Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Jag vill knappt gå hem från jobbet”

Efter många års kamp för att få reda på vad som ”inte stämde” fick Carina Johansson till sist sina diagnoser: dyslexi och ADD. Nu har hon landat sitt drömjobb som kablagesvetsare på Samhalls industri i Gävle, och trivs så bra att hon knappt vill gå hem:
– Det är precis som att någon har tänkt ”nu ska Carina få roligt på jobbet”.

På en arbetsplats i Samhalls nybyggda industrihall i Gävle står en låda med ett 30-tal olika diadem. Musse Pigg-öron, prickigt, blommigt, hjärtan. Svetsaren Carina Johansson byter lite efter humör.

– De både håller undan håret när jag svetsar, och sedan kanske de gör någon glad. Tur att man varken är fåfäng eller blyg, säger hon och skrattar.

Carina Johansson sitter vid en ultraljudssvets och kablarna i kablaget hon svetsar åt en stor biltillverkare är ofta bara 0,5 millimeter tjocka, ett pilligt och repetitivt jobb som passar henne som hand i handsken.

– Jag kan stänga av hjärnan och sitta och pilla hur länge som helst. Jag är stresskänslig så det får inte vara för mycket folk runt mig eller hända för många saker. Med ADD funkar det så att ser man en pryl så får man 50 idéer på en gång som far runt i skallen, men sitter jag med något monotont varvar min hjärna ner och jag kan slappna av, förklarar hon.

Trots lässvårigheter hankade sig Carina Johansson genom vanlig skola, följt av flera tuffa år då hon hoppade runt mellan olika vikariat inom städ, skolkök och affärer, för att få ihop tillvaron.

– Jag jobbade här och där och överallt, men kände att något inte stämde. Jag kunde inte behålla något jobb för jag kunde inte koncentrera mig och följa instruktioner.

I över ett decennium kämpade hon för att ta reda på varför hon inte fick livet att fungera. Läkarna sa gång på gång att hon var fullt frisk.

– Men jag kände det som jag hade en brun påse över huvudet. Jag till och med röntgade hjärnan, de trodde jag var hypokondriker.

Först efter 40 års ålder fick hon diagnosen dyslexi, tack vare en utredning genom arbetsförmedlingen. Till slut ställdes även diagnosen ADD, en lättnad för Carina Johansson som med tiden utvecklat egna strategier för att klara livet. Fasta rutiner är en av dem.

– Jag handlar exempelvis exakt samma dag och samma tid. Jag är tacksam för att jag har lyckats så pass bra som jag har – bara det att jag inte självmedicinerat utan är glad nykterist.

Carina sitter vid ett skrivbord och arbetar. Bredvid henne hänger massor av sladdar.
Carina Johansson sitter vid en ultraljudssvets och svetsar, ett pilligt och repetitivt jobb som passar henne som hand i handsken.

Har sitt drömjobb

Först när Carina kom till Samhall för över 10 år sedan vände livet. Hon som aldrig lyckats behålla ett jobb, som hade svårt att ta instruktioner och alltid hoppat mellan vikariat och a-kassa.

– Bara att få fast lön den 25:e är ovant, att ha råd att köpa något man vill ha och veta att jag får stanna och jobba med samma människor i stället för att sluta direkt, säger hon.

Carina Johansson började på Partykungen, där hon stortrivdes. Men att gå upp till tre mil om dagen och plocka grejer på e-handelslagret blev för tungt för kroppen.

– Jag var jätteöverviktig och fick artros i knäna och sned rygg. Jag kämpade länge men till sist klarade jag inte ens att gå över trösklar. Jag är så tacksam över att jag får sitta still på jobbet i dag, säger hon.

Nyligen har hon gått ner 25 kilo. Värken är bättre, men kroppen samarbetar inte alltid.

– Men man ska inte ha det för perfekt, det är tekniskt omöjligt att vara lycklig hela tiden. Är du ledsen en dag och lycklig nästa så uppskattar du det mer.

Det är så klockrent, som om en ängel eller universum tyckte att ”nu jäklar ska Carina ha roligt!” I dag är jag nästan ledsen när jag är sjuk, jag vill jobba här tills jag går i pension.

Carina Johansson
Carina arbetar med de stora kablarna som hänger på en ställning. Det är färgglada kablar.

I dag tar Carina Johansson medicin för sin ADD, den gör så att hon känner sig ”nästan normal”, men en gång i veckan har hon boendestöd. I höstas fick Carina ett sms om att Samhall sökte folk till en ny verkstad.

– Det tog max två minuter innan jag pratade med min chef. Jag bara visste att det där jobbet var mitt, punkt slut, säger hon nöjt.

Redan första gången Carina såg svetsen kände hon att det var något hon ville göra. Efter sex veckors utbildning fick hon äntligen börja svetsa.

– Det är så klockrent, som om en ängel eller universum tyckte att ”nu jäklar ska Carina ha roligt!” I dag är jag nästan ledsen när jag är sjuk, jag vill jobba här tills jag går i pension.

Något hon däremot inte gillar är allmänhetens syn på Samhall.

– En del tror att vi är byidioter som går och städar och inte fattar någonting. Jag som grubblar över ljusets hastighet och supernovor…, säger hon och sorterar flinkt kablarna framför henne.

Trots dyslexi är böcker ett stort intresse. Drömmen är att studera på högskola. Och sedan flytten till ett litet radhus har Carina Johansson även fått en ny hobby att nörda ner sig i:

– Nu längtar jag bara efter att sätta i gång med att odla solrosor och sockerärtor.

Mer om Carina Johansson

Namn: Carina Johansson.

Ålder: 53.

Arbetsuppgifter: Svetsar kablage på Samhalls Industri Ersbo, Gävle.

Gör på fritiden: Läser faktaböcker, handarbete, målar, samlar havsfossiler.

Drömmar: Studera arkeologi, historia och evolutionen på högskola, börja med silversmide och dreja.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se