Welands satsning på en inkluderande arbetsplats och Emina Redzics engagerade arbete som arbetsledare på Holsby Metall fällde avgörandet när Visa vägen-juryn utsåg vinnare i den region som bland annat omfattar Jönköpings och Östergötlands län.

”För denna arbetsgivare handlar inkludering om betydligt mer än några rader i hållbarhetsredovisningen. Istället är det en tydlig strategi för att skapa långsiktig lönsamhet där varje enskild medarbetare matchas mot olika arbetsuppgifter. Med fokus på alla medarbetares talang, förmåga och funktionsuppsättningar visar företaget vägen mot framtidens lönsamma och hållbara företag och blir ett föredöme som inspirerar andra att följa efter.”

Så lyder motiveringen till att Weland nu får ta emot det regionala Visa vägen-priset som årets arbetsgivare för sitt arbete med att inkludera människor med en funktionsnedsättning. 

Årets eldsjäl i regionen blir Emina Redzic som är arbetsledare på Holsby Metall i Vetlanda, som genom sitt engagemang och målmedvetna inkluderingsarbete av personer med funktionsnedsättningar skapat en positiv och välkomnande arbetsplats. Motiveringen lyder:

”Hon vet att alla har något att bidra med, och med lika delar engagemang och envishet jobbar hon dagligen för att lyfta fram sina medarbetares talanger och förmågor. Den uppmuntran, bekräftelse och energi som hon ger människor runt omkring henne skapar stolthet, självkänsla och arbetsglädje, särskilt hos dem som kanske ingen tidigare trott på. Genom att tro på allas lika värde, och tydligt visa det, är hon inte bara en sann ledare utan också ett stort föredöme.”

Vinnarna utses av Visa vägen-juryn i nio regioner och juryn består av ordförande Jan Scherman, Bettina Kashefi som är chefekonom på Svenskt Näringsliv, ärkebiskop Antje Jackelén, H.K.H. Prins Daniel, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson samt Samhalls marknadsdirektör Mats Eliasson. 

– Det här är ett oerhört viktigt pris eftersom det uppmärksammar arbetsgivare och eldsjälar som väljer att anställa människor med olika talanger. De gör det dels för att de vet att det kan göra hela skillnaden för individen, men också för de inser att företaget, arbetskamraterna och hela samhället vinner på det, säger Visa vägen-juryns ordförande Jan Scherman och fortsätter.

– Det finns kort sagt inga förlorare när allas olika kompetenser tas till vara!

De regionala pristagarna kommer att motta sina utmärkelser på en prisutdelning den 9/10 på Elite Stora Hotellet i Jönköping och går sedan vidare till den stora riksfinalen den 25 november i Stockholm där vinnarna får ta emot sina priser från ärkebiskop Antje Jackelén och Prins Daniel. 

Här finns listan på alla vinnare allt efter som de presenteras:
https://visavagen.samhall.se/lista-har-ar-de-regionala-vinnarna-2019/

Henrik Fitinghoff
Presschef
+46 8-5534 11 11
henrik.fitinghoff@samhall.se

 

Visa vägen-priset delas ut av Samhall och uppmärksammar de som går i bräschen för personer med funktionsnedsättning och bryter deras utanförskap på arbetsmarknaden.

Priset går till de arbetsgivare och eldsjälar som förstår att det är viktigare att se till vad en människa kan, i stället för till vad de inte kan. Helt enkelt till de som är kloka nog att se till en persons funktionsuppsättningar. Inte för att vara snälla och vilja väl, utan för sin egen verksamhets bästa.

Allmänheten har sagt sitt genom att rösta på sina favoriter och nu utses en regional vinnare i varje kategori av juryn. De regionala vinnarna, nio eldsjälar och nio arbetsgivare, går sedan till en riksfinal där den nationella vinnaren koras på Visa vägen-galan den 25 november.