De stora takfönstren ger byggnaden där Samhall i Eskilstuna har sina lokaler en sågtandad siluett. Tidigare var den röda tegelbyggnaden från 1963 ett AMU-center, nu ett nyrenoverat företagskomplex. Härifrån utgår cirka 250 av Samhalls medarbetare, även om de flesta sällan passerar lokalerna utan arbetar ute hos kunder som Ikea eller några av de stora dagligvarujättarna. Här har det alltid funnits en god anda och välkomnande stämning, men med sammanhållningen och arbetsklimatet har det varit sämre.

– Det fanns en välvilja, även om det på hela taget inte var en bra känsla när jag började som områdeschef här 2020. Allt var högst otydligt, ingen visste vem som gjorde vad och alla drog åt varsitt håll. Det saknades både struktur, rutiner och planering, säger Muhammed Tahsin som i dag tagit klivet upp som affärschef på Samhall i Eskilstuna.

Problem som utmärkte sig i verksamheten var bland annat hög personalomsättning i tjänstemannastaben, medarbetare som inte fick svar på frågor och inte alltid visste vem de skulle vända sig till. Samtidigt hade arbetet kring individualiserade anpassningar också blivit underordnat. Otydligheterna ledde till oro och stress bland medarbetarna vilket uppdagades under hösten 2020 efter att ett regionalt skyddsombud påpekat brister. Det i sin tur fick Arbetsmiljöverket att vilja göra en egen tillsyn som våren 2022 ledde till ett föreläggande om åtgärder. För att få till en varaktig förändring och säkra arbetet för en bättre arbetsplats rekryterades bland andra hr-generalisten Sören Söderman.

Kvinna med glasögon, ljust hår och svar Samhalltröja. Hon ler och tittar åt sidan. I bakgrunden syns två tavlor syddigt.
Siv Fritz monterar ventiler på företaget Bonai för Samhall och stortrivs med kollegorna.
”Vi pratar, skrattar och har jätteroligt”, säger hon.

– Vi är och vill vara en bra arbetsgivare och vi har nu i flera år jobbat med det här i bland annat två olika arbetsgrupper för att få till det på ett bra sätt, säger han.
Det lokala arbetsmiljöarbetet i Eskilstuna hänger också ihop med en större genomgripande satsning som Samhall gör på central nivå. Och lösningarna som presenterats för att få alla anställda i företaget att trivas och må bra går hand i hand med flera av dem som gjorts i Eskilstuna; bättre förutsättningar för medarbetarnas närmsta chefer och fler olika uppdrag och arbetsuppgifter som bättre matchar medarbetarnas behov och funktionsnedsättning. Ett stort arbete har också lagts på att skapa gemensamma rutiner, arbetssätt, checklistor och uppföljning.

I dag är vi mycket mer ett team där vi jobbar integrerat och målmedvetet. Och skillnaden märks i att vi nu har ett gäng medarbetare som är beredda att gå ut på den öppna arbetsmarknaden.

Peter Karlsson, områdeschef

– Samtidigt gällde det att säkerställa att det inte skulle bli för omständligt, ingen arbetsmiljö blir bättre av pappersexercis, säger Sören Söderman.

Men förändring kostar kraft och energi. För många medarbetare i kärnuppdraget kan en omställning vara extra utmanande.

– Särskilt svårt är det såklart för de som varit på stället länge. Det har tagit lite tid för medarbetarna att vänja sig vid det nya arbetssättet och det gäller att vara lyhörd och ägna tid åt att förklara och visa, säger områdeschef Peter Karlsson, vars tjänst är en av de senaste två årens många nytillsatta chefsposter.

tre män står lutade mot en vit möbel och tittar in i kameran. De ser vänliga ut. Två bär glasögon.
Cheferna Peter Karlsson, Muhammed Tahsin och HR-generalist Sören Söderman upplever att förändringsarbetet har lett till en helt ny känsla av mål och mening på arbetsplatsen.

Ökad trygghet och trivsel

En av hans medarbetare är Siv Fritz som monterar ventiler på företaget Bonai. För henne har förändringen både märkts och inte märkts. Förut arbetade hon med städ, det var en arbetsuppgift hon inte trivdes med. Nu har hon fått bättre anpassade arbetsuppgifter.

– Jag tyckte inte om att åka runt på så många olika ställen och städa, men på mitt nuvarande arbete trivs jag jättebra, säger Siv Fritz.

Tidigare arbetade hon som förskollärare, men efter en svår trafikolycka fick hon problem med psykisk ohälsa och sedan 2017 har hon arbetat Samhall. Den stora personalomsättningen har inte gått henne förbi.

– Jag har haft jättemånga olika chefer och än har jag inte märkt någon skillnad kring den biten, säger Siv Fritz.

Mer påtagligt har det varit för medarbetaren Olga Kronström som varit på Samhall sedan 2008 på grund av förslitningsskador och högt blodtryck. Tidigare arbetade hon som driftledare, men nu har den rollen gjorts om och kallas i stället för driftstöd i Eskilstuna.

– Jobbet är i stort sett samma som tidigare, men förut ansvarade jag även för planering av personal och sjukanmälningar. Kollegorna kunde ringa oss klockan sex på morgonen och det blev bara mer och mer av sådant. Nu slipper vi det vilket är mycket bättre. Det finns en tydlighet kring vad vi som är driftstöd ska göra och inte göra nu, säger Olga Kronström.

Peter Karlsson och Olga Kronström sitter i en soffa och tittar in i kameran. I bakgrunden står det "vi tror på en andra chans" på en skylt.
Områdeschefen Peter Karlsson och driftstöd Olga Kronström är på kundbesök hos Ikea där flera Samhallmedarbetare i Eskilstuna jobbar.

Allra störst är skillnaden för de anställda i chefsposition.

– Det är knappt jämförbart. Det har blivit annan känsla i tjänstemannagruppen. De förstår vad de gör på Samhall, alla stöttar varandra och vi har kul på jobbet. Det har varit tufft, men nu finns vi här för medarbetarnas skull, säger Muhammed Tahsin.

Områdeschefen Peter Karlsson håller med.

– I dag är vi mycket mer ett team där vi jobbar integrerat och målmedvetet. Och skillnaden märks i att vi nu har ett gäng medarbetare som är beredda att gå ut på den öppna arbetsmarknaden, säger Peter Karlsson.

Alla bitar sammantaget har lett till ökad trygghet och trivsel för både chefer och medarbetare. Ärendet hos Arbetsmiljöverket är numera avskrivet, men förbättringsarbetet i Eskilstuna är inte avslutat. Tvärtom.

– Nu är alla bitar på plats, men ett arbetsmiljöarbete är inte något man blir klar med. Det är ett ständigt pågående jobb, säger Sören Söderman.