Samhall Lyssna på innehållet

Abbe – en kulturbärare

Han är uppskattad av alla på IAC i Torslanda. Abdal Lahdous förmåga att se sina kolleger har lett till både ökat engagemang och ökad trivsel på arbetsplatsen.

Han är inte bara en omtyckt arbetskamrat som engagerar sina kolleger – han är dessutom så bra på att sprida en god kultur att han nu blir utlånad till en annan arbetsplats.

För Abdal Lahdou är det självklart att se till att alla har det bra.

I nästan 13 år har Abbe, som alla kallar honom,  haft rollen som drift­ledare på Samhall, här på arbetsplatsen IAC Group i Torslanda utanför Göteborg. I den stora fabriken tillverkas framför allt instrumentpaneler och dörrpaneler till Volvos olika bilmodeller.

Yasemin Sanduvar tycker att det är underbart att jobba med Abbe. – Vi har jobbat ihop sedan 2006. Han är jättebra och en stor anledning till att jag trivs så bra på mitt jobb.Najlaa Ashoor går i Abbes fotspår. Hon har själv jobbat i produktionen och under en stressig period kunde hon förstå att vissa medarbetare kände sig pressade. – Då är det viktigt att lyssna och se vad vi kan göra för att underlätta.

Hans röst är behaglig. I den enorma produktionshallen har den svårt att tränga igenom bruset från arbetande robotar och maskiner. Det gör att man lyssnar extra noga när Abbe pratar. För han är inte en man som höjer rösten i första taget.

– Jag har varit med ända från början då Samhall fick uppdraget hos IAC. Det första vi gjorde var att rensa och göra snyggt. Sedan gjordes det en lina och vi började sortera brickor, berättar Abbe.

Då var Abbe en av sex medarbetare från Samhall på arbetsplatsen. Med tiden blev de allt fler i takt med att kunden var nöjd och nya arbetsuppgifter tillkom. I dag är de över hundra fördelade på tre skift: dag, kväll och natt.

Abdal ”Abbe” Lahdou

Bor: I stadsdelen Tynnered i Göteborg.
Familj: Hustrun Aftuonia och barnen Maria, Sofia och Ninus.
Yrke: Driftledare på Samhall med arbetsplats på IAC Group, Torslanda.
Fritid: Gillar att umgås med familjen, laga mat samt titta på fotboll på tv. Favoritlaget är Juventus.
Person som inspirerar mig: Min bror. Han är lugn, lyssnar mycket och tänker alltid efter innan han svarar. Det är något jag försöker ta efter.

Men i början mådde inte alla så bra. Den dåvarande driftledaren var inte alltid närvarande och omsorgen om personalen brast. Då reagerade Abbe.

– Jag sa till min chef att det var synd om mina arbetskamrater och att jag kunde ta över som driftledare i stället. Hon hade väl hört att jag är hjälpsam, ordningsam och gillar att ha skoj samtidigt som jag jobbar så hon tyckte att det var en bra idé.

I dag är Abbe den engagerade drift­ledaren som ingen vill vara utan, dessutom är han facklig representant och skyddsombud. Han inspirerar andra så mycket att han nyss blivit utlånad till en ny arbetsplats, för att de ska lära av den kultur som Abbe varit med och skapat på IAC.

När Abbe försvinner vill jag inte vara kvar här.

Yasemin Sanduvar

Vid sin sida har han sedan en tid sin yngre kollega Najlaa Ashoor som också brinner för att alla ska må bra.

– Jag har lärt mig så mycket av Abbe. Om inte han hade stöttat mig så skulle jag inte ha klarat rollen som driftledare. Första veckan jag var här förklarade han att här är alla lika, systrar och bröder, säger Najlaa med eftertryck.

– Jag minns särskilt att han sa: ”Du äger inte den här kontorsstolen”, och samtidigt visade på en stol. Det var en symbol för att säga att jag inte är förmer än någon annan.

Abbe tror att hans värderingar kommer från uppväxten i Syrien. Han bodde i en liten by där alla kände alla.

