Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Samhall ger social hållbarhet i omställning till flergångstallrikar

Under Almedalsveckan 2022 sjösatte Region Gotland pilotprojektet #engångsfrittalmedalen. Samhall utgör en av initiativtagarna till det unika omställningssystemet som syftar till att i en nära framtid skapa såväl miljövinster, som arbetstillfällen.

Vid strandpromenaden i Visby vilar lugnet före stormen. Det är första dagen på Almedalsveckan 2022 och en timme innan allt drar i gång. Vågorna slår lugnt och vänligt mot kalkstensstranden där ett par fiskmåsar letar mat bland tång, plastgafflar och en gammal matlåda i aluminium. Måsen trippar snart vidare, men skräpet stannar kvar. Gator och torg kommer snart att fyllas av besökare. Tillsammans kommer de producera flera ton sopor under Almedalsveckan enligt Mia Stuhre, ansvarig verksamhetsledare för Almedalsveckan på Region Gotland. Mycket av soporna läggs i sopbehållarna, men det hamnar också på gator, i parker och i vattnet.

– Sophanteringen under Almedalsveckan är en stor kostnad för oss och kräver mycket resurser för att fungera på ett bra sätt. Det är viktigt för oss att kunna visa upp ett rent och välstädat Visby under både Almedalsveckan och andra besöksveckor, säger hon.

200 meter från stranden, nere vid hamnen, bygger Samhall upp sin paviljong. Medarbetarna travar mängder av flergångsmatlådor på varandra, en liten elbil som ska transportera disk parkeras och det digitala spårningssystemet testas innan matlådorna ska kvitteras ut och användas av hungriga besökare.

Projektet Engångsfritt Almedalen är ett nytt pilotsamarbete som Samhall, tillsammans med partnerorganisationerna Region Gotland, TINT, Light my fire och Solserv, sjösatt i syfte att skapa ett hållbart sätt för att minska användandet av engångsprodukter på snabbmatsrestauranger och större publika event.

Engångsfritt Almedalen

Engångsfritt Almedalen är ett pilotsamarbete där fem partner har hand om olika delar i processen.

 • Region Gotland erbjuder möjlighet att testa projektet under Almedalsveckan, kommunicerar i sina kanaler, ger tillgång till markplats och diskmöjlighet i skola.
 • Light my fire gör flergångsprodukterna gjorda av biobaserad giftfri plast som klarar upp till 500 diskningar.
 • TINT har hand om programvaran som styr pantsystemet.
 • Samhall fraktar inlämnade artiklar mellan Almedalens foodcourt och sommarlovsstängda Wisby Gymnasium där de diskas och sorteras för att sedan köras ner till foodcourten igen.
 • I det här systemet slängs inte heller matresterna utan komposteras av företaget Solserv och blir till matjord.

Erbjuda återanvändbart alternativ

I dagsläget går hela 40 procent av den globala plastproduktionen till tillverkning av engångsförpackningar och bara i Sverige används nära 2 miljarder engångsförpackningar till takeaway-mat varje år. Men enligt en lagändring inom EU från 2021 ska alla serveringar som erbjuder mat för avhämtning i engångsförpackningar även erbjuda ett återanvändbart alternativ. Direktivet ska börja gälla från 2024 och därefter kommer en rad förordningar och straffavgifter införas successivt fram till 2030. Julia Klingspor är affärsutvecklare för cirkulära system på Samhall och ser direktivet som en möjlighet att skapa helt nya tjänster kring snabbmatshanteringen.

– 2024 behöver alla växla om och det vi skapat här är ett cirkulärt rotationssystem som innefattar produkter, pantsystem, transport, diskning, förvaring och matåtervinning för fastfood- och eventbranschen. 

Det kanske låter enklare att få sin mat i en låda och sedan slänga den i närmsta papperskorg, men Mia Stuhre ser också en ökad medvetenhet hos många besökare kring de miljöproblem som engångsartiklar och plaster har för miljön och menar att alla vinner på att få bort dem. Att skapa miljödiplomerade evenemang kommer därför bli allt viktigare framöver. Både för gästernas trevnad och miljön, men också ur ekonomisk synvinkel.

