– Det första kvartalet har varit en period av intensiv aktivitet och förändringsfokus i bolaget. Jag är glad att kunna välkomna alla nya medarbetare, och även gratulera de som lämnat oss för att börja på nya jobb utanför Samhall. Arbetsmarknaden står fortfarande inför betydande utmaningar vilket påverkar Samhall i grunden och vår möjlighet att erbjuda utvecklande arbeten. När vi går in i årets andra kvartal gör vi det med ett tydligt fokus på att fortsätta stärka Samhall och säkra viktiga arbetstillfällen i hela landet, säger Sara Revell Ford, vd på Samhall.

Sammanfattning av första kvartalet 2024:

  • Antalet lönetimmar för anställda i skyddat arbete var 8,1 miljoner.
  • Lönetimmar för anställda med lönebidrag för utveckling i anställning var 0,7 miljoner.
  • Antalet övergångar till annan arbetsgivare var 250.
  • Rekryteringen från prioriterade grupper var 52 procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 830 miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 60 miljoner kronor.
  • Periodens resultat uppgick till 139 miljoner kronor.
  • Räntabiliteten på genomsnittligt justerat eget kapital uppgick till 10 procent.
  • Soliditeten uppgick till 41 procent.
  • Totalt anställdes under första kvartalet 667 personer till Samhalls olika uppdrag och 701 personer påbörjade praktik inom arbetsmarknadstjänster.

För hela delårsrapporten, besök: Årsredovisning | Samhall – Sveriges viktigaste företag

För ytterligare information, vänligen kontakta Samhalls pressjour.