Facility Management

Samhall skräddarsyr tjänsteinnehållet utifrån en behovsanpassad helhetslösning. Vi tar ett helhetsansvar för att integrerat upprätthålla, förbättra samt utveckla överenskomna tjänster. Samhall svarar även för arbetsledning och systemstöd kopplat till tjänsterna. Vi utför tjänsterna i egen regi. Särskilda tjänster utför vi med en noga utvald partner.

Intresserad? Kontakta oss!

Relaterade kunder

Swedbank
Max hamburgerrestauranger
ICA Sverige
Ikea