Returhantering

Medvetna e-handelsreturer

I takt med att e-handeln växer ökar också antalet returer, vilket är en utmaning för många e-handlare. Vad kan du göra för att minska antalet returer? Hur skapar du en mer hållbar returhantering? Och hur kan din returhanteringsprocess bli mer kostnadseffektiv?

Undersökning:
Vilka är de största utmaningarna när det gäller e-handelsreturer?

För att ta reda på det har vi genomfört en undersökning där vi fått svar från 48 e-handelsbolag i en rad olika branscher samt 1200 slutkonsumenter.