Årsredovisningen 2023 består av:

  • Uppdraget och Samhalls leverans
  • Så löser Samhall sitt uppdrag
  • Hållbarhetsrapport
  • Bolagsstyrningsrapport
  • Ekonomisk rapportering

Här finns årsredovisningen Samhall_Arsredovisning_2023.pdf

Kontakt: Samhalls presstjänst, press@samhall.se, 010-251 89 00