En del av alla plagg som returneras idag går till förbränning. Det kan vara plagg som har en liten defekt som en saknad knapp eller en fläck. Det kan också vara plagg som inte längre går att sälja på grund nya modetrender eller säsongsvariationer.

– Överproduktionen inom modeindustrin är ett stort problem, både för miljön och för branschens lönsamhet. Att man bränner stora mängder varor är en dålig affär för alla inblandade. Idag står modeindustrin för 6-8% av de globala CO2-utsläppen. Förutom klimatpåverkan, utgör vattenanvändning och kemikalieutsläpp stora problem. Om vi ska vara i närheten av Parisavtalets 1,5-gradersmål till år 2030, så måste modeindustrins utsläpp halveras, säger Julia Klingspor, expert inom cirkulär ekonomi på Samhall.

Producentansvaret ställer nya krav

Med det nya producentansvaret som träder i kraft år 2025, kommer de aktörer som sätter textil på den svenska marknaden att bli ansvariga för återinsamling och resursåtervinning. Förbränning av textil ska fasas ut och ersättas med återbruk och materialåtervinning.

– Idag används ett nytt plagg i snitt sju gånger innan det slängs. Om man skulle kunna dubblera ett plaggs livslängd, utan att ersätta det med en ny vara, kan vi halvera dess klimatpåverkan, säger Julia Klingspor.

För att hjälpa e-handeln i detta stora skifte satsar Samhall, i samarbete med PostNord TLP, på ett antal lokala returcentra i Sverige.

– I våra lokala returcentra bygger vi processer som möjliggör för e-handlare att komma i gång med mer hållbara affärsmodeller som second hand samt uthyrnings- och prenumerationstjänster för kläder. Det betyder att vi kan rädda plagg som annars skulle kasseras och ge dem nytt liv. Vi tvättar, tar bort fläckar och lagar kläder. Och det som inte går att sälja via dessa modeller ser vi till att det går till återbruk eller materialåtervinning. Detta är inte bara bra för miljön, utan kan på sikt generera en intäkt för e-handelsbolaget, avslutar Julia Klingspor.