– Diplomet bygger på att evenemang ska vara så resurssnåla som möjligt. Då är flergångsförpackningar en fantastisk möjlighet att dra ner på kostnader för sophantering.

En bild på två Samhall-medarbetare som bär på varsin plastlåda.

Sociala hållbarheten viktig

Under Engångsfritt Almedalen minimeras avfallet och projektet har noll kilo sopor. Allt matavfall komposterades och blev jord. Men hur går det till då? Jo, gäster hämtar ut en matlåda med en QR-kod. Man handlar sin mat hos valfri servering, foodtruck eller restaurang som fyller den med mat. Man äter och returnerar sedan lådan i en drop-off station där de hämtas upp av Samhalls medarbetare som sedan tar hand om disken och ser till att de rena lådorna och besticken kommer tillbaka redo för nya matgäster. 

För att lyckas övertyga konsumenterna är det viktigt att rotationssystemet är enkelt och smidigt. Julia Klingspor ser engångsartiklar som deras största konkurrent. Men även logistiken kring insamling, transport, förvaring och diskning måste flyta på bra och här har Samhall fått användning av sin kunskap och erfarenhet kring logistik. Enligt hållbarhetschef Anna Hagvall är dessutom Samhalls erbjudande helt unikt eftersom det även adderar den sociala hållbarheten till systemet.

– När man anlitar oss hjälper man också människor som annars står långt ifrån arbetsmarknaden. Just den sociala hållbarheten är en viktig del i framtidens arbetsmarknad och där kommer vi på Samhall in med vår specialkompetens och kan erbjuda både offentliga och privata arrangörer partnerskap över hela landet. Vi letar alltid efter morgondagens jobb åt våra medarbetare och här ser vi verkligen att de kan vara en stor tillgång, säger hon.

porrätt av Anna Hagvall.

När man anlitar oss hjälper man också människor som annars står långt ifrån arbetsmarknaden.

Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall

Ett betydelsefullt jobb

En av de som fått testa på morgondagens jobb är Mattias Kristiansson. Han är född på Gotland och har jobbat på Samhall i sju år. I vanliga fall städar han på Willys, men nu ska han jobba i foodcourten och samla in mattallrikar som sedan ska packas in i bilen.

En person står utanför ett partytält i Almedlen och tittar in i kameran och ler. Han bär svart keps och gul T-shirt.
”Det är väldigt positivt för mig att jobba här. Det bästa är att jag träffar så många nya gäster varje dag” säger Mattias Kristiansson

– Det är väldigt positivt för mig att jobba här. Det bästa är att jag träffar så många nya gäster varje dag, säger han. 

För Mattias Kristiansson har jobbet på Samhall varit viktigt och han känner att det han gör betyder något för hans kunder, men också för kollegor och chefer.

– För mig är det viktigt att göra andra glada, skrattar han.

Även för Michael Larsson som har jobbat på Samhall i 12 år känns projektet betydelsefullt. Just nu är han driftledare för de städuppdrag som Samhall gör åt kunder och partners på Gotland. Under Engångsfritt Almedalen har han hand om att få ordning på alla matlådor som kommer in och att de transporteras upp till Wisby gymnasium för rengöring och sortering.

– Det viktigaste med det här jobbet är att göra folk medvetna om att de faktiskt inte behöver engångsartiklar. Projektet bidrar också till att minska plasten i naturen och den miljöpåverkan som plast har och det känns viktigt och bra, säger Michael Larsson.

Det viktigaste med det här jobbet är att göra folk medvetna om att de faktiskt inte behöver engångsartiklar.

Michael Larsson, medarbetare på Samhall

För att lyckas med omställningen från engångs – till flergångsartiklar är det viktigt att alla prioriterar systemet i stället för att se till de egna kortsiktiga vinsterna. Samtidigt märker Julia Klingspor att lagändringen börjar skapa efterfrågan på nya system för flergångsartiklar. Inte minst är drivkraften stark hos krögare och eventarrangörer som nu måste leta efter lösningar.

– I arbetet med det här projektet har vi sett att det finns en enorm vilja att skapa ett bättre alternativ till engångsartiklar. Främst för miljön, men även för gäster och krögare. Därför är det viktigt att söka sig till partners som kan erbjuda en totallösning.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se