Junisolen gjorde ingen hemlighet av sin närvaro på Mynttorget, där Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Michael Anefur och Mats Eliasson samtalade under en timme. Men hettan till trots flöt samtalet på med både nyfikenhet, uppriktighet och en vilja att förstå.

– Det var ganska roligt, säger Michael Anefur. Ibland så är det ju så när man träffar nya människor. Man känner: Ja men det här stämmer. Varken jag eller Mats försökte måla in den andre i något hörn. Inget “Nu ska du lova det eller säga det.” Utan det har varit ett öppet och trevligt samtal. Ganska rakt skulle jag säga.

Den goda tonen var genomgående, även när det lyftes fram kritik: Michael Anefur tog bland annat upp Uppdrag Gransknings rapportering om bristande arbetsmiljö och påstådda oegentligheter i hur Samhall ska ha fått ett uppdrag.

– Jag tror att man måste ha utgångspunkten att inte bara säga att Samhall är dåligt. Det finns vissa saker som ser dåligt ut, utåt sett. Det får man åtgärda, säger Michael Anefur.

En springande punkt som samtalet återkom till var svårigheten i att balansera Samhalls uppdrag med företagets struktur som ett vinstdrivande aktiebolag. Mats Eliasson exemplifierade med hur Samhall på ett sätt jobbar helt omvänt mot ett vanligt vinstdrivande företag.

– Ett vanligt företag hittar först på en produkt eller tjänst och anställer sedan arbetskraft efter efterfrågan på den produkten eller tjänsten. För Samhall är processen omvänd: vi börjar med arbetskraften och måste sedan hitta en tjänst som passar personerna som den utgörs av. Den tjänsten måste sen dessutom vara efterfrågad.

– På ett sätt är det därför konstigt att Samhall är ett aktiebolag, konstaterar Michael Anefur. Samhall finns till för en enda saks skull: att skapa arbete åt personer som av olika anledningar inte kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden. För de som behöver hjälp med det och framförallt de som behöver hjälp att kunna gå vidare sen.

Båda deltagarna var efteråt mycket nöjda med samtalet även om ämnena ibland kunde kännas omöjligt stora, svåra och abstrakta. Men en konkret lärdom kunde Michael Anefur konstatera med emfas:

– Samhall gör väldigt gott kaffe!