Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Jobbet en viktig ljuspunkt för Parvis Alizadeh

Motgångarna i Samhallmedarbetaren Parvis Alizadehs liv har varit många och gör att inre stress blandas med sorg och fysisk smärta. Men på jobbet har han funnit en fristad. Där tillåts han att tänka på annat och har arbetskamrater som har blivit som en familj.

Till en början jobbade Samhallmedarbetaren Parvis Alizadeh bara två timmar om dagen när han började på Beneli i Helsingborg. Tidigare hade han varit sjukskriven långa perioder för psykiska besvär orsakade av svår och långvarig stress och för det diskbråck han dragit på sig under en tidigare anställning. Men på sitt nya jobb som montör av medicinteknik fann han inte bara en behaglig arbetsmiljö och ett meningsfullt arbete utan också omtänksamma chefer och kollegor. Parvis Alizadeh kände sig sedd för första gången på länge. Snart förlängdes arbetsdagarna, först till fyra timmar för att sedan bli till tvåskift på heltid.

– Det är en trevlig arbetsplats och jag trivs här. Jag sa till min läkare att jag ville börja jobba fulltid och jag har inte varit sjukskriven en dag sedan jag började här, säger han.

En dag när jag jobbade kom Skatteverket och hälsoskyddsnämnden för att göra en kontroll, de bad mig om id-kort, men eftersom jag inte hade något sattes jag i häkte.

Parvis Alizadeh
Porträtt på Parvis som dricker ett glas vatten i ett kök. Han bär en lila. pikétröja och tittar ut genom ett fönster.
”Jag kunde inte hitta ett liv och hade inte kontakt med familjen, mitt barn, min före detta fru, mina syskon. De tänkte att Parvis bor i ett demokratiskt land och har det bra, men de visste ingenting”, berättar Parvis Alizadeh.

Beneli är ett företag som sysslar med tryckt elektronik. Sedan de tog hem monteringen från Kina 2018 sätter 110 medarbetare från Samhall i stället ihop de två komponenterna i deras bäst säljande produkt – en patch som fästs på huden och som mäter hjärtfrekvens och EKG.

Företaget ligger i industriområdet Södra Väla och för Parvis har de ljusa och moderna lokalerna blivit lite av en fristad.

– Parvis vill gärna jobba för att kunna släppa allt det andra, säger Ebba Kumlin som är en av Samhalls två områdeschefer som jobbar uteslutande mot Beneli.

Hon får medhåll från sin kollega och parhäst Emmie Hermansen.

– Han har en sådan fin inställning. Det är inspirerande att han kan vara så glad och positiv, att han har en sådan vilja att göra ett bra jobb och vara en bra kollega och som med sitt sätt dessutom lyfter gruppen, trots att han haft det så tungt, säger hon.

Att jobbet ger Parvis Alizadeh något meningsfullt att fokusera på gör att han för en stund kan glömma att livet inte blivit som han hoppats. Tvärt om har det han varit med om nära på tagit knäcken på honom.

Bild på två personer i vita rockar och nätskydd på håret. De är omringdade av kollegor med samma arbetskläder. Rummet är vitt och arbetsytorna är avgränsade med glasrutor.
Parvis Alizadehs (t.h) med kollegan Saghar Hanif som tillsammans arbetar på Beneli i Helsingborg.

Flydde från Iran

År 2000 blev han tvungen att fly från sitt hemland Iran efter att islamisterna som styrt landet sedan revolutionen fängslat och dödat hans bror. Även Parvis Alizadeh satt under sex månader i fängelse och fick både sina dokument och pengar konfiskerade. Bakom sig lämnade han också sin fru och nio år gamla son.

– Militärer kom till mitt jobb, de sade åt mig att vi hade en timme på oss att lämna vår lägenhet. De dödade min bror och de skulle ha dödat mig. Har en i din familj politiska problem har alla det, säger han.

Efter en färd genom Europa gömd bak i en lastbil kom han först till Norge och senare till Sverige. Det blev början på en 14 år lång väntan på permanent uppehållstillstånd samtidigt som han skickades fram och tillbaka mellan de båda länderna utan att något av dem ville ta ansvar. För att få hjälp med sitt ärende anlitade han en advokat och tog ett jobb på en persisk restaurang i Malmö för att kunna betala honom.

Det är viktigt att ha ett jobb för att kunna betala hyran och betala skatt, men också för arbetskamraterna.

Parvis Alizadeh

– Jag gjorde inget fel, jag behövde pengar till mat och advokaten. En dag när jag jobbade kom Skatteverket och hälsoskyddsnämnden för att göra en kontroll, de bad mig om id-kort, men eftersom jag inte hade något sattes jag i häkte, säger Parvis Alizadeh.

Efter dagarna i häktet och en tid på en flyktingförläggning fortsatte han att hanka sig fram på baksidan av svenskt och norskt arbetsliv. Ena dagen bodde han i en källare, den andra hos någon vän och under en tid även i ett tält i en park. Utan arbetstillstånd tvingades han att arbeta svart. Ibland för så lite som en tia om dagen, om han alls fick någon lön. I Iran var Parvis Alizadeh personalchef på en byggfabrik med ansvar för över 500 personer. I Sverige var han rättslös.

– Jag kunde inte hitta ett liv och hade inte kontakt med familjen, mitt barn, min före detta fru, mina syskon. De tänkte att Parvis bor i ett demokratiskt land och har det bra, men de visste ingenting, säger han.

Mer om Parvis Alizadeh

Ålder: 60.

 

Arbetsuppgifter: Teamledare på Beneli. Monterar, registrerar och packar EKG-patchar.

 

Gör på fritiden: Ser på iranska politiska tv-program, svenska nyhetsprogram och går till gymmet.

 

Drömmar: Att kunna återförenas med sin nya fru som är fast i Iran och med sin son.

Jobbet betyder mycket

Med hjälp av en vän beviljades Parvis Alizadeh till slut permanent uppehållstillstånd i Sverige 2014. Vännen hjälpte honom också att söka jobb och hitta en bostad, men den inre stress han levt med under många år har gjort honom skör. Han har diagnostiserats med ptsd, har högt blodtryck och äter smärtstillande för sina ryggproblem.

– De bästa åren av mitt liv är borta och jag är mycket ledsen över att jag inte kunnat träffa min familj. Men det har blivit bättre sedan jag började på Samhall och Beneli. Emmie och Ebba frågar mig alltid om jag behöver hjälp, om hur jag mår och hur det går och jag blir glad när de frågar, säger han.

I dag arbetar Parvis Alizadeh som teamledare där han utöver att montera, packa och registrera Benelis produkter även hjälper till med att leda och ta hand om övriga Samhallmedarbetare.

– Det är viktigt att ha ett jobb för att kunna betala hyran och betala skatt, men också för arbetskamraterna. Vi är som en familj och hjälper varandra. Jag vet att jag är sjuk, men skulle jag stanna hemma skulle jag bli mer sjuk.

Personporträtt: Parvis Alizadeh

Se videon med Parvis Alizadeh här.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se