Den 9 mars publicerades en debattartikel av Samhalls vd Sara Revell Ford och Sabina Rasiwala som är hr- och kommunikationsdirektör i Arbetet. Den handlar om det förändringsarbete Samhall inlett för att förbättra arbetsmiljön för alla medarbetare.

– Vi är ett stort statligt företag med ett otroligt viktigt uppdrag. Vi ska vara öppna och transparenta, även med saker där det inte fungerar så bra som vi vill. Arbetsmiljö är ett sådant område och vi vill berätta om både utmaningarna och det arbete vi startat för att bli bättre, säger Sara Revell Ford.

Vi är ett stort statligt företag med ett otroligt viktigt uppdrag. Vi ska vara öppna och transparenta, även med saker där det inte fungerar så bra som vi vill.

Sara Revell Ford

Debattartikeln tar upp Samhalls resa från 1980-talets skyddade verkstäder till dagens uppdrag att skapa utvecklande arbete åt personer med funktionsnedsättning i konkurrensutsatta kunduppdrag.

– Det har varit en nödvändig och bra förändring för våra medarbetare i skyddat arbete. De får arbeta med viktiga produkter och tjänster som kunder efterfrågar och de har blivit synliga på arbetsplatser och i samhället, konstaterar Sabina Rasiwala.

Men skiftet från skyddade verkstäder till konkurrensutsatta uppdrag fick – tillsammans med en urholkning av Samhalls ekonomi som grundar sig i den konstruktion bolaget vilar på – också en del negativa konsekvenser för medarbetarnas arbetsmiljö. Bland annat minskade antalet arbetsmiljöspecialister och chefer i första linjen fick fler medarbetare och fler arbetsuppgifter.

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi ha rätt förutsättningar.

Sara Revell Ford

– För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi ha rätt förutsättningar; vi som företag behöver rätt ekonomiska förutsättningar, medarbetarnas närmsta chefer behöver rätt förutsättningar, och alla medarbetare som anvisats till oss behöver en trygg och bra arbetsmiljö där de kan utvecklas, säger Sara Revell Ford.

På de allra flesta håll fungerar verksamheten bra, men det finns områden och orter där arbetsmiljön inte har varit tillräckligt bra, vilket bland andra Arbetsmiljöverket och fackliga organisationer uppmärksammat.

Det senaste året har Samhall arbetat hårt med att utveckla bolaget och hitta balansen som skapar nytta för såväl medarbetare, kunder och samhälle. Resan för att successivt och målmedvetet förbättra arbetsmiljön för alla på Samhall spänner över flera år. 

Här är några av de viktiga delarna:

  • Vi satsar på arbetsmiljö. Vi har anställt fler experter på arbetsmiljöfrågor och flera arbetsmiljöspecialister som ska kunna stötta ute på arbetsplatserna landet runt. Våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsmiljö där de kan utvecklas efter sina förutsättningar. Alla medarbeta i skyddat arbete ska ha en arbetsmiljö som inte bara är trygg och säker utan också ger förutsättningar för dem att utvecklas på jobbet.
  • Bättre förutsättningar för chefer. Vi arbetar för att medarbetarnas närmsta chefer ska få en bättre och enklare vardag. Varje chef ska ha färre medarbetare så att de kan ägna mer tid åt medarbetarna och deras utveckling. Vi arbetar för att minska administrationen och kringliggande arbetsuppgifter. 
  • Nya uppdrag med olika arbetsuppgifter. Vi vill balansera om försäljningen för att få fler olika uppdrag och arbetsuppgifter på de orter där det är möjligt. På så sätt så att vi i ännu högre grad kan hitta bra matchningar och anpassningar för medarbetare med olika funktionsnedsättningar och behov.

Samhall har också en dialog med ägaren, staten, för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering av verksamheten.

– Vi har otroligt mycket att vara stolta över, men vi måste också vara öppna med att det finns områden där vi behöver bli bättre. Mycket arbete ligger framför oss och det kommer att ta tid innan allt är på plats. Men jag ser fram emot att fortsätta den viktiga resan för att skapa ett ännu bättre Samhall, säger Sara Revell Ford.