Det är inte alltid så lätt att få människor att göra repetitiva arbetsuppgifter. Det menar Mariette Andréasson, head of product på Wellspect Healthcare i Mölndal, som tillverkar katetrar och andra hjälpmedel för den som har tarm- eller blåsproblem. När företaget behövde rejäl förstärkning i fabriken 2009 visste de vart de skulle vända sig.

– För Samhall är inget arbete för enkelt, det vet vi tack vare tidigare samarbeten, säger Mariette Andréasson. Vi behövde personer som tar seriöst på arbetsuppgifterna, uppskattar dem och tar sig an dem med stolthet och noggrannhet. Det var när Wellspect Healthcare hade köpt in en ny katetermaskin som behovet av manuell packhjälp uppstod.

– Alla moment är inte så roliga men nog så viktiga. Förpackningen är en väldigt viktig del av produkten, berättar Mariette Andréasson. Den håller katetern steril och innehåller viktiga hjälpmedel för att kunna använda den.

Kan fokusera på sina mål

Samarbetet med Samhall har gjort att Wellspect Healthcare inte har några manuella arbetsuppgifter kvar. Operatörerna som ansvarar för maskinerna kan fokusera på sina arbetsområden fullt ut, lägga mer tid på kompetensutveckling och fortsätta sträva mot målet att kunna vara så automatiserade som möjligt.

– Det är det vi vill bli bäst på, Tack vare Samhall kan vi släppa de manuella momenten vilket hjälper oss jättemycket.

Det är det vi vill bli bäst på, Tack vare Samhall kan vi släppa de manuella momenten vilket hjälper oss jättemycket.

Mariette Andréasson, head of product på Wellspect Healthcare i Mölndal.

Från 25 till nästan 200 medarbetare

Samhalls ansvarsområden har blivit fler under åren hos företaget. Förutom att packa produkter hjälper de även till med andra uppgifter, alltifrån att kvalitetssäkra produkter till att stansa hål i de allra minsta katetrarna för bebisar. I början var de 25 anställda på plats, i dag är nästan 200 medarbetare på plats i fabriken i Mölndal.

– Samhall är väldigt enkla att jobba med, tycker Mariette Andréasson. De är flexibla, tillmötesgående och vi har en öppen och rak dialog med varandra.

Samhällsnytta på flera sätt

Att göra verklig skillnad för sina kunder och samhället är en viktig del av Wellspect Healthcares verksamhet. Besvär med blåsan och tarmen och rädslan för att inte kunna hålla tätt kan vara ett stort hinder för att våga leva ett normalt liv.

– Vi underlättar livet för den som har de här problemen, det är vi väldigt stolta. Kanske är viljan att göra skillnad en av anledningarna till att samarbetet med Samhall går så bra.

Vi underlättar livet för den som har de här problemen, det är vi väldigt stolta. Kanske är viljan att göra skillnad en av anledningarna till att samarbetet med Samhall går så bra.

Mariette Andréasson, head of product på Wellspect Healthcare i Mölndal.

– Samtidigt som Samhall gör att vi får den kvalitet vi vill ha gör vi samhällsnytta genom att anlita personer som annars skulle ha svårt att komma ut på den ordinarie arbetsmarknaden. På så sätt berikar vi varandra.

Utmaning

Wellspect Healthcare behövde ett flertal medarbetare som kunde hjälpa dem att packa produkter för hand och samtidigt säkra att hygienkraven följs. Det kan vara en stor utmaning att hitta personer som vill göra jobbet, och dessutom göra det med stolthet och noggrannhet. Företaget behövde även annan manuell hjälp, till exempel att stansa hål i de allra minsta katetrarna som inte kan stansas i maskin.

Lösning

Samhalls nära 200 medarbetare hjälper i dag till på fabrikerna i Mölndal och Örebro. Deras ansvarsområden är bland annat att packa produkter för hand, stansa dem och hjälpa till vid kvalitetsproblem. Uppdraget har utökats från 25 till nästan 200 medarbetare sedan 2009.

Effekt

Tack vare att Wellspect Healthcares anställda inte längre ansvarar för några manuella moment kan de koncentrera sig helt på sina expertområden och öka kvaliteten på sina produkter. Mer tid finns för kompetensutveckling och möjligheten att vara flexibel ökar. Wellspect Healthcare sparar tid och kan känna sig trygga med att de manuella momenten blir noggrant utförda.