Panelen bestod av Anna Johansson (S) och Saila Quicklund (M) från arbetsmarknadsutskottet, Lars Lööw, överdirektör för Arbetsförmedlingen samt Samhall-medarbetarna Pontus och Linus Nilsson och vd Sara Revell Ford.

Sara Revell Ford gav en översiktlig bild av den roll Samhall spelar på arbetsmarknaden. 

– Det går inte en enda dag utan att jag imponeras, eller rentav häpnar, över det fantastiska arbete som våra medarbetare gör. Varje dag, året om, i alla delar av Sverige – i såväl storstadens kärna som i den yttersta glesbygden, sa Sara Revell Ford.

Det går inte en enda dag utan att jag imponeras, eller rentav häpnar, över det fantastiska arbete som våra medarbetare gör. 

Sara Revell Ford

Men hon pekade även på utmaningarna med högre krav och större svårigheter att matcha rätt. 

– Kraven skärps ytterligare på arbetsmarknaden och gapet mellan de jobb som finns och de arbetslösa personerna med funktionsnedsättning som söker jobb blir större. Arbetsgivares krav på produktivitet, flexibilitet och utbildning springer ifrån vår målgrupp, sa hon.

Lars Lööw bidrog med en analys av arbetsmarknaden i stort och utvecklingen för personer med funktionsnedsättning i synnerhet. 

– Vi har en stor efterfrågan på arbetskraft, men den kommer inte alla till del. Långtidsarbetslösheten ökar i allmänhet och i synnerhet för gruppen personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, sa Lars Lööw. 

Hur kan vi tillsammans angripa de utmaningar som finns för att kunna ge rätt stöd till rätt individer, undrade han och efterlyste en fördjupad dialog mellan Arbetsförmedlingen och Samhall. 

– Samhall är en viktig del av det arbetsmarknadspolitiska pussel som vi har och använder oss av för att ge rätt stöd till rätt individer. Det krävs att vi arbetar tillsammans, sa han. 

Tvillingarna Pontus och Linus Nilsson berättar om deras resa in på Samhall och vad jobbet betytt för dem.

– Vi var desperata och försökte allt för att få jobb. Men fick aldrig chansen. Vi blev sågade och dissade. Det var som att vi föll mellan stolarna. Ge personen en chans, det kan bli hur bra som helst. Eller ja, i värsta fall katastrof. Men ge i alla fall personen en chans. Genom Samhall fick vi en chans att visa vad vi går för och är tacksamma för att vi fick möjligheten.

Därefter delade Anna Johansson (S) och Saila Quicklund (M) från arbetsmarknadsutskottet deras respektive syn på arbetsmarknadsutmaningen. De diskuterade Samhalls roll och gav förslag till lösningar.

Anna Johansson konstaterade att vi har en dubbel utmaning på arbetsmarknaden – med en stor efterfrågan på kompetens samtidigt som det finns en grupp som nästan med centrifugalkraft trycks ut utanför arbetsmarknaden.

Saila Quicklund delade beskrivningen om att vi står inför stora utmaningar och att Samhall därför är en viktig aktör för att förbättra situationen för målgruppen. Hon var enig med att Samhall gör bra insatser, men efterlyste mer tydlighet både från politiken och Arbetsförmedlingen och Samhalls sida för att få ut maximal nytta både för individen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Avslutningsvis knöt Samhalls vd Sara Revell Ford ihop säcken. 

– Samhall är en del av pusslet – men inte hela lösningen. Vi har ett komplext uppdrag givet de stora utmaningarna. För oss är det alltid värdefullt att ta del av tankar, åsikter och förslag om Samhalls roll på arbetsmarknaden. Vi kommer att vara en viktig del i pusslet även i framtiden.