Först kom pandemin, sedan fastnade lastfartyget Ever given på tvären i Suezkanalen och därefter följde kriget i Ukraina. Efter att företag och industrier i flera årtionden lagt ut tillverkningen i låglöneländer gör det skakiga världsläget att många nu börjar titta på att ta den tillbaka hem.

– Många ser att försörjningskedjan inte är stabil och tillförlitlig. Har man tillverkningen i exempelvis Kina får man förvisso en billigare timpeng, men det spelar ingen roll när grejerna inte kommer fram i tid, säger Jesper Gullberg som är industrichef för norra Sverige på Samhall.

Han berättar att Samhall tidigt märkte av förändringen och att de ser en stor potential att växa i den nya marknaden. 

– Vi är duktiga på montering. Vi gör det med bra kvalitet och har samtidigt stora möjligheter att expandera med kunden, säger Jesper Gullberg.

Man tittar in i kameran och ler.

Vi är duktiga på montering. Vi gör det med bra kvalitet och har samtidigt stora möjligheter att expandera med kunden.

Jesper Gullberg, industrichef för norra Sverige på Samhall

Arbetsplats för 90 medarbetare

För att möta efterfrågan har Samhall därför investerat i en ny stor industrifastighet i Gävle. Nycklarna fick de i början av oktober och nu står 2 500 kvadratmeter till förfogande för att så småningom bli arbetsplats för ungefär 90 medarbetare. Tillverkningen beräknas att starta strax innan årsskiftet. Huvudprodukten är dragkrokskablage, men även andra monteringsjobb kommer att utföras i lokalen. 

– Vi räknar med att vara i full produktion sommaren 2024, säger Gustaf Brattberg som är distriktschef på Samhall i Gävleborg och ansvarig för uppstarten av den nya enheten tillsammans med Jesper Gullberg.

Två personer i nedsläckt lokal. Tittar in i kameran från ett fågelperspektiv.

Förutom ökad stabilitet är den stora fördelen med hemtagning för industrin att den får en miljömässigt hållbar lösning med minskade transporter. Genom ett samarbete med Samhall får den dessutom en socialt hållbar lösning där många som tidigare stått långt från arbetsmarknaden ges en chans till ett meningsfullt och utvecklande arbete.

– Det mesta nuförtiden är automatiserat och det är bra. Men mindre serier är svåra att automatisera och få har den flexibilitet och möjlighet till manuell montering som Samhall. Samtidigt är vi ett hållbart alternativ och en stor och pålitlig partner, säger Gustaf Brattberg.

Två män promenerar utomhus utanför lokalen.
Samhalls industrichef Jesper Gullberg och distriktschef Gustaf Brattberg utanför industrianläggningen.

Stort utbud av arbetsuppgifter

För Samhalls del är fördelen med att åter satsa på industrijobb att kunna erbjuda medarbetarna fler jobb och ett större utbud av arbetsuppgifter.

– Vi ser det som ett komplement till våra tjänster inom bland annat städ, tvätt, tillverkning och logistik. Med industrijobb kan vi erbjuda fler individanpassande arbeten i Gävleregionen och tillgodose medarbetarnas behov ännu bättre, säger Jesper Gullberg.

Man i svart jacka tittar in i kameran.

Det är kul att få vara med i den här satsningen.

Gustaf Brattberg, distriktschef på Samhall i Gävleborg

Han förklarar att industrijobb dessutom ofta är lätta att anpassa då olika arbetsmoment ofta kan brytas ner i mindre delmoment. Särskilt om det får göras inhouse som i Gävle. Just nu pågår arbetet med att ta fram en layout för produktionslokalen som ska säkerställa en effektiv produktion utifrån medarbetarnas behov.

– Samhalls produktionskoncept är inspirerat av Lean, men för oss är det också viktigt att alla får jobba i sitt eget tempo och att vi anpassar arbetsmomenten efter individens förutsättningar. Det är professionellt, men på Samhallvis, säger Gustaf Brattberg. 

Nu väntar lokalen på att fyllas med verktyg, inredning och medarbetare. Satsningen är smått historisk. Man får backa ända till 1990-talet för Samhalls senaste start av en stor industrienhet, berättar Gustaf Brattberg som ser ett stort behov av den här typen av jobb i området. 

– Nu hoppas jag att det ska bli en bra del av verksamheten i Gävle med utvecklande arbetsuppgifter. Det är kul att få vara med i den här satsningen.