Den nya lagen innebär att många företag måste anpassa sina digitala plattformar till de nya reglerna. Många har inte kommit så långt i det här arbetet – till exempel visar en granskning som TV4 rapporterade om i november, att majoriteten av Sveriges 20 största e-handelsplatser inte lever upp till kraven.Varför är Tillgänglighetsdirektivet viktigt, och vad behöver företagen tänka på för att leva upp till kraven på digital tillgänglighet?