För att kunna ge brukarna i hemtjänsten den omsorg de behöver samtidigt som arbetsmiljön för vårdpersonalen behövde förbättras startades ett pilotprojekt i Gislaveds kommun förra året. Genom ett samarbete med Samhall kring städtjänster inom hemtjänsten har undersköterskorna avlastats och deras kompetens på så sätt kunnat användas effektivare. Det har resulterat i att de fått mer tid över för personlig omsorg av brukaren.

– Nu får vi undersköterskor större möjlighet att arbeta med det som vi faktiskt är utbildade för. Numera är det till exempel lättare att prioritera andra uppgifter så som social aktivering och rehabilitering, säger Madeleine Klasson, undersköterska Gislaveds hemtjänst i en artikel på kommunens hemsida.

Vårt samarbete med Gislaveds kommun är ett utmärkt exempel på hur vi kan göra våra kunder bättre.

Christina Ridderström, försäljningschef offentlig sektor på Samhall

Samarbetet innebär att hemtjänsten har lämnat över arbetsuppgifter som har med städning att göra till Samhall och efter ett provår i Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar har lösningen blivit permanent och omfattar nu hemtjänsten i hela kommunen.

Christina Ridderström är försäljningschef offentlig sektor på Samhall och hon är mycket positiv till hur väl det fallit ut.

– Vårt samarbete med Gislaveds kommun är ett utmärkt exempel på hur vi kan göra våra kunder bättre, säger hon.