Allra helst hade nog Sara Revell Ford velat göra den här intervjun i naturen. Som den friluftsmänniska hon är tillbringar hon gärna tid i skog och mark. Men tyvärr lyckas vi inte få till en coronasäker walk-n-talk utan får ta intervjun över teams istället.

Sedan årsskiftet är Sara Revell Ford ny vd för Samhall, men arbetsplatsen på kontoret i Stockholm har hon ännu inte flyttat in i. På grund av coronapandemin har hon i stället fått sätta sig in den komplexa verksamheten från sitt arbetsrum i hemmet i Nacka utanför Stockholm. Därifrån har hon bland annat genomfört en digital resa runt i landet och från norr till söder besökt Samhalls alla 28 distrikt.

Hon är stolt över den organisation hon leder med kompetenta och engagerade medarbetare som verkar för en viktig idé, som borde vara självklar i alla länder men som i mångt och mycket är unik.

– Det är oerhört viktigt att Samhall finns och kan bidra till delaktighet, meningsfullhet och utveckling för en grupp som har mycket svårt att få access till arbetsmarknaden men som har väldigt mycket att bidra med. Samtidigt får vi en mycket större mångfald på arbetsmarknaden och ett mer inkluderande samhälle. Samhall fyller en väldigt viktig roll för många individer och gör samtidigt våra kunder till starkare organisationer och bättre arbetsplatser, säger Sara Revell Ford.

I över 40 år har Samhall skapat utvecklade arbeten åt personer med funktionsnedsättningar. Genom åren har Samhall skapat 200 000 arbetstillfällen åt människor som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. I dag har Samhall drygt 26 000 medarbetare och en av målsättningarna är att rusta medarbetarna så att minst 1 500 personer varje år lämnar Samhall för ett nytt jobb inom den ordinarie arbetsmarknaden, så kallade övergångar.

Samtidigt förändras arbetsmarknaden snabbt genom digitalisering, automatisering och globalisering. Det ställer nya krav på Samhall och utvecklingen av Samhalls medarbetare.

Det primära för Samhall är att vi sätter våra medarbetares utveckling och välmående i centrum.

Sara Revell Ford


Hur ser du på det värde som Samhall skapar?

Porträtt av Sara Revell Ford framför en orange fondvägg. Hon syns i helkropp.
Sara Revell Ford, vd på Samhall, har medarbetarna i fokus och vill öka dialogen med företag och intressenter för att säkerställa att Samhall även framöver är attraktivt på en arbetsmarknad i förändring.

– Att ha ett arbete innebär så mycket mer än vad många tänker på. Ett arbete är också något som de flesta kanske tar för givet, men så är det verkligen inte för alla. Det handlar i grunden om att känna att man har en tillhörighet och är en del av samhället, att man har en meningsfull sysselsättning, kan utvecklas och känna att man bidrar. Det handlar också om konkreta saker som att ha kollegor, en social kontext, en lön och rättigheter. Det i sin tur gör det möjligt att skaffa sig bostad och ha en större självständighet. Ett inkluderande samhälle som tillvaratar individers rättigheter och möjliggör delaktighet är också ett hälsosamt samhälle som håller kostnaderna för utanförskap och ohälsa nere. Varje person som har ett alternativ till att stå utanför arbetsmarknaden och kan få komma in, på sina villkor, är en vinst för hen så väl som för samhället i stort.

Hur tycker du att Samhalls roll som samhällsaktör har förändrats över tid?

– Uppdraget att skapa arbete för de som står längst ifrån arbetsmarknaden är detsamma. Men eftersom Samhall ska bistå med riktiga jobb på arbetsmarknaden ändras också Samhall i takt med att arbetsmarknaden förändras. Vi har gått från att ha varit en organisation som haft alla arbetsmöjligheter i egen regi inom tillverkning. I dag har vi snarare de allra flesta arbetstillfällen hos våra kunder ute på många olika arbetsplatser samt endast en del egen tillverkning. Vi är samtidigt mycket mer integrerade i dag i samhället och det tror jag är mycket positivt. Vi har också många fler typer av arbetstillfällen idag än tidigare och kan därför matcha våra medarbetare till fler lösningar än vad vi kunde förut.

Samhalls verksamhet varierar över landet. På en del orter finns en bred arbetsmarknad där Samhall lättare kan hitta in till många typer av kunder och uppdrag som passar medarbetarna, medan det är svårare på andra orter. Sara Revell Ford ser två fokusområden där Samhall kan växa runt om i landet men tror samtidigt att det finns många fler.

Porträtt av Sara Revell Ford framför en grå bakgrund. Hon bär svart kavaj och har armarna i kors.

För mig är det primära att vi sätter våra medarbetares utveckling och välmående i centrum

– Det ena området handlar om arbeten inom den snabbt växande hållbarhetssektorn – som ligger väldigt rätt utifrån våra värderingar att jobba utifrån ett socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Det andra området handlar om vård- och omsorgssektorn som vi redan arbetar inom på vissa orter. Det är en sektor där efterfrågan på arbetskraft framåt kommer att vara ännu större och där våra medarbetare kan tillföra mycket, både praktiska enklare uppgifter som avlastar vården men också utifrån ett socialt perspektiv. Det finns redan idag ett stort behov inom vård och omsorg av att se och möta vårdtagare – att ge ett ökat medmänskligt stöd – som växer än mer när vården blir alltmer specialiserad och automatiserad framåt.

För att vidareutveckla Samhall vill Sara Revell Ford också förfina de många styrkor hon ser att Samhall har:

– Vi är affärsmässigt starka och har hög kundnöjdhet. Vi ska också bli starkare på att mäta, utvärdera och visa den nytta vi gör. Jag är övertygad om att värdet av det Samhall gör är så oerhört stort – det ska vi bli bättre på att visa upp.

Varför är du rätt person att leda och utveckla Samhall nu?

– Jag känner väldigt starkt för uppdraget och delar värderingarna fullt ut. Sedan kan jag tillföra erfarenheter av ledarskap både från näringslivet och idéburen sektor. Samhall är ett stort företag som måste drivas med den professionalitet som finns i näringslivet, samtidigt som det är ett idéburet uppdrag och det är oerhört viktigt att vi håller ett tydligt fokus på det. Jag hoppas även kunna tillföra Samhall ökad kraft i ett långsiktigt strategiskt perspektiv och genom förstärkt affärsutveckling.

Samhall är ett statligt bolag och Sara Revell Ford konstaterar att det är många som har åsikter om och höga förväntningar på Samhall. Därför vill hon också utveckla arbetssätt och relationer med näringslivet och intressenter.

Sara Revell Ford

Ålder: 48 år.

 

Yrke: Vd för Samhall sedan 1 januari 2021.

 

Bor: Med familj i Nacka, utanför Stockholm.

 

Fritid: Gillar friluftsliv, att vandra och paddla kajak.

 

Bakgrund: Civilekonom med 15 års erfarenhet från näringslivet och 10 års erfarenhet från idéburen sektor. Har bland annat arbetat som generalsekreterare för Mentor International och Mentor Sverige, varit nationell chef för Svenska Röda Korset samt generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. Sara har arbetat med både tjänster och konsumentprodukter och haft ledande positioner inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring inom bland annat EF International Language Schools, The Absolut Company och Canon.