Mångfald ger mersmak. Bland våra närmare 100 anställda finns 27 nationaliteter, säger Christian Kinch, vd på Bactiguard.
Samhalls medarbetare utgör en viktig del av den mångfalden.

Vi jobbar med komplex utrustning där det finns noll utrymme för kvalitetsproblem. Det fungerar perfekt — tack vare Samhalls personal.

— Dessutom var Samhall en fantastisk samarbetspartner när vi skulle flytta in i vår nya anläggning i Botkyrka och behövde hjälp att bemanna vår avancerade produktion i renrumsmiljö, säger Christian Kinch.
Bactiguard tillverkar produkter som förebygger infektioner i urin-, luft- och blodvägarna. Ett tunt skikt av ädelmetaller appliceras på ytan av medicintekniska produkter för att förhindra bakterieinfektioner och minska risken för multi-resistenta infektioner.
— Vi jobbar med komplex utrustning där det finns noll utrymme för kvalitetsproblem. Det fungerar perfekt — tack vare Samhalls personal. Vi har en genomströmning på mellan 30 och 50 personer som sköter allt från våra lokaler till logistik och avancerad produktion, säger han.
Viktigt att betona, tillägger han, är att detta inte enkom handlar om att hjälpa personer in i arbetslivet. Genom att samarbeta med Samhall kan företaget kombinera samhällsnytta med att driva en lönsam och hållbar verksamhet.

Sverige har alltid haft ett relativt inkluderande samhälle, där vi sett personer som resurser och aldrig som problem — det måste vi fortsätta med.

Vad är han mest stolt över?
— När vi började det här samarbetet fanns det största motståndet hos min egen personal. De trodde aldrig att det skulle gå, att vår produktion var alltför komplicerad och svår att ta till sig. I dag säger de tvärtom. Och vill man träffa världen och se samhället, då ska man äta lunch i vår personalmatsal på plan två i Botkyrka.