– Det finns en enorm praktisk kunskap på Samhall i dessa frågor. Nu adderar vi expertkunskap i frågor som rör jämlikhet, digital tillgänglighet och funktionsrätt för att bättre kunna leva upp till vårt uppdrag. Vi vill även dela med oss av vår erfarenhet och kompetens till våra kunder och andra aktörer på den svenska arbetsmarknaden, därför startar vi Expertcentrum, säger Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på Samhall

Samhalls specialister kommer att bidra med kompetens, kunskap och forskning kring jämlikhet, digital tillgänglighet och funktionsrätt. Inom Samhall kommer Expertcentrum bland annat utveckla utbildningar, nya metoder för lärande, smarta kommunikationsvägar till våra medarbetare och hur vi leder individer och team med olika förutsättningar. I arbetet ingår också att utveckla metoder för att stödja utvecklingen och säkerställa uppföljning av mål.

– Varannan person med funktionsnedsättning står i dag utan jobb, samtidigt som många arbetsgivare har brist på arbetskraft. Det är en klyfta som vi gemensamt behöver ta ansvar för att minska. Svensk arbetsmarknad behöver bli mer inkluderande och vi vill att Expertcentrum med sin kunskap ska kunna bidra till det, säger Sabina Rasiwala.

Expertcentrum består av:

  • Maria Johansson, specialist funktionsrätt
    Tidigare förbundsordförande för DHR, ordförande för samarbetsorganisationen Lika Unika och för FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder. Bland senare års anställningar kan nämnas jämlikhetsstiftelsen Make Equal och Fonden för mänskliga rättigheter.
  • Seher Yilmaz, specialist jämlikhet och inkludering
    Tidigare ansvarig för inkludering på SVT, ordförande för stiftelsen Rättviseförmedlingen. Författare till böckerna Vad jag pratar om när jag pratar om rasism och Om rasism. Och vägen framåt – ett läromedel för elever på högstadiet.
  • Erik Hedin, specialist digital tillgänglighet
    Projektledare inom digital media, certifierad tillgänglighetsspecialist och utbildad formgivare. Har bland annat lett utvecklingen av SVT Play som blev en tillgänglighetscertifierad tjänst 2012 och vunnit tv-priset Kristallen för tjänsten Tydligare tal.