– Det är ett vanligt missförstånd att det skulle vara Samhall som avgör vem som ska arbeta hos oss. I själva verket är det ett beslut som tas av Arbetsförmedlingen, utifrån uppdrag av politiken. Det är alltså inget vi själva styr över, säger Sabina Rasiwala som är HR & Kommunikationsdirektör på Samhall.

Sabina kvinna med svart hår.

Det är ett vanligt missförstånd att det skulle vara Samhall som avgör vem som ska arbeta hos oss.

Sabina Rasiwala som är HR & Kommunikationsdirektör på Samhall

Alla har funktionsnedsättning

Det är alltså Arbetsförmedlingen som anvisar medarbetarna till Samhall. Gemensamt för alla är en eller flera funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna är lika varierade som människorna själva och ofta syns det inte på utsidan.

Bland Samhalls medarbetare har 28% rörelsenedsättningar, medan 35% har psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Ytterligare 16% har en nedsatt inlärningsförmåga, medan de resterande 21% har andra typer av funktionsnedsättningar som bedöms av Arbetsförmedlingen.

Genom att lyfta fram och belysa de verkliga medarbetarna inom Samhalls uppdrag, kan vi bidra till en mer inkluderande och rättvis arbetsmarknad för alla.

Vilka jobbar i Samhalls uppdrag?

Bland Samhalls medarbetare har 28% rörelsenedsättningar, medan 35% har psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Ytterligare 16% har en nedsatt inlärningsförmåga, medan de resterande 21% har andra typer av funktionsnedsättningar som bedöms av Arbetsförmedlingen.