Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Steg för steg – nu kan Emma möta människor igen

För tio år sedan vågade Emma Guse knappt gå utanför dörren. Hennes autism begränsade livet enormt mycket. Nu utmanar hon sig själv varje dag. Det har lett till ett starkt sug efter att röra på sig – och ett jobb i äldrevården där hon spelar en viktig roll.

Emma hade hunnit bli 28 år när hon äntligen fick en förklaring till varför hon kände sig utanför. Varför hon inte klarade av att göra vissa vardagliga saker. Som att gå på bio, åka hiss eller över huvud taget umgås med andra människor.

Förklaringen var ett autismspektrumtillstånd, som för Emmas del hade lett till att hon dragit sig undan alltmer.

Ett tag rörde jag inte på mig alls.

Emma Guse

– Jag satt mest hemma i lägenheten och kunde må illa bara av att gå utanför dörren. Ett tag rörde jag inte på mig alls, berättar Emma.

Som en följd av stillasittandet gick hon även upp i vikt. Vågen visade till slut nästan 100 kilo.

– Det är rätt mycket eftersom jag bara är 163 centimeter lång, förklarar hon.

En viktig vändpunkt var när Emmas mamma gav henne en stegräknare i julklapp och peppade henne att börja promenera. Motståndet var starkt. Emma ville absolut inte. Men till slut tog hon mod till sig och öppnade dörren. Sakta men säkert började hon ta sig ut i världen igen.

– Jag är så tacksam över att jag till slut lyssnade på mamma. Eftersom jag har asperger blev det viktigt för mig att gå mina tiotusen steg varje dag. Och när jag väl började ville jag inte sluta.

Vid ungefär samma tidpunkt hade Emmas handledare på Arbetsförmedlingen tipsat om möjligheten att jobba på Samhall.

– När jag först kom till Samhall var det jätteskrämmande. Jag arbetade långsamt och var nitisk, för jag ville att det verkligen skulle bli rent och snyggt. Men efter hand lärde jag mig att inte fastna och gå vidare.

Trygg i arbetsrollen

För Emma har det hela tiden varit viktigt att vara öppen och ärlig med det som känns tufft. Och den öppenheten har hon fortsatt att vara noggrann med i varje ny situation. Det har gjort henne mer trygg både i sin arbetsroll, och som människa.

– Jag måste alltid vara tydlig och berätta om min blyghet, och att jag har ett stort behov av rutiner och scheman. Det gjorde att arbetet på Samhall till slut funkade bra, fortsätter hon.

Emma och vårdtagare tittar i fotoalbum
Foto: Anna Hållams

Så i december förra året fick Emma Guse chansen att prova ett helt nytt jobb. Det var tack vare Marie Hindriksson, verksamhetschef på ett av Attendos äldreboenden i Växjö. Hon hade länge funderat över hur man skulle lösa de stora pensionsavgångarna inom vården.

– Inom de närmaste åren kommer cirka 200 000 personer i vården att gå i pension. Då måste vi bli mer attraktiva och dels behålla den yngre personalen vi har, dels locka till oss nya, säger hon.

Marie Hindriksson hade tidigare arbetat som affärsutvecklare på Samhall, och visste vilken kapacitet många som jobbar där har. Hennes lösning blev att testa att ta in Samhallmedarbetare som servicebiträden – det vill säga för enklare uppgifter som städning, tvätt och att fixa mat. Men också att ge mer tid till de äldre och sjuka. Tid som den ordinarie personalen ibland har svårt att hinna med.

– Det blir en win-win för alla. Vårdtagarna får möta personal som inte är så stressad. Undersköterskorna får mer utrymme att göra det de verkligen är utbildade för, det vill säga mer sjukvårdsuppgifter. Och de som kommer från Samhall får en chans att jobba och utvecklas inom vården.

Det blir en win-win för alla.

Marie Hindriksson

Sagt och gjort. För snart ett år sedan valdes ett antal frivilliga ut från Samhall som var intresserade av att prova på att jobba inom vården. En av dem var Emma Guse.

– Jag minns så väl det första mötet med Emma. När hon kom in strök hon längs väggen och tittade ner i marken hela tiden. Och hon sa till mig att hon inte vågade se folk i ögonen.

Marie kände ändå att det fanns en vilja hos Emma. Efter att ha pratat en stund bestämde de sig för att prova.

– Jag tänkte hur fasiken ska jag klara av detta? Ändå trodde de på mig. Jag är ju en ”punkt och pricka”-människa som behöver tydliga scheman, så det fick jag. Annars hade det inte funkat, tror Emma.

Foto Anna Hållams

Det är fantastiskt att se hur Emma har vuxit under sin tid hos oss!

På äldreboendet sköter Emma städningen i de boendes rum, hjälper till med frukosten och tar hand om tvätten. Däremellan finns också utrymme att ta sig tid till den som behöver, att vara med på aktiviteter och följa med på promenader.

– Den största utmaningen har varit att prata med de boende, visa dem närhet och våga lägga handen på en annan människas hand. Jag behöver alltid extra tid för att känna mig trygg, men när jag väl lärt känna någon fungerar det bra, förklarar Emma.

Emmas chef är lyrisk över hennes insats:

– Det är fantastiskt att se hur Emma har vuxit under sin tid hos oss! Ett talande exempel är en man som många i personalen hade svårt att gå in till, eftersom han har ett hett humör. Men det var något speciellt med Emma. När hon gick in till honom blev han lugn och de funkade hur bra som helst ihop.

Efter bara några månader erbjöds Emma att bli tillsvidareanställd hos Attendo. Det blev en verklig seger. Ändå fortsätter hon att utmana sig själv varje dag. Nyss började hon distansplugga på halvtid till undersköterska.

– I min tjänst får jag inte hjälpa de boende att gå på toaletten eller göra andra enkla saker, så ibland känner jag mig bara i vägen. Jag vill utbilda mig till undersköterska, så att jag får göra mer. Det känns både kul och nervöst. Men jag måste pusha mig själv för att komma ur mitt skal. Jag vill ju inte tillbaka där jag var innan.

I dag älskar Emma Guse att röra på sig. Hon går till och från jobbet varje dag och ibland deltar hon i korta triathlontävlingar.

– Träningen betyder allt för min hälsa, både för kroppen och för huvudet.

Emmas Story

1984
Emma föds och växer upp i Växjö. Mycket energi läggs på att anpassa sig och få kompisar, men det är svårt. Hon märker snart att hon trivs bäst med att leka ensam.

 

2002
Det är dags att ta studenten från hotell- och restaurangprogrammet. Emma känner sig utanför och det har blivit alltmer ansträngande att umgås med folk.

 

2007
Emma blir springvikarie i Växjö kommun. Med kort varsel får hon rycka in och jobba i skolrestauranger med mera. Att inte ha tydliga scheman ställer till stora problem.

 

2012
Efter en utredning konstateras att Emma har autismspektrumdiagnos. ”Det var skönt med en förklaring till allt som inte fungerade under uppväxten. Varför jag är som jag är.”

 

2013
Emma får jobb på Samhall där hon städar på Ica Kvantum i Växjö. Samma år får hon en stegräknare i julklapp och börjar motionera regelbundet.

 

2018
Attendo erbjuder Emma att prova på ett jobb som servicebiträde på ett av deras äldreboenden. Efter bara några månader blir hon tillsvidareanställd.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se