Från att kolla bussens tidtabell, till att hitta kärleken – allt sker på webben. Därför är det viktigt att alla kan använda internet. Många navigerar enkelt på webben, men för de 20 procent av befolkningen med någon form av funktionsnedsättning, permanent eller tillfällig, finns det många utmaningar. Små typsnitt kan exempelvis vara hinder, särskilt för dem med nedsatt syn.

Lyckligtvis finns det många sätt att göra hemsidor tillgängliga för fler, men det behöver göras i högre utsträckning. Det visade sig även gälla Samhalls webbplats. När företaget Funka mätte tillgängligheten på webbplatserna inom offentlig sektor för 2022 års inkluderingsbarometer hamnade Samhalls hemsida på plats 215.

Erik Hedin jobbar som specialist inom digital tillgänglighet på Samhall och var en av dem som då direkt satte i gång med förbättringsarbetet.

– Jag hade precis börjat arbeta på Samhall och uppmärksammade den här placeringen. Innan arbetade jag med tillgänglighet på SVT som hamnade på första plats det året. Som ny på Samhall tänkte jag att det här kan vi ta tag i, för jag vet att det faktiskt går, säger han.

Ett systematiskt förbättringsarbete

Efter grundligt arbete har nu Samhalls hemsida tagit ett ordentligt kliv upp och i 2023 års inkluderingsbarometer blev det plats 74. En klar förbättring även om vägen till målet bland topplaceringarna fortfarande är lång. Tillsammans med expertkonsulter har Erik Hedin och hans kollegor arbetat för att göra analyser och konkreta ändringar på webbsidan.

– Vi jobbade med företagen Axess Lab och Begripsam som granskade samhall.se. De utgick både från lagkraven, men också andra tillgänglighetsaspekter för att skapa en lista med prioriterade ändringar. Den har vi sedan arbetat systematiskt med, säger han.

På listan ingick exempelvis åtgärder för att underlätta navigering med hjälp av tangentbord eftersom personer med motoriska nedsättningar inte alltid kan använda datormus. En annan punkt som åtgärdades var att stoppa automatisk uppspelning av en video på hemsidans startsida.

– Det kan vara störande för personer med koncentrationssvårigheter eller synnedsättning att en videos sätts i gång utan att man har kontroll över det. Har man en begränsad surfpott kan det också leda till att man förlorar mycket data.

Rekommendationer för kognitiv tillgänglighet på webben

 • Motivation och intresse
  Fundera på vad du kan göra för att förstärka motivation och intresse hos användaren. Utgå från syftet med din webbplats. En stark motivator är att det ser enkelt ut.

 

 • Autonomi
  Dåligt utformade digitala tjänster upplevs ofta som frustrerande. Därför är det viktigt att användaren känner att den kan klara av att använda tjänsten på egen hand. På hemsidor där uppgifter måste lösas kan oro och stress leda till att ett misslyckade får stora konsekvenser.

 

 • Trygghet och tillit
  Det ska vara enkelt att exempelvis hitta kontaktuppgifter till ditt företag eller din organisation, det hjälper användaren att känna sig trygg. Tonen i text eller film på din tjänst ska också inge förtroende och tillit.
 • Enkel, begriplig och logisk
  Sträva efter förenkling och begriplighet. Interna perspektiv och förutfattade meningar kan leda till att krångel uppstår för användaren.

 

 • Fokus, uppmärksamhet och återkoppling
  Tydliggör vad som bör vara i fokus och undvik det som kan upplevas som distraherande. Ett exempel på något som kan upplevas som distraherande är när något är ologiskt, till exempel en bild och text som inte hänger ihop.

 

 • Språk, begriplighet, information och kommunikation
  Strukturera och förenkla språk för tydligare kommunikation. Använd symboler och klarspråk. Det ska vara enkelt att hitta information på din tjänst, även när du förmedlar den i större mängder.

Källa: Begripsam.se

Lagkrav kring digital tillgänglighet på väg

2016 kom en lag som gäller i hela EU, den så kallade DOS-lagen (Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service). Den innebär att offentliga aktörers hemsidor och appar behöver uppnå vissa krav på tillgänglighet. 2025 kommer en liknande lag som också gäller för privata företag.

– Den kommer att omfatta i stort sett alla digitala tjänster, inklusive hårdvara. Allt från bankomater till streamingtjänster behöver bli tillgängliga. De som inte arbetat med tillgänglighet kommer behöva göra det nu, annars är risken att man tappar kunder. Sedan ska man komma ihåg att det väldigt sällan är någon som klagar på att något är för lätt att använda, säger Erik Hedin.

