– Det är svårt att tolka Almega Städföretagens kritik som något annat än ett erkännande av våra medarbetares höga produktivitet och vår förmåga att hantera  offentliga upphandlingar, säger Jonas Rieck som är affärsområdesdirektör på Samhall. 

Det är med viss förvåning som vi läser Almega Städföretagens senaste utspel om Samhalls dominerande ställning i Norrland. Visst går det att klyva statistiska hårstrån och hitta vad som vid första anblicken ser ut som att Samhall skulle slå ut företag i den svenska glesbygden, men det är naturligtvis fel.

Samhall har mycket verksamhet i Norrland. Anledningen är att det är tuffare för människor med en funktionsnedsättning att hitta jobb på platser där konkurrensen om varje arbetstillfälle är större. Samhall finns på mer än 600 orter runt om i hela Sverige, och många av dessa orter anses av andra företag olönsamma. Det är med andra ord vi som får hela Sverige att leva!

Vi kan sedan konstatera att Samhall som företag är genomlyst ur alla tänkbara vinklar de senaste åren. Först kom Statskontorets rapport, sedan EU-kommissionens beslut som friade Samhall från misstankar om att snedvrida konkurrensen och nu senast kunde Konkurrensverket konstatera samma sak. Om det är något som nu är ställt bortom allt rimligt tvivel så är det att Samhall inte snedvrider konkurrens. Att då, likt Almega Städföretagen, fortsätta hävda det blir något som gränsar till förtal.

Så vad betyder då dessa siffror, som nu lyfts fram av Almega Städföretagen? Ja, egentligen ingenting. Samhall är på grund av sitt uppdrag och företagets geografiska spridning väldigt aktiva i offentliga upphandlingar. Men vi är också med och räknar på exempelvis omsorgstjänster och FM-tjänster, vilket ligger utanför städbranschen.

Att nu ta alla våra anbud i offentliga upphandlingar, när vi till exempel tvättar och kör mat i Bodens kommun, känns inte helt adekvat. Men om vi ska ta alla våra anbud, så kan vi titta på rikssnittet. Samhall lämnade 158 anbud i hela Sverige under 2018 och vann 46 procent av dem. Tittar vi på våra konkurrenter i just städbranschen så vann ISS 48 procent av sina lämnade anbud, Clean Quality 32 procent, Förenade Service 24 procent och Norrlands miljövård 33 procent. Om vi sedan tittar på marknadsandelar så har Samhall cirka 5 procent inom städ, medan ISS har 17 procent.

Dessutom så är det så att flera leverantörer kan vinna samma upphandling. Kommuner delar numera ofta upp en upphandling i flera områden för att skapa förutsättningar för mindre lokala företag att vara med och räkna. Därmed kan Samhall vinna ett anbudsområde, medan två andra företag vinner de två andra anbudsområdena. Det är kort sagt ingen särskilt hederlig matematik som Almega Städföretagen ägnar sig åt.

Men det vi reagerar starkast emot är att Almega Städföretagens kritik verkar bottna i en oförmåga att förstå Samhalls uppdrag. För om vi tar bladet från munnen och en gång för alla försöker förklara varför vi överhuvud taget existerar så är det för att det finns en stor grupp människor som gång på gång söker jobb och inte får några. Dessa personer ratas alltså av det svenska näringslivet för att de faller utanför en allt smalare norm.

Vårt uppdrag blir då att skapa förutsättningar för människor med en funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden igen. Och den enda slutsatsen vi kan dra av Almega Städföretagens senaste utspel är att våra medarbetare är så högpresterande att de faktiskt får städjättarna att darra på manschetten. Vi ser det som ett erkännande av våra 25000 medarbetare och det arbete de varje dag utför.

Men vi har också ett tips att bjuda på till Almega och hela städbranschen. Om det är så att ni vill stänga ner Samhall så går det jättebra. Ni kan börja med att rekrytera våra cirka 9000 välutbildade städare som vi har runt om i hela Sverige. 1505 av dem finns i Norrland. På så vis kan ni göra en vinst ur alla tänkbara perspektiv.  

Ni behöver inte utbilda dem eller träna upp dem, det har vi gjort. Ni kommer att få medarbetare som skapar en fantastiskt positiv företagskultur, och ni gör dessutom samhället en stor tjänst. Utöver det får ni minst lika mycket i ersättning som vi får av staten, men antagligen mer. Det finns kort sagt inga nackdelar för er att rekrytera våra medarbetare, bara fördelar. Börja där, så kommer vi garanterat kunna ha betydligt mer konstruktiva samtal framöver.

 

Henrik Fitinghoff
Presschef
+46 8-5534 11 11
henrik.fitinghoff@samhall.se

 

Samhall är Sveriges viktigaste företag. Företaget har över 25 000 medarbetare i hela landet och erbjuder tjänster inom allt från städ, tvätt och fastighetsskötsel till logistik, tillverkning och omsorg. Samhall ägs av svenska staten och omsätter årligen mer än nio miljarder kronor. Företagets kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning genom att matcha rätt person till rätt arbete i konkurrensutsatta kunduppdrag.