– Mina föräldrars uppfostran har varit viktig för mitt sätt att vara. Farsan jobbade hela tiden och lärde mig att kämpa. Morsan var snäll och trevlig mot alla. Hon pratade mycket med grannarna och skapade bra relationer.

Det är snart 30 år sedan Abbe kom till Sverige med sin fru Aftuonia och deras då ettåriga dotter Maria. Under de första åren i Sverige hann de flytta mellan Ystad, Flen, Oxelösund, Nyköping och Simrishamn.

– Jag lärde mig svenska ganska fort, utbildade mig till svetsare och fick jobb på ett litet företag. Jag kan inte sitta still, jag är en sån som måste jobba, säger Abbe och skrattar.

Jag sa till min chef att det var synd om mina arbetskamrater och att jag kunde ta över som driftledare i stället.

Abbes story

1958

Abbe föds. Han växer upp i en liten by i Syrien. Så småningom hamnar han i Damaskus där han bland annat jobbar med att köra lastbil.

1990

Familjen kommer till Sverige, ett då okänt land för Abbe. De känner sig snart hemma. Abbe lär sig språket och utbildar sig till svetsare.

1997

Flytten går till Göteborg. Här bor familjen än i dag, förutom dottern Sofia som bor i Stockholm

och jobbar på

Arbetsförmedlingen.

2001

Abbe måste göra sig av med den pizzeria som han drivit i några år. Han är utsliten i ena armen och har dessutom problem med diskbråck i nacken.

2006

På sommaren får Samhall ett uppdrag hos nya kunden IAC Group i Torslanda. Abbe är med från start och blir snart en populär driftledare.

Så småningom gick flyttlasset till Göteborg för familjen som då hade tre barn. Sedan 1997 har de bott i samma fyrarumslägenhet i stadsdelen Tynnered. Nu är de båda döttrarna utflugna och bara sonen bor kvar hemma.

– Mina barn har haft nära till skolan och vi har aldrig känt av några problem. Vi trivs till hundra procent!

Under några år drev Abbe en pizzeria och en intillliggande kiosk. Det blev långa arbetsdagar och ett hårt slit. Till sist höll det inte längre.

– Jag såg knappt mina barn och var rädd för att förlora min familj. Samtidigt hade jag fått kraftig värk i högerarmen och var tvungen att opereras. Efter det kunde jag inte jobba fullt ut.

I det skedet tipsade hans arbetsförmedlare om Samhall. Då visste Abbe knappt vad det var, men han insåg att det passade honom perfekt.

– Samhall har betytt jättemycket för mig. Här finns alltid förståelse för om man är sjuk och inte alltid kan prestera. Varje dag när jag går till jobbet tänker jag att jag har tur som får träffa så trevliga arbetskamrater, både de från Samhall och de som jobbar för IAC.

Det märks tydligt när vi går genom lokalerna att Abbe är populär. Många hejar glatt och några kommer fram och slänger några ord.

– Det är så här det ska funka, säger områdeschefen Eric Byrne. Att ge och ta smittar av sig. I grund och botten handlar det om respekt för varandra och den kulturen har verkligen spridit sig här tack vare Abbe. De som är nya känner sig hemma från första dagen.

– Problemet är bara att ingen vill härifrån, tillägger han med ett leende.

Snart närmar sig pensionen för 61-årige Abbe. Den sköna stämningen i lunchrummet blir något dämpad när det kommer på tal.

– När Abbe försvinner vill jag inte vara kvar här, säger Yasemin Sanduvar som har jobbat med Abbe sedan 2006.

Men för Abbe finns det förstås även ett liv efter jobbet. Sonen Ninus har hunnit bli 22 år och pluggar till idrottslärare. Hans fotbollsintresse är även en stor del av Abbes liv. Under uppväxtåren hängde Abbe alltid med på träningar och matcher och i dag, när Ninus blivit tränare för ett pojklag med 13-åringar, följer pappa Abbe fortfarande med. Han har blivit som en extra morfar till killarna. Det där engagemanget sträcker sig långt utanför arbetsplatsen.

Se kollegornas hyllning till Abbe:

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se