För företag och organisationer är det alltså hög tid att sätta frågan om tillgänglighet högt på agendan. Utöver de lagmässiga krav som behöver säkerställas finns också andra rekommendationer för att uppnå digital tillgänglighet.

– Lagkraven är ganska lätta att uppfylla. De handlar främst om att förenkla för dem med fysiska funktionsnedsättningar, alltså exempelvis syn och motorik, och handlar inte så mycket om kognitiva nedsättningar. Men när det gäller kognitiv tillgänglighet har Begripsam tagit fram tydliga riktlinjer för hur man kan arbeta med detta.

Bland riktlinjerna finns exempelvis rekommendationer för hur en hemsida bör designas så att den blir enkel, begriplig och logisk. Det kan handla om att hemsidan ska vara konsekvent ur användarens perspektiv och att den är intuitivt. En av rekommendationerna handlar om skapa motivation och intresse så att de som har exempelvis har koncentrationssvårigheter inte tappar fokus. Det ska också vara kopplat till vilket syfte den digitala tjänsten har.

– Beroende på syftet med din webbplats behöver du som företag eller organisation fundera på vad du kan göra för att förstärka användarens motivation och intresse.

Åtgärder som gjorts på samhall.se

 • En funktion som på senare tid har tillkommit på bland annat nyhetssidor är ”Infinity scroll”. Vid slutet av en artikel laddas en ny fram och innebär att man kan skrolla vidare i ”evighet”. Det är problematiskt för personer med kognitiva nedsättningar eftersom det kan vara förvirrande när en helt ny artikel dyker upp. För den som använder hjälpmedlet skärmläsning blir det också svårt att förstå när texten tar slut.

 

 • Tydligare länktexter. På delar av sajten uppdaterades länktexter som kunde uppfattas som otydliga, exempelvis ”Läs här” eller ”Gå vidare”. Tydliga länktexter ökar förståelsen för vad som kommer att hända när användaren klickar på dem. Återigen kan det bli svårt vid skärmläsning att förstå vad en text som ”Läs här” innebär.

 

 • Kodning av språk gjordes tydligare i textinnehåll. Ofta används begrepp på engelska eller andra språk i texter vilket skapar förvirring för de som får text uppläst från skärmen. Därför kodades begrepp om för att anpassas efter rätt språk.

 

 • Ett genomgående arbete har varit att ge bilder alt-texter (Textalternativ) på hemsidan. Att beskriva vad en bild innehåller är viktigt för personer med synnedsättning. Det ska inte förväxlas med bildbeskrivningar, en alt-text syns oftast inte utan ett hjälpmedel som en skärmläsare.

Bättre sökträffar med digital tillgänglighet

En webbyrå som har kompetens inom tillgänglighet kan vara till stor hjälp menar Erik. Ett företag eller en organisation som beställer hjälp av en organisation för att göra deras hemsida tillgänglig måste vara delaktig i att bestämma vilket syfte hemsidan eller appen ska ha vid en kravställning mot en webbyrå. Det är också viktigt att ändringarna görs utifrån företagets målgrupp.

Digital tillgänglighet kan också ge ringar på vattnet. Ett krav är att ha skrivna beskrivningar av bilder på sin sajt, vilket kallas alt-texter något som också gör att fler kan hitta hemsidan via sökmotorer som Google.

– Google är dövblind, därför kan alt-texter faktiskt få ens bilder att hamna högre upp i sökningar. Många innovationer för tillgänglighet har blivit något som vi har tagit för givet. Det finns flera exempel, men fjärrkontrollen och engreppsblandaren designades exempelvis för personer med funktionsnedsättning.

I framtiden hoppas Erik att Samhall kommer att kunna hjälpa kunder inom digital tillgänglighet.

– I takt med att medvetenheten om de här kraven ökar så kommer Samhall kunna hjälpa till. Vi har redan nu kunnat hjälpa Kantar/Sifo att göra deras digitala enkäter mer tillgängliga. Vi bad Begripsam att granska medarbetarundersökning som Kantar/Sifo gör åt oss för att ta fram en prioriterad lista med förbättringar. Där har redan Samhall kunnat påverka utanför företaget.

5 tips för att komma i gång och göra er hemsida mer tillgänglig

1

Tänk efter noga vem du utvecklar för

2

Definiera syftet med din tjänst

3

Involvera målgruppen direkt och se till att testa den tillsammans med dem

4

Skaffa grundläggande koll på regelverk genom exempelvis myndigheten Digg

5

Kravställ på digital tillgänglighet