1. Man har tittat för snävt på kostnaderna

– Det har funnits en övertro bland svenska företag på hur mycket man kan spara på att lägga tillverkning i till exempel Asien. Ofta har man flyttat på felaktiga grunder. Anledningen är att man inte sett till totalkostnaden. Det går inte enbart att basera beslut på sänkta produktionskostnader. Exempelvis kan ökade kvalitetsbrister samt transport- och logistikkostnader äta upp den tänkta besparingen i produktionen, säger Per Hilletofth.

2. Större krav på kundanpassningar

– Marknaden har förändrats mycket de senaste åren. Det har blivit mer krav på kundanpassningar, vilket gör att det behövs större och fler variationer av samma produkt. Den typen av anpassning blir svårare med långväga produktion och leder antingen till längre ledtider eller ökade logistikkostnader genom att du måste ha fler produkter på lager. Om produktionen ligger närmare din marknad är det lättare att erbjuda anpassningar kostnadseffektivt, säger Per Hilletofth.

3. Viktigare med hållbarhet

– Hållbar produktion är en fråga som växer sig allt starkare. Allt fler företag ställer sig frågan om det verkligen är hållbart att transportera som vi gör idag. Självklart är det bättre om produktion och marknad kommer närmare varandra. Det handlar om att ersätta de globala produktionskedjorna där lager byggs upp långt från marknaderna och i stället se till att varje marknad försörjs med sitt eget system. Att flytta hem produktionen förstärker även företagens hållbarhetsprofil, vilket också är en drivkraft, säger Per Hilletofth

4. Ökad flexibilitet och resiliens

– Globala försörjningskedjor är såbara. Ett exempel är stoppet i Suezkanalen, som orsakades av det gigantiska fraktfartyget Ever Given. Ett annat exempel är coronavirusets effekter, som har orsakat leveransproblem för många. Har du produktionen lokalt minskar riskerna samtidigt som flexibiliteten ökar, säger Per Hilletofth.

5. Ökad innovationsförmåga

Många företag som har flyttat sin produktion till låglöneländer har behållit sin produktutveckling hemma i Sverige. Det har skapat ett avstånd mellan de som utvecklar produkterna och de som producerar dem. Det här försvårar innovationsprocessen genom att produktionsutvecklare inte på samma sätt kan testa och utvärdera när produktionen ligger i Kina. Att snabbare och kostnadseffektivare få ut nya innovationer på marknaden kräver närhet till produktionen, säger Per Hilletofth.