Statligt ägda Samhall har i uppdrag att skapa riktiga jobb åt personer med funktionsnedsättning. När 2022 summeras kan det konstateras att Samhall har gett 6 438 personer ett jobb eller praktik – och därmed bidragit till att bryta utanförskapet för dessa.

Ett av Samhalls mål är att medarbetarna ska utvecklas och gå vidare till anställningar hos andra arbetsgivare. Och under året lämnade 1483 medarbetare Samhall på grund av att de blivit rekryterade till en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning utanför bolaget.

– Att så många personer gick vidare till nytt jobb visar kraften i vårt arbete, säger Sara Revell Ford, vd på Samhall.

2022 i korthet

Under året har Samhall totalt sysselsatt fler än 23 000 personer och levererat tjänster till ett värde av 3 289 miljoner kronor.

Industrisatsning i Mellansverige

Många tillverkningsjobb är på väg tillbaka till Sverige. För att möta efterfrågan har Samhall investerat i en ny industrifastighet i Gävle. Verksamheten beräknas ge upp till 90 meningsfulla och utvecklande jobb och ska byggas upp utifrån medarbetarnas behov.

Samhall fick dessutom fortsatt förtroende att leverera lokalvårdstjänster på Arlanda och Bromma då avtalet med Swedavia förlängdes till 2024. Där över 77 000 kvadratmeter sköts av Samhalls medarbetare dygnet runt.

Samhall startades 1980 i form av stiftelsen Samhällsföretag. Under dessa fyra decennier har över 200 000 personer fått en ny chans i arbetslivet genom Samhall. 44 065 medarbetare har också kunnat gå vidare till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Ny strategi lanserad

Under hösten lanserades en ny företagsstrategi för att kunna möjliggöra den övergripande visionen – ett Sverige där alla ses som en tillgång på̊ arbetsmarknaden.
Dessutom har ett omfattande arbete för förbättrad arbetsmiljö inletts. Där bland annat åtta arbetsmiljöspecialister har anställts som ett första viktigt steg i satsningen.

– Strategin tar sin utgångspunkt i bolagets samhällsuppdrag och omfattar mål och förflyttningar för Samhall inom viktiga områden såsom arbetsmiljö, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer. Ett bärande inslag i strategin är bolagets förmåga att, trots många tusen arbetsplatser utspridda i alla landets kommuner, bättre arbeta med gemensamma arbetssätt där vi lär av varandra, säger Sara Revell Ford.

Mer om årsredovisningen

Intresserad av att veta mer? Läs Samhalls års- och hållbarhetsredovisning här.