Facility Management

Vi har lång erfarenhet av att strukturerat leverera flera olika tjänster som skräddarsydda konceptlösningar åt våra kunder. Inom Facility Management tar vi ett helhetsåtagande i leveransen av servicetjänster, vilket görs i huvudsak med egen personal. Stora komplexa uppdrag kräver samordning och samverkan mellan samarbetspartners, både interna men framförallt externa. Vi ser till att alla är med i laget för att öka möjligheten till synergier och effektiviseringar i uppdraget. Våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Vårt erbjudande

Vårt Facility Management erbjudande innefattar städning, fastighetsservice, verksamhetsservice, tvättservice och behovsanpassad service.

Inom städning levererar vi kompletta lösningar för olika lokaler som kontor, trappstäd, lager, butik, skolor, offentliga miljöer mm. Det finns specifikt riktade koncept till dessa verksamheter med anpassade lösningar. Vidare finns ett brett utbud av tilläggstjänster som exempelvis golvvård, fönsterputs, flyttstädning och inköp av förbrukningsmaterial. I fastighetsservice ingår både yttre och inre skötsel som tillsyn och rondering, enklare reparationer, utomhusstädning och markskötsel. Vi kan även leverera tjänster inom driftteknik via vår samarbetspartner, som vi tar fullt ansvar för i vår Facility Management leverans. Inom verksamhetsservice erbjuder Samhall tjänster kopplade till arbetsplatsen som kontorsservice, posthantering, godshantering, reception, konferensservice, administration och leverans av kaffemaskiner. Vi levererar tvättservice på beställning till både företag och kommuner. Vi hämtar smutsig tvätt och lämnar den ren och utför även lagning, märkning och kringtjänster som inplockning i skåp. Övriga tjänster är tjänster som utformas specifikt efter våra kunders unika behov. 

Den service vi erbjuder levereras av yrkesutbildade Samhallmedarbetare. Utbildning sker genom vår egen Samhallskola. Bland våra över 20 yrkeskategorier finns allt från lokalvårdare, administratör och servicevärd till chaufför, driftsledare och vaktmästare.

Vår tjänsteleverans

Samhall är kvalitets- och miljöcertifierade och vårt ledningssystem är utgångspunkten för hur vi strukturerar vårt arbetssätt i uppdraget. Ledningssystemet certifieras för att skapa förtroende hos kund och motsvara kundkrav. Vi har ett väl strukturerat arbetssätt som en röd linje från företagsledning till organisationen längst ut mot kund, vårt ledningssystem och vår ledningsprocess samt kundleveransprocess. Vårt strukturerade arbetssätt bidrar till att våra kunder får en hög kvalitativ kontinuerlig servicenivå. Vi vet vad vi ska göra, när vi ska göra det, vem som skall utföra samt vad vi gör om vi behöver ställa om snabbt.

Ett samarbete med stora värden

Samhall producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kommer i närheten av. Vi har ett tydligt och konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden – baserat på̊ våra medarbetares kompetens och förmågor.

Mervärdet för dig som kund är samhällsnyttan och en hängiven personal som ständigt överträffar dina förväntningar.

Branschlösningar
Intresserad? Kontakta oss!

Relaterade kunder

Swedbank
Max hamburgerrestauranger
ICA Sverige
Ikea