På Toyotas fabrik i Mjölby arbetar idag runt 1300 anställda med att tillverka och producera lagertruckar. Varje fredag hämtar Samhall upp de skyddskläder som har använts ute i produktionen under veckan i utbyte mot hel och ren tvätt direkt från tvätteriet. All tvätt levereras till respektive medarbetares tvättfack, som de sedan hämtar upp själva. Att erbjuda hela och rena skyddskläder till medarbetarna är lika mycket en säkerhetsfråga som en hygienfråga, menar Maria Välitalo Sustainability Manager på Toyota.

– Vi jobbar väldigt aktivt med våra certifieringar och hållbarhetsfrågor, förklarar hon.  Det är alltifrån hur vi kan minimera vår miljöpåverkan, optimera säkerheten för våra medarbetare i fabrik och olika inkluderingsfrågor. Där är Samhall en väldigt bra samarbetspartner för oss.

Bild på tre personer som står lutade på en kartong med loggan Toyota. Lådan står på en maskin som lyfter tunga objekt.
Örjan Svärdell, Maria Välitalo och Agnes Persson på Toyota

Trasiga kläder lagas i den mån det är möjligt

Samarbetet mellan Samhall och Toyota inleddes våren 2019 då Toyota eftersökte en pålitlig och kvalitativ tvättleverantör som kunde leva upp till deras höga krav inom miljö och säkerhet.

– När vi gör upphandlingar och köper in tjänster så är det helheten som bedöms, förklarar Agnes Persson, Tactical buyer, på Toyota. Samhall svarade upp mot de krav vi hade och arbetade dessutom med samhällsfrågor. Det var någonting som vi såg väldigt positivt på.

Idag sköts all tvätt på Samhalls tvätteri i Vimmerby. Trasiga plagg repareras i den mån det är möjligt innan de sorteras och levereras till respektive medarbetare hos Toyota. Samhall håller också lager åt Toyota för insortering av nya plagg när de behöver bytas ut. Att erbjuda sömnad av trasiga kläder ger längre livslängd åt kläderna vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Rätt förutsättningar för ett långsiktigt samarbete

Med 15 000 plagg i omlopp är öppenhet och transparens en förutsättning för ett långsiktigt och bra samarbete parterna emellan.

– Vi känner oss väldigt trygga med den insyn vi har i Samhalls processer, berättar Agnes Persson. Vi har besökt tvätteriet i Vimmerby vid ett flertal tillfällen för att skapa förståelse för varandras arbete. Sedan har vi regelbundna avstämningar, om allt går enligt plan eller om det finns saker vi måste utveckla.

Örjan Svärdell är operativt ansvarig över arbetskläder på Toyota och den som har direktkontakt med tvätteriet och medarbetarna på Samhall om något behöver ändras.

– Samhall har väldigt lyhörda och engagerade medarbetare som gärna förbättrar och utvecklar tjänsten om det är något vi vill skruva på, berättar han. De snappar upp saker, tar det vidare och kommer tillbaka med svar på hur vi kan lösa saker och ting. Det är en dialog som är väldigt uppskattad. 

– Att vi får hela och rena plagg tillbaka och samtidigt bidrar till att fler människor får komma ut i arbetslivet känns väldigt bra, säger Agnes Persson. Det är positivt för alla. 

Utmaning:

När Toyota gick från en hyrlösning av plagg till att äga sina egna, behövde de en pålitlig tvättpartner som kunde leva upp till deras certifieringar inom miljö och säkerhet. Utöver en samarbetspartner som arbetade aktivt med hållbarhetsfrågor, eftersökte de även en prisvärd och kvalitativ tjänst med långsiktiga lösningar.

Lösning:

Samhall skräddarsydde en lösning efter Toyotas önskemål och behov. Idag säkerställer de att 1300 medarbetare på Toyota har hela och rena kläder i enlighet med deras certifieringar och standardkrav.  Samt att rätt kläder levereras till rätt medarbetare efter tvätt och eventuell lagning.

Effekt:

Utöver en prisvärd och kvalitativ tjänst har Toyota i samarbetet med Samhall hittat en leverantör som delar deras värdegrund om minimerad miljöpåverkan och en mer inkluderande arbetsplats. Att genom samarbetet även få möjlighet att bidra till att fler människor kommer ut i arbetslivet, är något som uppskattas och ligger i linje med Toyotas övergripande vision om ett hållbarare samhälle.