Hoppa till innehåll Hoppa till huvudmeny
Samhall

Arbetsmiljöarbetet vände oro och stress till trygghet och trivsel

För få chefer och avsaknad av rutiner i Samhalls verksamhet i Eskilstuna fick Arbetsmiljöverket att besluta om föreläggande. Efter år av förändringsarbete finns nu en helt ny känsla av mål och mening på arbetsplatsen.
– Det har varit tufft, men nu finns vi här för medarbetarnas skull, säger affärschefen Muhammed Tahsin.

De stora takfönstren ger byggnaden där Samhall i Eskilstuna har sina lokaler en sågtandad siluett. Tidigare var den röda tegelbyggnaden från 1963 ett AMU-center, nu ett nyrenoverat företagskomplex. Härifrån utgår cirka 250 av Samhalls medarbetare, även om de flesta sällan passerar lokalerna utan arbetar ute hos kunder som Ikea eller några av de stora dagligvarujättarna. Här har det alltid funnits en god anda och välkomnande stämning, men med sammanhållningen och arbetsklimatet har det varit sämre.

– Det fanns en välvilja, även om det på hela taget inte var en bra känsla när jag började som områdeschef här 2020. Allt var högst otydligt, ingen visste vem som gjorde vad och alla drog åt varsitt håll. Det saknades både struktur, rutiner och planering, säger Muhammed Tahsin som i dag tagit klivet upp som affärschef på Samhall i Eskilstuna.

Problem som utmärkte sig i verksamheten var bland annat hög personalomsättning i tjänstemannastaben, medarbetare som inte fick svar på frågor och inte alltid visste vem de skulle vända sig till. Samtidigt hade arbetet kring individualiserade anpassningar också blivit underordnat. Otydligheterna ledde till oro och stress bland medarbetarna vilket uppdagades under hösten 2020 efter att ett regionalt skyddsombud påpekat brister. Det i sin tur fick Arbetsmiljöverket att vilja göra en egen tillsyn som våren 2022 ledde till ett föreläggande om åtgärder. För att få till en varaktig förändring och säkra arbetet för en bättre arbetsplats rekryterades bland andra hr-generalisten Sören Söderman.

Kvinna med glasögon, ljust hår och svar Samhalltröja. Hon ler och tittar åt sidan. I bakgrunden syns två tavlor syddigt.
Siv Fritz monterar ventiler på företaget Bonai för Samhall och stortrivs med kollegorna.
”Vi pratar, skrattar och har jätteroligt”, säger hon.

– Vi är och vill vara en bra arbetsgivare och vi har nu i flera år jobbat med det här i bland annat två olika arbetsgrupper för att få till det på ett bra sätt, säger han.
Det lokala arbetsmiljöarbetet i Eskilstuna hänger också ihop med en större genomgripande satsning som Samhall gör på central nivå. Och lösningarna som presenterats för att få alla anställda i företaget att trivas och må bra går hand i hand med flera av dem som gjorts i Eskilstuna; bättre förutsättningar för medarbetarnas närmsta chefer och fler olika uppdrag och arbetsuppgifter som bättre matchar medarbetarnas behov och funktionsnedsättning. Ett stort arbete har också lagts på att skapa gemensamma rutiner, arbetssätt, checklistor och uppföljning.

I dag är vi mycket mer ett team där vi jobbar integrerat och målmedvetet. Och skillnaden märks i att vi nu har ett gäng medarbetare som är beredda att gå ut på den öppna arbetsmarknaden.

Peter Karlsson, områdeschef

– Samtidigt gällde det att säkerställa att det inte skulle bli för omständligt, ingen arbetsmiljö blir bättre av pappersexercis, säger Sören Söderman.

Men förändring kostar kraft och energi. För många medarbetare i kärnuppdraget kan en omställning vara extra utmanande.

– Särskilt svårt är det såklart för de som varit på stället länge. Det har tagit lite tid för medarbetarna att vänja sig vid det nya arbetssättet och det gäller att vara lyhörd och ägna tid åt att förklara och visa, säger områdeschef Peter Karlsson, vars tjänst är en av de senaste två årens många nytillsatta chefsposter.

tre män står lutade mot en vit möbel och tittar in i kameran. De ser vänliga ut. Två bär glasögon.
Cheferna Peter Karlsson, Muhammed Tahsin och HR-generalist Sören Söderman upplever att förändringsarbetet har lett till en helt ny känsla av mål och mening på arbetsplatsen.

Ökad trygghet och trivsel

En av hans medarbetare är Siv Fritz som monterar ventiler på företaget Bonai. För henne har förändringen både märkts och inte märkts. Förut arbetade hon med städ, det var en arbetsuppgift hon inte trivdes med. Nu har hon fått bättre anpassade arbetsuppgifter.

– Jag tyckte inte om att åka runt på så många olika ställen och städa, men på mitt nuvarande arbete trivs jag jättebra, säger Siv Fritz.

Tidigare arbetade hon som förskollärare, men efter en svår trafikolycka fick hon problem med psykisk ohälsa och sedan 2017 har hon arbetat Samhall. Den stora personalomsättningen har inte gått henne förbi.

– Jag har haft jättemånga olika chefer och än har jag inte märkt någon skillnad kring den biten, säger Siv Fritz.

Mer påtagligt har det varit för medarbetaren Olga Kronström som varit på Samhall sedan 2008 på grund av förslitningsskador och högt blodtryck. Tidigare arbetade hon som driftledare, men nu har den rollen gjorts om och kallas i stället för driftstöd i Eskilstuna.

– Jobbet är i stort sett samma som tidigare, men förut ansvarade jag även för planering av personal och sjukanmälningar. Kollegorna kunde ringa oss klockan sex på morgonen och det blev bara mer och mer av sådant. Nu slipper vi det vilket är mycket bättre. Det finns en tydlighet kring vad vi som är driftstöd ska göra och inte göra nu, säger Olga Kronström.

