På Malmö universitet, som har åtta skolor runt om i staden, studerar och arbetar 26 000 elever, anställda och doktorander. Det stora antalet människor som rör sig i de olika byggnaderna kräver lokalvård enligt dagliga rutiner för att hålla rent, minska slitage och skapa en bra studie- och arbetsmiljö. Under 2015 var Malmö universitetet i behov av att hitta ett företag som hade möjlighet att ta sig an det omfattande uppdraget.

– Vi var i behov av ett företag med kompetens och kapacitet att städa sex av våra skolor. Det är en yta på 55 000 kvm som är utspridda över Malmö som kräver lokalvård varje dag, berättar Eva-Marie Strandh, enhetschef för lokalvården på Malmö universitet.

arbetare fyller hink med vatten.
Paula Puporka, teamledare på Samhall.

Höga krav möttes av goda resultat

Efter Malmö universitets önskemål och krav presenterade Samhall en lösning för att möta universitetets behov. Idag arbetar 38 medarbetare från Samhall dagligen med att hålla rent på skolornas kontor, föreläsningssalar och gemensamma utrymmen. De tar även hand om avfallshantering och utför specialstäd under sommaren, vilket bland annat innebär grundvård och möbeltvätt.

— Vi ställde höga krav i upphandlingen. Det skulle vara en prisvärd lösning som gav goda resultat och det har Samhall kunnat leva upp till, säger Eva-Marie Strandh.

arbetare städar golvytor.
Paula Puporka och Azra Brkic jobbar som lokalvårdare på Malmö universitet.

– Vi ställde höga krav i upphandlingen. Det skulle vara en prisvärd lösning som gav goda resultat och det har Samhall kunnat leva upp till

Eva Marie Strandh, lokalvårdschef på Malmö universitet.
Eva Marie Strandh, lokalvårdschef Malmö universitet.

Nytt spelrum för nya satsningar

Utöver rena lokaler har samarbetet med Samhall lett till att Malmö universitet har kunnat lägga både tid och resurser på annat då kostnaden för städ gått ner sedan samarbetet började. Det har bland annat gjort att de har kunnat investera i en ny typ av städutrustning.

– Jag ville installera ozonvatten som är ett verktyg och en metod för att minska användningen av kemikalier. Samhall var direkt med på idéen och var beredda att anpassa tjänsten efter mina önskemål. Det är återkommande i vårt samarbete, att de alltid är positiva till förändring- och förbättringsarbeten.

Samhall anpassade tjänsten efter mina önskemål. Det är återkommande i vårt samarbete, att de alltid är positiva till förändring och förbättringsarbeten.

Eva Marie Strandh, lokalvårdschef på Malmö universitet.

Utmaning

På Malmö universitet rör sig tusentals elever, doktorander och anställda varje dag vilket gör att lokalerna snabbt blir stökiga. Universitets behövde hitta ett företag med stor kompetens inom städ som kunde erbjuda en kostnadseffektiv lösning för den dagliga lokalvården.

Lösning

Samhall skräddarsydde en lösning för att möta Malmö universitets önskemål och krav. På sex av åtta skolor finns nu 38 av Samhalls medarbetare som ansvarar för att lokaler är rena, tar hand om avfallshantering och utför specialstäd under sommaren.

Effekt

Idag är lokaler alltid städade vilket bidrar till en bättre arbets- och studiemiljö för alla som arbetar och studerar på Malmö universitet. Den kostnadseffektiva lösningen som Samhall kunde erbjuda har även lett till att universitetet har kunnat göra nya satsningar och investeringar inom lokalvård.