– Vi ger människor chansen, säger Riad Haddouche, som är Head of People and Culture på Nowaste. Av våra ledare och chefer, så har 90% börjat på golvet med att lyfta lådor. Jag är själv ett exempel på detta. Jag började i bolaget år 2002 och har fått möjligheten att växa och göra karriär. Jag har säkert haft 20 olika roller; arbetsledare, säljare, utbildare, lageransvarig och jobbat mycket med personalutveckling. Idag sitter jag i ledningsgruppen för ett av Nordens största logistikbolag. Jag gick inte ens ut gymnasiet! Det är social hållbarhet för mig.

Vilket område inom social hållbarhet är viktigast för er?

– Unga vuxna som hamnat snett. Vi ger dem möjligheten till ett instegsjobb och har ett program som heter Vårt ansvar, där vi tillsammans med en kurator, ger dem stöd. Tillsammans kartlägger vi deras omgivning och hjälper dem att ifrågasätta sitt beteende. De får en mentor, som är anställd hos oss. Ofta har mentorn samma bakgrund, vilket skapar en respekt och förståelse. Det börjar med en ”lära känna”-fas, som sen leder till en betald praktik, som leder till provanställning och förhoppningsvis fast anställning. Vi brukar säga: vi ställer upp för er, om ni även ställer upp för oss. Vi tar ansvar och byter inte ut medarbetare i första taget. Om någon mår dåligt, hjälper vi personen, säger Riad Haddouche.

”Vi ger dem möjligheten till ett instegsjobb och har ett program som heter Vårt ansvar, där vi tillsammans med en kurator, ger dem stöd”

Vilka är era utmaningar?

– Man måste förstå varje generation. När vi började anställa Millennials (Generation Y), såg vi en skillnad mot tidigare. Vi hade svårt att attrahera dem och blev tvungna att förändra hur vi jobbar. De behövde ett ”why” – varför gör vi detta? De behövde också mer närhet och trygghet. När vi förstod detta vände trenden på ett halvår. Nu har vi en ny utmaning med Generation Z. Vi har alltid pratat om karriärmöjligheter. Men Generation Z har en bild av att världen kan gå under. De är ofta rädda för ansvaret som ligger på en ledarfigur, säger Riad Haddouche.

Vilka effekter ger ert sociala arbete?

– Man måste förstå varje generation. När vi började anställa Millennials (Generation Y), såg vi en skillnad mot tidigare. Vi hade svårt att attrahera dem och blev tvungna att förändra hur vi jobbar. De behövde ett ”why” – varför gör vi detta? De behövde också mer närhet och trygghet. När vi förstod detta vände trenden på ett halvår. Nu har vi en ny utmaning med Generation Z. Vi har alltid pratat om karriärmöjligheter. Men Generation Z har en bild av att världen kan gå under. De är ofta rädda för ansvaret som ligger på en ledarfigur, säger Riad Haddouche.

Vad ska andra företag tänka på när de jobbar med social hållbarhet?

– Gör något som ligger nära er verksamhet. Er tid är viktigare än pengar. Skapa mentorsprogram och var ute i skolorna. Det kanske finns förmågor i ert företag som ni kan utveckla? Ni behöver inte göra allt samtidigt. Det kan handla om att ta hand om en praktikant som inte kan svenska eller har andra utmaningar. Det är er tid som gör skillnad och ju större ni är desto mer kan ni såklart göra, avslutar Riad Haddouche.