Varför måste social hållbarhet högre upp på agendan?

– Omvärlden förväntningar på företagen har förändrats. Det räcker inte längre med att enbart jobba med den egna verksamheten. Det vilar även ett ansvar på näringslivet att vara med och påverka och ha förståelse för sin sociala påverkan på det omgivande samhället. Det kommer till exempel nya EU-direktiv för hållbarhetsrapportering där både sociala och miljömässiga mål behöver inkluderas i bolagens strategier och affärsplaner, säger Anna Hagvall.

”De som skapar mest värde för kunden, samhället och sina anställda kommer att vara vinnare”

Hur påverkar detta företagen?

– Det kommer självklart att vara affärskritiskt för många. Det handlar till exempel om kompetensförsörjning, där medarbetarna förväntar sig att företagen tar ett samhällsansvar. Det handlar också om kundernas förväntningar, hur väl möter dina produkter och tjänster ett socialt hållbart samhälle? Varje företag bör ställa sig frågan: hur kan vi vara med och påverka och hur kan vi bredda vårt sociala hållbarhetsarbete? De som skapar mest värde för kunden, samhället och sina anställda kommer att vara vinnare, säger Anna Hagvall.

Hur kan Samhall bidra?

– Drygt var tionde svensk har någon form av funktionsnedsättning. Samtidigt ökar kraven på arbetsmarknaden, vilket gör att den här gruppen har stora utmaningar att få tillgång till jobben. Fler behöver förstå att detta är ett samhällsproblem och att Samhall kan vara en del av lösningen. Genom att skapa meningsfulla arbeten för personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden, hjälper vi till att minska ojämlikheten i samhället och bidrar till att ingen lämnas utanför, avslutar Anna Hagvall.