Ett företags klimatpåverkan räknas i antal ton koldioxid-ekvivalenter, CO2e. 2018 var Samhalls klimatpåverkan 5 988 ton CO2e och målet är att den siffran ska ned till 2 994 till år 2025. När 2022 summerades i års- och hållbarhetsredovisningen hade Samhalls klimatpåverkan redan minskat med 37 procent till 3 798 CO2e.

– Det känns väldigt bra att vi också ser tydliga resultat när det gäller vår klimatpåverkan, säger Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall.

Alla Samhallanställda kan bidra till att minska vår klimatpåverkan genom att spara energi och agera mer klimatsmart.

Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall

Fossilfria fordon

Bakom minskningen ligger flera olika aktiviteter. En av de främsta påverkansfaktorerna är att Samhall arbetar med att byta ut fordonsflottan till el- och gasbilar och att vi tankar HVO100 i stället för diesel. I dag är andelen fossilfria fordon 34 procent och andelen fossilfria tankningar 69 procent. I takt med att utbytet mot elbilar fortsätter kommer Samhalls klimatpåverkan att minska ytterligare. Målet är att Samhall ska ha en helt fossilfri fordonsflotta år 2030.

En annan anledning till minskad klimatpåverkan är att vi väljer fossilfri el i våra lokaler.

– Alla Samhallanställda kan bidra till att minska vår klimatpåverkan genom att spara energi och agera mer klimatsmart. Det kan till exempel vara att köra våra bilar smart, tanka fossilfritt, att se till att tvättmaskinerna som körs är fulla och att ta tåget när vi måste resa i tjänsten, säger Anna Hagvall.

Att bekämpa klimatförändringarna är ett av målen i FN:s agenda 2030. Det vill Samhall vara med och bidra till och ambitionen är hög att minska företags klimatpåverkan ytterligare.