Är din verksamhet redo att flytta hem produktionen? Testa här!

Du som funderar på att flytta hem din produktion från utlandet till Sverige har givetvis många beslut framför dig. Det är viktigt att göra en noggrann analys, då en flytt ofta är förknippad med stora resursinsatser och investeringar. Innan du packar flyttlådorna måste du ha koll på allt från underleverantörer till er organisation på hemmaplan. Gör det här testet för att se hur redo ni är.

Står lagerlokal med människor som rör sig