Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Han är Sveriges spjutspets

Edin Besic har blivit något av Samhalls egen expert på städ-maskiner. Men att han står där han gör i dag är näst intill ett mirakel.

Lösningar som är riktigt bra är oftast bra på många sätt – och för alla. Så har det blivit för Samhall i Göteborg sedan Edin Besic tagit ett helhetsgrepp om alla städmaskiner. Med hjälp av hans kunskap och engagemang har Samhall både kunnat minska leasingkostnader och underhållskostnader, undvika stillestånd och samtidigt öka kvaliteten på utfört arbete.

– Det roligaste är när man märker hur nöjda kunderna blir, säger Edin Besic med värme i blicken. Det märks att han gillar sitt arbete. När han berättar om alla maskiner och hur de fungerar är det med påtaglig inlevelse. Men att Edin står där han gör idag är långt ifrån självklart. I somras fyllde han 60 år, men vägen dit har kantats av flera svårigheter.

Edin kom till Sverige 1991, då han flydde från hemstaden Prijedor i Bosnien efter att ha insett att kriget var på väg även dit. Men kriget dröjde ytterligare ett år och de första flyktingarna till Sverige kom att betraktas som ekonomiska flyktingar. Edin fick inget permanent uppehållstillstånd och situationen i Prijedor utvecklades till en mardröm. Många som var av ”fel” nationalitet eller religion togs till fånga och dog i stadens koncentrationsläger Omarska, Keraterm och Trnopolje.

– Alla kroater och muslimer var tvungna att bära en speciell armbindel, precis som judarna under andra världskriget. Det innebar att de när som helst kunde dödas om de gick ut. Min bror och hans familj hamnade i koncentrationsläger. Jag och mina andra syskon i Sverige försökte dölja vad som hände för mamma. Men när hon fick veta vad som hänt blev hon så sjuk att hon senare dog, berättar en märkbart tagen Edin.

Det betyder jättemycket för mig när jag vet att Björn känner det här förtroendet.

Edin

Brodern och dennes familj överlevde. Men för Edin skulle det ta åtta år innan han äntligen kunde få sitt permanenta uppehållstillstånd och börja livet i Sverige på allvar. Efter att ha stått och stampat länge visade det sig vara svårt att få jobb. Via Svenska för invandrare fick han praktik på ett möbelföretag och han skulle förmodligen ha fått fast tjänst där om inte företaget lagts ner. Till slut fick han möjlighet att börja jobba på en Samhall-enhet som gjorde möbler till Ikea. Edin gjorde bra ifrån sig, men då väntade nästa dråpslag. Samtidigt som hans fru var gravid drabbades Edin av en ovanlig och elakartad bakterie i lungorna. Han hade redan en nedsatthet i ena lungan och följden av detta blev att den ena lungan opereras bort och den andra blev skadad till 25 procent.

– Läkarna sa att jag behövde ändra livsstil och sluta röka, annars skulle jag max ha ett år kvar att leva. Så jag slutade röka och började träna. Nu har det gått 17 år och jag står fortfarande här, säger Edin och ler.

Sedan april 2020 har han sin bas i Samhalls nya lokaler i Gårdsten, en liten bit utanför Göteborg. Här har Edin en egen verkstad där han kan serva och fixa trasiga maskiner. Mest handlar det om städmaskiner för rengöring av butiker och kontor, men även dammsugare för trappstädning, tvättmaskiner och mer udda maskiner som områdeskontorens stämpelklockor. Totalt handlar det om 800 maskiner. I verkstaden utbildar han även andra i hur städmaskinerna fungerar, något som visar sig vara en hel vetenskap.

Edin tar upp mobilen och bläddrar fram några bilder. På första bilden syns en mörk rand på butiksgolvet, precis där det angränsar till kyldiskarna. På nästa bild är randen borta.

– Det handlar om att köra maskinen på rätt sätt och använda rätt utrustning. Man får inte köra för fort, för då kommer det för lite vatten. Det gäller även att välja rätt rondell i städmaskinen utifrån vad det är för golv. Största delen av hans arbetstid går åt till att serva och laga maskiner på plats i butiker och kontor runt om i hela Göteborg.

Edin Besic

Bor: Hisingen, Göteborg.

 

Familj: Exfru och två döttrar, 19 och 16 år.

 

Yrke: Maskinoperatör hos Samhall i Göteborg.

 

Fritid: Tränar och umgås med barnen. Gillar att fiska.

 

Drömmar: Att flytta till ön Rab i Kroatien där han har en lägenhet, köpa en båt och vara ute och fiska på dagarna när han går i pension. Och bjuda in vänner i exil till en stor fest varje sommar.

– Vi har köpt in de delar som går sönder mest. På så vis kan Edin direkt åka ut och åtgärda felen. Han sparar flera tusen i servicekostnader varje dag. Om han märker att någon inte använder maskinerna på bästa sätt hjälper han till att utbilda dem, berättar Björn Ahlman, som är Edins närmaste chef och områdeschef i Gårdsten.

Det är nu fyra år sedan Edin började jobba med Samhalls maskiner efter att ha gått en maskinutbildning i Stockholm. Han har verkligen blivit ovärderlig på sin arbetsplats.

– När Edin började inventera visade det sig att många av våra städmaskiner inte användes. Det ledde till att vi sa upp en tredjedel av våra leasingavtal. Tack vare Edins arbete har vi sparat flera miljoner och det blir dessutom aldrig fel längre, säger Björn Ahlman.

– Det betyder jättemycket för mig när jag vet att Björn känner det här förtroendet, säger Edin.

Sedan Edin började på Samhall har han haft flera olika jobb och han brinner verkligen för att fortsätta utvecklas. Edin har redan gått specialutbildningar hos två maskinleverantörer och nästa steg är att lära sig digital felsökning. – Då kommer det att gå ännu snabbare, nu måste jag hitta felen manuellt. Vill lära mig mera om golv också. Jag är redan bäst på det här, men vill bli ännu bättre, säger Edin.

Edins story

1960: Edin föds i staden Prijedor i Bosnien. Han växer upp med sin familj och utbildar sig till elektriker på gymnasiet. Efter det ändrar han inriktning och börjar i stället jobba inom byggbranschen.

 

1991: Kriget närmar sig Prijedor och Edin flyr till Sverige. Edin ses som ekonomisk flykting och får inte uppehållstillstånd i Sverige.

 

1997: Edin opereras för problem med lungorna. Han får en nedsättning i ena lungan.

 

1999: Edin får äntligen sitt permanenta uppehållstillstånd och kan börja på SFI. Året därpå får han praktik hos möbelföretaget Ergo.

 

2000: Edin börjar jobba hos Samhall. Första jobbet är möbeltillverkning för Ikeas räkning.

 

2001: En ovanlig bakterie angriper Edins lungor. Han får nedsatt kapacitet i ena lungan och den andra måste opereras bort helt.

 

2016: Edin går först en maskinutbildning via Samhall och senare maskinleverantörernas egna. Han blir Samhalls maskinexpert och sparar åtskilliga miljoner åt företaget.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se