När Maria var barn fick hon lära sig av sina föräldrar att alla är lika mycket värda och ska ha samma möjligheter. Men i tonåren blev det allt tydligare för henne att samhället inte lever upp till det.
– Jag som använder rullstol blev ofta särbehandlad, berättar hon.
Till exempel fick Maria ta färdtjänst när resten av gänget tog bussen. Och hon fick ofta bli buren eftersom det saknades ramper och hissar, även i skolan.
– Jag tyckte att det var väldigt fel, säger hon.

Stod utanför Regeringskansliet i två år


De första åren av sitt yrkesliv jobbade Maria i it-branschen.
– Men i början av 2000-talet sprack it-bubblan. Då sökte jag en tjänst på DHR, förbundet för delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet. Jag blev ombudsman och senare förbundsordförande.
Under sin tid där tog hon bland annat initiativ till den så kallade Torsdagsaktionen.
– Regeringen dröjde med att ta in bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Så varje torsdagsmorgon i över två år stod vi utanför Regeringskansliet för att
påminna dem. Drygt tre år efter att vi inledde aktionen trädde lagändringen i kraft.

Kämpa för en tillgänglig arbetsmarknad


Nu har Maria arbetat för ett jämlikt samhälle i över 20 år.
– Jag har jobbat i olika organisationer, med funktionsrätt och andra jämlikhetsfrågor. När jag såg att Samhall sökte en specialist på funktionsrätt kände jag att annonsen var en beskrivning av mig.
I sin nya roll kommer hon att kämpa för en tillgänglig arbetsmarknad där alla räknas.
– Det finns många hinder för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Jag vill medverka till att undanröja de hindren!

Maria Johansson

OM
Hon är 55 år. Bor med Magnus i Nykvarn. På fritiden går hon på konserter, syr kläder och umgås med vänner.
AKTUELL
Som Samhalls nya specialist på funktionsrätt. Tillsammans med en specialist på mångfald och en på digital
tillgänglighet blir hon del av ett nytt expertcentrum.
TIDIGARE UPPDRAG
Ordförande i Lika unika.
Ordförande i FQ som jobbar för kvinnor med funktionsnedsättning.
Projektledare på Make Equal och Fonden
för mänskliga rättigheter.