Vårt uppdrag

Samhall är ett statligt bolag som har i uppgift att skapa meningsfulla arbeten åt personer som har en funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga. Det gör att de kan ha svårt att ta sig ut på en arbetsmarknad som tenderar att fokusera mer på vad människor inte kan göra, än vad de kan göra. Vår uppgift är att tänka tvärtom. Vi matchar rätt person med rätt jobb genom att fokusera på de unika kunskaper och erfarenheter som varje människa kan bidra med.

Vårt mål är att så många medarbetare som möjligt ska lämna oss för ett arbete hos en annan arbetsgivare. Nedan kan du läsa om hur det går till när en person får jobb hos oss, hur människor i alla delar av livet kommer i kontakt med Samhall, och om hur vi gör vårt allra bästa varje dag för att alla våra medarbetare ska utvecklas och så småningom lämna oss.

Allting börjar med Arbetsförmedlingen

I Sverige kan alla personer som söker ett arbete skriva in sig hos Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingens uppgift att hjälpa människor som är i behov av ett arbete. För att utföra den uppgiften utreder Arbetsförmedlingen varje persons arbetsförmåga. Personer med funktionsnedsättning som Arbetsförmedlingen bedömer är lämpade för ett arbete på Samhall kan på så sätt få ett jobb hos oss. Men bara om andra stöd och åtgärder inte har fungerat. Det är en del av Arbetsförmedlingens uppgift att avgöra vilka personer som får ett jobb på Samhall. Till skillnad från andra företag så väljer vi inte själva vem vi anställer.

Läs mer hos Arbetsförmedlingen.

Samhall matchar rätt person med rätt jobb

När Arbetsförmedlingen beslutat att en person får jobb hos oss är det vår uppgift att matcha den med rätt arbete. Det gör vi genom att titta på varje medarbetares unika förmåga och kompetens. Staten har gett oss i uppgift att skapa riktiga jobb åt personer med nedsatt arbetsförmåga. Därför försöker vi så långt som möjligt hitta arbeten som motsvarar de som finns på den ordinarie arbetsmarknaden. Av den anledningen så fungerar vi som ett vanligt företag, med kunder över hela landet. Vi eftersträvar mångfald på våra arbetsplatser. På så vis kan våra medarbetare komplettera och utveckla varandra.

Vi vidareutbildar alla våra medarbetare

Vårt mål är att våra medarbetare ska lämna oss för ett jobb hos andra arbetsgivare. Vi tror att det snabbaste sättet att uppnå det är genom att utbilda och förbereda våra medarbetare för ett arbete utanför Samhall. Därför genomför vi ett kontinuerligt utvecklingsarbete där vi försöker ta till vara på den kompetens som våra medarbetare redan har. Utbildningen ska stärka alla medarbetares arbetsförmåga och visa den ordinarie arbetsmarknaden att de som kommer till oss har viktiga kunskaper och erfarenheter att bidra med.

Möt våra medarbetare

Abbe – en kulturbärare

6 min läsning
En äldre dam sitter i en fåtölj och en yngre kvinna sitter mitt emot och lyssnar på henne.
5 min läsning
Två medarbetare skär ut plast efter en mall
2 minuter film