– Att vi nu kan sätta upp Svanencertifikatet på tvätteriet i Malmö är en milstolpe. Det visar att vi tar ansvar för miljö och klimat samtidigt som vi stärker vår konkurrenskraft vilket leder till fler jobb för Samhallmedarbetare. Vi är stolta över att kunna erbjuda en miljövänlig tvätt- och textilservice som bidrar till ett mer inkluderande arbetsliv – det är hållbarhet på riktigt, säger Anna Hagvall, hållbarhetschef på Samhall.

Svanenlicensen är den tuffaste graden av miljöcertifiering inom textilservice. Den ställer höga krav på bland annat låg vatten- och energiförbrukning och minskad klimatpåverkan. Under 2023 har tvätteriet i Malmö arbetat intensivt för att uppfylla Svanens kriterier. Förbättringarna består bland annat av att arbetet i tvätteriet görs mer effektivt för att minska förbrukning av el och vatten. Andra krav handlar om vilka kemikalier som används.

– Projektgruppen som har arbetat med detta har gjort ett makalöst arbete. Jag är otroligt stolt över att vi på kort tid har lyckats få till alla de förändringar som krävs för att leva upp till Svanenmärkningen. säger Magnus Björkman, affärschef på Samhall i Malmö med ansvar för tvätteriet.

Förutom själva Svanenmärkningen har projektgruppen också skapat arbetsrutiner, dokumentation och en struktur som möjliggör för fler tvätterier att effektivt genomgå samma certifieringsprocess. Ambitionen är att fler av bolagets anläggningar så småningom ska klara kraven för Svanenmärkning.