Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Det känns bra att bidra till att fler kommer i arbete”

När verksamheten växte behövde Eriks fönsterputs en pålitlig partner för att hantera tvätten av de mikrofiberdukar som fönsterputsarna använder.
Valet föll på Samhalls tvätteri i Malmö.

En vit skåpbil stannar till utanför lastingången till Samhalls tvätteri i Malmö. Med van hand börjar Samhallmedarbetaren Iuliu Muresanu lasta ur brun- och vitrandiga säckar och kasta över dem i en stor vagn. 

I säckarna ligger smutsiga mikrofiberdukar från Eriks fönsterputs, Sveriges största företag inom fönsterputs. Att det är just deras tvätt i säckarna talar färgen om – alla tvätteriets kunder har egna färgkoder och de randiga säckarna är ett av många smarta sätt som medarbetarna använder för att hålla isär tvätten och säkerställa att rätt kund får tillbaka rätt tvätt. 

Ute på gårdsplanen i försommarsolen står också Marcus Mathiasson, produktionsansvarig för Eriks fönsterputs, region Syd. Han jobbar vanligtvis på företagets kontor i Höganäs, men har just den här junidagen svängt förbi Samhalls tvätteri i industriområdet Bulltofta i Malmö.

Bild på Marcus Mathiasson, han har inget hår på huvudet och mörkt skägg under hakan. Han bär blå tröja med skjortkragen som sticker fram.
Marcus Mathiasson.

Eriks fönsterputs är ett växande företag. För cirka två år sedan behövde de en ny lösning för tvätten av de mikrofiberdukar som används för att putsa fönster. Efter en upphandling påbörjades ett samarbete med Samhalls tvätteri i Malmö.

– Ett av våra viktigaste krav var att leverantören skulle ha tillräckligt stor kapacitet för att ta hand om våra tvättmängder, men också en flexibilitet och en möjlighet att kunna växa i takt med att vi som företag växer. Allt det kunde Samhall erbjuda, säger Marcus Mathiasson. 

Övriga krav som var viktiga för Eriks fönsterputs var noggrannhet – för verksamheten är det enormt viktigt att exakt rätt antal putsdukar kommer tillbaka rena för att medarbetarna ska kunna göra sitt jobb.

– Noggrannhet och kvalitet är väldigt viktigt för oss. Dukarna måste bli ordentligt rena, annars kan vi inte garantera rena fönster, säger Marcus Mathiasson. 

I dagsläget har Eriks fönsterputs sju depåer i Sydsverige, varav Samhall hanterar tvätten från sex av dem. Tvätten av putsdukarna från depån i Höganäs tar företaget än så länge själva hand om. 

– Det är bättre ur ett miljöperspektiv än att dukarna ska köras till Malmö, säger Marcus Mathiasson.

Vill bli mer klimatsmarta

Just miljöaspekten är något som Eriks fönsterputs värnar om. De tittar kontinuerligt på hur de kan jobba med mer miljövänliga produkter i sitt arbete, och de har även börjat byta ut sin bilflotta till mer klimatsmarta laddhybrider. Att Samhalls tvätt i Malmö ansökt om Svanen-certifiering ser de som mycket positivt. 

– Vi tittar ständigt på hur vi kan bli mer klimatsmarta. Rengöringsprodukterna vi använder är en stor del, men för oss är transporterna knäckfrågan. Av den anledningen vill vi starta upp fler depåer så att vi kan komma närmare våra kunder och minska körsträckorna som våra fönsterputsare behöver åka. 

Noggrannhet och kvalitet är väldigt viktigt för oss. 

Marcus Mathiasson

För Marcus Mathiasson finns det en annan sak som var avgörande i valet av Samhall som samarbetspartner, nämligen möjligheten att kunna kombinera samhällsnytta med en bra affär. 

– Vi tycker det känns jättebra att kunna bidra till att människor med funktionsnedsättning kommer i arbete och blir sedda på en arbetsplats. Det tycker vi även är viktigt för våra egna medarbetare och något som vi jobbar mycket med. Ett av våra värdeord är att vi ska vara ett personligt företag, vilket i praktiken innebär att alla våra medarbetare och alla våra kunder ska känna sig välkomna, respekterade och sedda. 

Marcus Mathiasson har tidigare arbetat som områdeschef inom Samhall och vet hur viktigt det är att ge människor en chans till arbete på sina villkor. När han gick vidare till en tjänst på Eriks fönsterputs erbjöd han en av sina tidigare Samhall-medarbetare en tjänst som fönsterputsare. Sen dess har han anställt ytterligare tre tidigare Samhall-medarbetare som fönsterputsare. 

– Alla fyra jobbar kvar hos oss i dag och gör ett fantastiskt jobb, säger han. 

Marcus Mathiasson och Jasmina Todosijevic i Samhalls lokaler. De båda ler.
Marcus Mathiasson och Jasmina Todosijevic på Samhalls tvätteri iŒ Malmö.

Ett nära samarbete

Samhalls områdeschef för tvätteriet, Jasmina Todosijevic, kommer gåendes över gårdsplanen. När hon får syn på Marcus stannar hon till och hälsar glatt. 

– Eriks fönsterputs är en kund som passar oss väldigt bra. I och med att mikrofiberdukarna bara ska tvättas och inte vikas eller strykas så är det är ett enkelt uppdrag som alla våra medarbetare klarar av, säger Jasmina Todosijevic.

Hon och Marcus har kontinuerlig kontakt kring uppdraget via telefon, så i dessa coronatider blir det ett kärt återseende att träffas på riktigt.

– Vi har ett nära samarbete där det finns en förståelse från båda håll. Vi kan vara flexibla till exempel om Marcus ringer och vill ha en extra hämtning. Då hjälper vi till, säger Jasmina.

Utmaning

När Eriks fönsterputs växte och startade fler lokala depåer i södra Sverige behövde de en extern tvättjänst för de mikrofiberdukar som fönsterputsarna använder i sitt arbete. De behövde en leverantör som kunde garantera kvalitet, noggrannhet och flexibilitet.

 

Lösning

Samhall skräddarsydde en lösning som innebär att Samhalls medarbetare hämtar smutsiga putsdukar i sex av Erik fönsterputs sju depåer i Sydsverige. Vid samma tillfälle lämnar de samma antal rena putsdukar. Hämtningarna görs enligt ett fast schema, men Samhall gör även extra hämtningar/lämningar vid behov.

 

Effekt

Utöver en prisvärd och högkvalitativ tjänst går samarbetet med Samhall i linje med Eriks fönsterputs egna värderingar, både när det gäller klimatarbete och social hållbarhet. Eriks fönsterputs har även anställt fyra tidigare Samhallmedarbetare som i dag jobbar som fönsterputsare.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se