Bara i Sverige används nära 2 miljarder engångsförpackningar till take away-mat varje år. Hela 40 procent av den globala plastproduktionen går till tillverkning av engångsförpackningar och de är tio-i-topp vanligaste skräpet i havet. Men i och med att EU:s engångsplastdirektiv från förra året nu blir svensk lag tas ett första steg mot återanvändningsbara alternativ. Dessutom väntar strängare förordningar och straffavgifter som succesivt kommer att införas fram till 2030. Redan till 2026 är målet att en miljard förpackningar ska vara återanvändningsbara. Engångs är helt enkelt på väg att bli flergångs.

Från engångs till flergångs

Under veckan är besökare på Almedalsveckan kostnadsfritt med och testar ett rotationssystem för flergångsförpackningar för mat. Så här funkar det:

  1. Hämta en ID-märkt låda. Skanna.
  2. Hämta och ät din mat.
  3. Lämna eventuella matrester för kompostering.
  4. Lämna lådan på uppsamlingsstationen.
  5. Lådan hämtas, diskas och kommer tillbaka dagen efter.

Men när matlåda och bestick helt plötsligt ska lämnas tillbaka, diskas och kanske pantas krävs inte bara anpassning för de serveringar som erbjuder hämtmat. Även konsumenten måste ändra sitt beteende och för det har evenemang där många människor samlas särskilt gynnsamma förutsättningar visar forskning. Under Almedalsveckan passar Region Gotland därför på att testa ett nytt rotationssystem för flergångsartiklar för mat som köps på områdets foodcourt.

För att kunna realisera projektet har de tagit Samhall och tre andra företag till sin hjälp. Vart och ett ansvariga för sin del i cirkeln – för att tillsammans kunna erbjuda en helhetslösning.

Med vår kompetens och geografiska spridning över landet skulle vi kunna vara en lämplig partner som bidrar till både miljömässig och social hållbarhet.


– Det är inspirerande att vara en del i det här samverkansprojektet för att lära kring hur vi måste samarbeta för att uppnå resultat på systemnivå. För Samhalls del handlar det om att förstå hur morgondagens insamling och rengöring av flergångsförpackningar bör konstrueras. Med vår kompetens och geografiska spridning över landet skulle vi kunna vara en lämplig partner som bidrar till både miljömässig och social hållbarhet, säger Julia Klingspor som jobbar med affärsinnovation på Samhall och är specialist på cirkulär ekonomi.

I testet står företaget Tint för en digital lösning som registrerar och följer matlådorna, medan Light My Fire står för leverans av specialanpassade matlådor. Samhalls roll är att hantera logistiken som krävs för att transportera flergångsartiklarna mellan evenemangsområdet och sommarlovsstängda Wisby Gymnasium där de också sköter disken. Matresterna tas om hand och komposteras av företaget Solserv.

Träffa oss!

Nyfiken på att veta mer om #engångsfrittalmedalen, hur man kan möjliggöra liknande satningar i framtiden eller hur vi på Samhall jobbar för att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden? Kom och prata med oss! Tillsammans med representanter för de andra aktörerna finns vi i projektets tält på Hamnplan.