Peter Karlsson och Olga Kronström sitter i en soffa och tittar in i kameran. I bakgrunden står det "vi tror på en andra chans" på en skylt.
Områdeschefen Peter Karlsson och driftstöd Olga Kronström är på kundbesök hos Ikea där flera Samhallmedarbetare i Eskilstuna jobbar.

Allra störst är skillnaden för de anställda i chefsposition.

– Det är knappt jämförbart. Det har blivit annan känsla i tjänstemannagruppen. De förstår vad de gör på Samhall, alla stöttar varandra och vi har kul på jobbet. Det har varit tufft, men nu finns vi här för medarbetarnas skull, säger Muhammed Tahsin.

Områdeschefen Peter Karlsson håller med.

– I dag är vi mycket mer ett team där vi jobbar integrerat och målmedvetet. Och skillnaden märks i att vi nu har ett gäng medarbetare som är beredda att gå ut på den öppna arbetsmarknaden, säger Peter Karlsson.

Alla bitar sammantaget har lett till ökad trygghet och trivsel för både chefer och medarbetare. Ärendet hos Arbetsmiljöverket är numera avskrivet, men förbättringsarbetet i Eskilstuna är inte avslutat. Tvärtom.

– Nu är alla bitar på plats, men ett arbetsmiljöarbete är inte något man blir klar med. Det är ett ständigt pågående jobb, säger Sören Söderman.

Ladda ner undersökningen

Ladda ner undersökningen

Processing of personal data

Samhall AB is the personal data controller in relation to all personal data collected when contacting us via the contact form on our website. By clicking on “I consent to the processing of my personal data by Samhall. Click here to read more.” you are giving Samhall permission to process your personal data. 

Which personal data does Samhall collect and for which purposes?

The personal data we collect include: your name, e-mail address, telephone number, company/business, city of operation, as well as any information you provide in the body of the message.

These personal data are collected to ensure that the most suited person from our team contacts you to assist with your query.

Your rights

You can withdraw your consent at any time, which means that Samhall is no longer allowed to process you personal data to contact you; you can also exercise your other rights:

 • You have the right to certain information regarding the ongoing processing of your personal data as well as access to these data.
 • Rectifications. You have the right to rectify incorrect or incomplete information about yourself.
 • The right to erasure (“the right to be forgotten”). In some cases, you have the right to request the deletion of your personal data or restrict the use of said information. However, there may exist certain legal obligations that prevent us from immediately deleting parts of the data. These obligations may come from accounting, tax or other legislation.
 • Upon request, you have in some cases the right to obtain and transfer some of your personal data to another personal data controller.

Where is your data processed and who is it shared with?

Your personal data is shared with companies outside the EU for e-mail management. For transfers outside the EU, data processing is based on standard EU contract clauses and we undertake all legal, technical and organisational measures within reason to ensure that data is handled securely and at an adequate level of protection. Furthermore, your personal data may be shared with suppliers to Samhall with the purpose of contacting you.

Complaints and personal data protection officers

If you believe that we have acted improperly in regard to your personal data you have the right to contact the Swedish Authority for Privacy Protection with a formal complaint.
We have appointed a data protection officer to ensure that we process your personal data in a transparent, appropriate and legal manner at all times. You can contact our data protection officer at the following:

Samhall AB
Data Protection Officer
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Phone number 020 – 572 572
E-mail address: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt formulär för synpunkter på & frågor om Samhall på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer vilken ort ärendet gäller och om du anger personuppgifter i meddelandet. Om du inte anger en viss personuppgift samlas den inte in.  

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna ta emot och hantera dina synpunkter och för att vid behov kunna kontakta dig. Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet.  

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att kunna kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in för att kunna skicka Story till dig. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, adress och vilken relation du har till Samhall.

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna skicka Story till dig, antingen digitalt eller i print och kommer sparas så länge du fortfarande prenumererar på Story.

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att skicka Story till dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka epost till dig. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte att skicka ut och administrera hanteringen av Story.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se

Personuppgiftsbehandling

Samhall AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär på vår hemsida. Genom att klicka i ” Jag accepterar Samhalls behandling av mina personuppgifter, för att läsa mer klicka här” godkänner du Samhalls behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter Samlar Samhall in för vilket syfte

De personuppgifter vi samlar in är namn, epost, telefonnummer företag/verksamhet, vilken ort du är verksam och om du anger personuppgifter i meddelandet. 

Dessa personuppgifter samlas in för att vi ska kunna tillse att rätt person hos oss kontaktar dig för att hjälpa dig med ditt ärende.  Uppgifterna kommer att raderas senast ett år efter att du skickat in ärendet. 

Rättigheter

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket innebär att Samhall inte längre får behandla dina personuppgifter för att kunna kontakta dig, eller begära någon av dina andra rättigheter

 • Du har rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till dessa.
 • Rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har i vissa fall rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsa användningen av personuppgifterna. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av data. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings-, skatte- eller annan lagstiftning.
 • På begäran har du i vissa fall rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig.

Var behandlas din data och med vem delas den

Dina personuppgifter delas med företag utanför EU för att kunna skicka och administrera eposthantering. Vid överföring utanför EU baseras behandlingen på EU:s standardavtalsklausuler och vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Vidare kan dina personuppgifter delas med leverantörer till Samhall med syfte kontakta dig.

Klagomål och personuppgiftsombud

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du rätt att vända dig med klagomål till Integritets­skydds­myndigheten.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi hela tiden behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Samhall AB
Dataskyddsombudet
Box 27705
115 91 STOCKHOLM
Telefon: 020 – 572 572
E-post: dataskydd@samhall.se