Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

”Jag känner mig tacksam över att jobba här”

För Humberto Rengifo är fotboll en passion. Men svåra knäproblem har gjort att han fått svårt med arbetslivet. Jobbet på Samhall har gett honom en nystart.
– Jag känner mig behövd och är mycket tacksam över att jobba här, säger Humberto som nu är teamledare på Max Burgers i Tumba.

Humberto Rengifo är sedan årsskiftet ny som teamledare för Samhalls lokalvårdare på Max Burgers i Tumba söder om Stockholm. Han trivs mycket bra med jobbet och utstrålar energi när han går runt med sina kollegor och tittar på städresultatet efter morgonens värv.

– Mycket bra kompis, berömmer han en kollega och drar sig inte för att ge tips och nya utmaningar. 

Det märks att Humberto Rengifo tycker att det är viktigt med småprat, återkoppling och uppmuntring om jobbet.

– Jag vill hitta uppgifter som passar bra för varje person, lära ut vad som ska göras och skapa motivation när det behövs, säger han.

Jag är stolt över att jobba på Samhall.

Humberto Rengifo

Själv är han mycket tacksam för att få jobba på Samhall, eftersom artros och andra svåra knäproblem – bland annat från sin tid som fotbollsspelare i Colombia – gjort det svårt för honom i arbetslivet. 

– Jag är stolt över att jobba på Samhall. De förstår mina problem och här känner jag en känsla av tillhörighet. Jobbet gör att jag känner mig som en normal person, säger Humberto Rengifo.

Hyllad ledare inom föreningslivet

Han berättar om sin uppväxt i Colombia och hur han som tolvåring började med droger och bodde på gatan i Cali, men också om hur fotbollen alltid varit ett ljus för honom och som gav honom en karriär i Colombia. Till Sverige kom han 2001 och bodde först i Luleå. Sedan flytt till Stockholm och jobb som diskare, städare och takskottare.

– I fem år jobbade jag som städare på Karolinska sjukhuset. Jag hade ont i knäna men kämpade på, säger Humberto Rengifo.

Samtidigt såg han hur många unga i söderort där han själv bodde var utsatta och lätt kunde hamna i droger och kriminalitet. Han ville ge dem ett alternativ och engagerade sig som fotbollsledare. Det ledde till jobb för Korpen och Projekt röda linjen, där han genom fotbollen hjälpte 200 unga killar och tjejer från tunnelbanelinjens röda linje från Bredäng till Norsborg. Engagemanget gjorde också att han blev nominerad som Årets eldsjäl inom det ideella föreningslivet.

Det är viktigt att visa respekt och vara snäll. 

Humberto Rengifo 

Knäproblemen tilltog och till slut kunde han inte fortsätta med jobbet på Karolinska. 2018 kom han till Samhall och började en driftledarutbildning på Samhall. 

– Vi såg tidigt Humbertos ledaregenskaper, att det här är en kille som gillar att ta ansvar och som kunderna gillar, säger Teija Lövquist som då jobbade med något som hette Utvecklingshjulet på Samhall och i dag är områdeschef med ansvar för bland annat Humbertos arbetsplats.

Mer om Humberto

Namn: Humberto Rengifo.

Ålder: 57.

Arbetsuppgifter: Teamledare för lokalvårdarna på Max Burgers i Tumba.

Gör på fritiden: Lagar mat och tittar på fotboll. ”Älskar Real Madrid”.

Drömmar: ”Drömmer om att köpa ett hus till min mamma i Colombia där vi kan bo tillsammans. Hon har alltid trott på mig”.

Humberto Rengifo står tillsammans med sin kollega bakom disken på restaurangen. De skrattar båda två.
Humberto Rengifo (t.h) tillsammans med sina kollegor på Max Burgers i Tumba.

Stort arbetsglädje på jobbet

För Samhall har Humberto varit driftledare på Tamro och även arbetat på bland annat Ikea, Heron City och Coop innan tjänsten som teamledare på Max Burgers i Tumba. 

 – Humberto ser det fina hos alla och kan lyfta fram det. Han är alltid på gott humör, är otroligt lojal och har hög moral. Sedan är han också en god instruktör och ser till att alla har något att göra och vet hur det ska göras, säger Teija Lövquist.

Peter Ostermeier är en av Humbertos kollegor på Max Burgers:

– Vi har ett bra team här och Humberto är en del i det. Han vet vad han håller på med. Vi skojar en del och lär av varandra, säger han.

Humberto Rengifo går med en sopmaskin och tvättar golvet i en max-restaurang. I förgrunden syns en beställnignsmaskin.
Sedan årsskiftet arbetar Humberto Rengifo som teamledare för Samhalls lokalvårdare på Max Burgers i Tumba. 

Humberto lyfter fram betydelsen av bra kommunikation – både med kollegor på restaurangen och sina överordnade på Samhall men också med kunden så klart.

– Det är viktigt att visa respekt och vara snäll. Vi ska göra det kunden beställt, lyssna på hur de tycker att vi har utfört jobbet och att vi alltid ska hälsa god morgon och hejdå, trevlig dag. På samma sätt vill jag känna in vilka som jobbar med mig så att vi kan skapa förståelse för varandra och utföra ett bra jobb, säger Humberto.

Han får beröm av Sarah Öhrland som är restaurangchef på Max Burgers i Tumba:

– Jag upplever Humberto som en duktig medarbetare som alltid kommer in och är glad och positiv på jobbet. Han är väldigt ansvarstagande, säger hon och tillägger att Humberto kan vara en riktig glädjespridare i sin grupp.

– Han är även en bra lyssnare och tar till sig all feedback som man ger honom, framhåller Sarah Öhrland.

Humberto Rengifos tips för att skapa arbetsglädje

 • Det är viktigt att visa respekt och vara snäll
 • Alltid hälsa god morgon, hejdå och trevlig dag.
  Dessutom: Vi ska göra det kunden beställt och lyssna på hur de tycker att vi har utfört jobbet.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se