Hur kommer det sig att samtidigt som många företag har svårt att rekrytera, saknar en kvarts miljon personer med en funktionsnedsättning ett jobb att gå till? Varför är det så svårt att minska det här kostsamma glappet? Och hur kan en förändrad syn på kompetens vara en del av lösningen?

Efter pandemin har flexibilitet blivit ett ledord för många arbetsplatser. Men så fort det kommer till anpassningar utifrån funktionsnedsättning, så ser många fortfarande problem i stället för lösningar. Att personer med en funktionsnedsättning saknar yrkeskunnande och kompetens stämmer inte – det vet vi. Snarare behöver Sverige en ny syn på vem som har kompetens. Här behöver chefer vara en del av lösningen.

Under seminariet diskuteras hur en ny syn på kompetens kan vara lösningen på företags rekryteringsutmaning. Panelen kommer att dela med sig av konkreta tips på vad som krävs för att bryta invanda mönster, öppna dörren för fler och bidra till stora samhällsvinster på köpet.

Medverkande i panelen:

Sara Revell Ford, vd, Samhall
Sven Bölte, autismforskare och chef, KIND
Aime Dahlgren, vd, Clarion hotel Wisby

Samtalet modereras av Calle Fleur, chefredaktör Chef.

Tid och plats:
Tid: Onsdag 26 juni 2024 klockan 09:00 – 09:45
Plats: Korsgatan 24, Joda bar och kök (Tidningen Chefs lokal)

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta gärna:

Maria Soläng, presschef Samhall, maria.solang@samhall.se, 072-2077392