser som är viktiga i bageriet i stället.