– Nya rapporter visar att situationen går åt rätt håll för arbetsmarknaden i stort, att arbetslösheten minskar, även långtidsarbetslösheten. Men vi måste vara medvetna om att personer med funktionsnedsättningar och andra grupper nära arbetsmarknaden fortfarande har det väldigt tufft, säger Albin Falkmer. 

– Vi står nu troligen på randen till en betydande lågkonjunktur, och vi vet från tidigare erfarenheter att de med svagare anknytning till arbetsmarknaden är först att lämna och sist att anställas när konjunkturen vänder. Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättningar är fortfarande runt 20%, mer än dubbelt så högt som för befolkningen i stort, förklarar Albin Falkmer.

Arbetslösheten för personer med funktionsnedsättningar är runt 20%, mer än dubbelt så högt som för befolkningen i stort.

Albin Falkmer, direktör för ägarstyrning och samhälle

I samtalet belyser de hur Samhall spelar en viktig roll i denna utmaning genom att erbjuda yrkesutbildning, utveckla individens färdigheter och självförtroende innan de går vidare till andra arbetsgivare.

Diskussionen rör även hur Sverige jämför sig med resten av världen när det gäller arbetsmarknadsinkludering. Albin betonar att trots Sveriges relativt goda siffror jämfört med andra länder, finns det mycket arbete kvar att göra.

Diskussionen avslutades med ett starkt budskap om att alla kan bidra till att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad, oavsett om du är en HR-professionell, en rekryterare, en företagsledare eller en politiker.

Se inspelningen av detta inspirerande samtal

Se Albin Falkmer, direktör för ägarstyrning och samhälle, och Helena Salomonson, kommunikationschef på Samhall, reflektera över SCB:s nya rapport om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Vi hoppas att detta samtal ger dig inspiration och förståelse för den viktiga roll vi alla kan spela i att inkludera fler på arbetsmarknaden. Om du vill veta mer om Samhalls arbete och hur du kan bidra, tveka inte att kontakta oss. Tillsammans kan vi alla bidra till att göra arbetsmarknaden mer inkluderande.